Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập chung

Toán lớp 2 trang 56 Bài 1: a) Số?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều (ảnh 9)

Phương pháp giải:

Quan sát hình, mỗi ô vuông lớn tương ứng với 100 hình lập phương nhỏ, mỗi cột có 10 hình lập phương nhỏ. Từ đó điền các số trăm, chục, đơn vị và viết số.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều (ảnh 8)

Toán lớp 2 trang 56 Bài 2: Số?

Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Quan sát các tia số, xác định khoảng cách giữa hai vạch chia là bao nhiêu đơn vị rồi viết tiếp vào ô trống.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều (ảnh 6)

Toán lớp 2 trang 57 Bài 3: >, <, =

Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

So sánh các số có ba chữ số rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 57 Bài 4: Cho các số:

Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều (ảnh 3)

a) Tìm số lớn nhất.

b). Tìm số bé nhất.

c) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

So sánh các số để tìm số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

Ta có 219 < 437 < 500 < 608

a) Số lớn nhất là 608.

b). Số bé nhất là 219.

c) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: 219, 437, 500, 608.

Toán lớp 2 trang 57 Bài 5: Em hãy ước lượng có bao nhiêu chấm tròn trong hình dưới đây?

Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Quan sát ta thấy có 7 tấm hình vuông lớn với mỗi tấm gồm 100 chấm tròn.

Có 2 hàng mỗi hàng gồm 10 chấm tròn và 5 chấm.

Từ đó ước lượng được số chấm tròn.

Lời giải:

Hình vẽ có:

7 tấm hình vuông, mỗi tấm gồm 100 chấm tròn.

2 hàng ngang, mỗi hàng 10 chấm tròn

5 ô vuông gồm 5 chấm.

Vậy ta ước lượng trong hình có khoảng 725 chấm tròn.

Toán lớp 2 trang 57 Bài 6: Kể một số tình huống thực tế có sử dụng các số trong phạm vi 1000 mà em biết?

Toán lớp 2 trang 56, 57 Luyện tập chung | Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và đồ vật, con vật, cây cối xung quanh em để kể một số tình huống thực tế có sử dụng các số trong phạm vi 1000.

Lời giải:

– Cuốn sách có 200 trang.

– Chìa khóa phòng số 102.

– Bộ xếp hình gồm 150 mảnh ghép.

– Trang trại nuôi 150 con gà.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *