Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

Toán lớp 2 trang 59 Bài 1: Tính:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | Cánh diều (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 59 Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

19 + 43                                         47 + 14

58 + 26                                         66 + 25

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

+194362                                      +471461

+582684                                      +662591                                     

Toán lớp 2 trang 59 Bài 3: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:

Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Quan sát cách đặt tính và tính để tìm lỗi sai, từ đó sửa lại cho đúng.

Lời giải:

Quan sát các phép tính đã cho ta thấy cách đặt tính đã đúng, tuy nhiên kết quả các phép tính chưa đúng.

Ta sửa lại như sau:

Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | Cánh diều (ảnh 1)

Toán lớp 2 trang 59 Bài 4:

Một trang trại có 28 con dê đen và 14 con dê trắng. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con dê?

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số con dê đen, số con dê trắng) và hỏi gì (số con dê có tất cả), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số con dê có tất cả ta lấy số con dê đen cộng với số con dê trắng.

Lời giải:

Tóm tắt

Dê đen: 28 con      

Dê trắng: 14 con    

Có tất cả:  con

Bài giải

Trang trại đó có tất cả số con dê là:

28 + 14 = 42 (con dê)

Đáp số: 42 con dê.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *