Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 54 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 54 Luyện tập 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 54 Luyện tập 2

Toán lớp 2 trang 54 Bài 1: Tính nhẩm:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 54 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 54 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Học sinh tự tính nhẩm kết quả các phép tính cộng, sau đó dựa vào mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để điền ngay kết quả các phép tính còn lại.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 54 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 54 Bài 2: Tính nhẩm:

a) 9 + 7 – 8                              b) 6 + 5 + 4

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

a) 9 + 7 – 8 = 16 – 8 = 8.

b) 6 + 5 + 4 = 11 + 4 = 15.

Toán lớp 2 trang 54 Bài 3: Trong đợt đi trại hè, Nam vẽ được 11 bức tranh, Mai vẽ được ít hơn Nam 3 bức tranh. Hỏi Mai vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Toán lớp 2 trang 54 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bức tranh Nam vẽ được, số bức tranh Mai vẽ được ít hơn Nam) và hỏi gì (số bức tranh Mai vẽ được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bức tranh Mai vẽ được ta lấy số bức tranh Nam vẽ được trừ đi số bức tranh Mai vẽ được ít hơn Nam.

Lời giải:

Tóm tắt:

Nam: 11 bức tranh

Mai vẽ được ít hơn: 3 bức tranh

Mai: … bức tranh?

Bài giải

Mai vẽ được số bức tranh là:

11 – 3 = 8 (bức tranh)

Đáp số: 8 bức tranh.

Toán lớp 2 trang 54 Bài 4: Câu nào đúng, câu nào sai ?

Toán lớp 2 trang 54 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Tìm kết quả của các phép cộng, phép trừ, so sánh các kết quả đó theo yêu cầu rồi chọn Đ, S thích hợp với dấu “?” trong ô.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 54 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 53, 54 Luyện tập 1…

Toán lớp 2 trang 55 Luyện tập 3…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá