Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 59, 60 Luyện tập | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 59, 60 Luyện tập sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 59, 60 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 59 Bài 1: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô có dấu “?”.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 59, 60 Luyện tập | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 59, 60 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

– Cách so sánh các số có ba chữ số:

+ Đầu tiên, ta so sánh số trăm: Số nào có số trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu cùng số trăm thì mới xét số chục: Số nào có số chục lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu cùng số trăm và số chục: Số nào có số đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 59, 60 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 60 Bài 2: Ở một trung tâm chăm sóc mèo, mỗi chú mèo được đeo một thẻ số như dưới đây:

Toán lớp 2 trang 59, 60 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Chú mèo nào đeo số bé nhất? Chú mèo nào đeo số lớn nhất?

Phương pháp giải:

So sánh các số ghi trên thẻ của mỗi chú mèo dựa vào kiến thức về so sánh các số có ba chữ số, từ đó tìm được chú mèo đeo số bé nhất, số mèo đeo số lớn nhất.

Lời giải:

So sánh các số ghi trên thẻ của mỗi chú mèo ta có:

236 < 263 < 326 < 362.

Vậy: Chú mèo A đeo số bé nhất.

        Chú méo D đeo số lớn nhất.

Toán lớp 2 trang 60 Bài 3: Vẽ 4 điểm rồi ghi các số (như hình vẽ). Nối các điểm đó theo thứ tự các số từ bé đến lớn.

Toán lớp 2 trang 59, 60 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

So sánh các số đã cho dựa vào kiến thức về so sánh các số có ba chữ số rồi sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn, sau đó nối các điểm đó theo thứ tự các số từ bé đến lớn.

Lời giải:

So sánh các số ta có:

567 < 657 < 756 < 765.

Do đó các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

567 ;  657 ;  756 ;  765.

Vậy ta nối các điểm theo thứ tự các số từ bé đến lớn theo chiều mũi tên như sau:

Toán lớp 2 trang 59, 60 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 60 Bài 4: Mỗi bạn Nam, Việt và Mai chọn một cửa thần kì đến các hành tinh khác nhau. Biết Việt chọn cửa ghi số lớn nhất, Nam chọn cửa ghi số bé nhất. Hỏi mỗi bạn sẽ đến hành tinh nào?

Toán lớp 2 trang 59, 60 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

So sánh các số ghi trên cửa dựa vào kiến thức về so sánh các số có ba chữ số, từ đó tìm được hành tinh mà mỗi bạn sẽ đến.

Lời giải:

So sánh các số ghi trên cửa thần kì ta có:

184 < 814 < 841.

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 184, 814, 841.

Do đó, trong 3 số đã cho, số lớn nhất là 841, số bé nhất là 184.

Mà Việt chọn cửa ghi số lớn nhất, Nam chọn cửa ghi số bé nhất. 

Vậy: Bạn Việt sẽ đến Sao Hải Vương, bạn Nam sẽ đến Sao Mộc và bạn Mai sẽ đến Sao Thổ.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 58, 59 Hoạt động…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *