Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 6 Bài 1: a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập | Kết nối tri thức

b) Viết phép nhân 5 x 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau.

Phương pháp giải:

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 là tổng của 5 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 2, do đó ta chuyển thành phép nhân là 2 × 5 = 10.

b) Phép nhân 5 × 7 có nghĩa là “5 được lấy 7 lần”, hay ta có:

5 × 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5.

Lời giải:

a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân như sau:

    2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 5 = 10

b) Phép nhân 5 × 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau như sau

    5 × 7 =  5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

Toán lớp 2 trang 6 Bài 2: Tìm phép nhân phù hợp với câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm số cánh quạt của mỗi chiếc quạt và số chiếc quạt, số bút chì màu có trong 1 hộp và số hộp bút chì màu, số tai thỏ của 1 con thỏ và số tai thỏ, từ đó viết được phép nhân phù hợp với mỗi hình.

Lời giải:

– Quan sát ta thấy mỗi chiếc quạt có 4 cánh quạt và có tất cả 4 chiếc quạt. Vậy để tìm số cánh quạt ta thực hiện phép nhân 4 × 4 = 16.

– Mỗi hộp bút chì màu có 6 chiếc và có tất cả 3 hộp bút chì màu. Vậy để tìm số chiếc bút chì màu ta thực hiện phép nhân 6 × 3 = 18.

– Mỗi con thỏ có 2 tai và có tất cả 5 con thỏ. Vậy để tìm số tai thỏ ta thực hiện phép nhân 2 × 5 = 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 6 Bài 3: Tính (theo mẫu).

a) 5 × 4                                b) 8 × 2.

c) 3 × 6                                d) 4 × 3

Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Viết phép nhân dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau (theo cách làm mẫu cho câu a) rồi tính giá trị của phép tính đó.

Lời giải:

b) 8 × 2 = 8 + 8 = 16.

    8 × 2 = 16

c) 3 × 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =18

   3 × 6 = 18

d) 4 × 3 = 4 + 4 + 4 = 12

   4 × 3 = 12

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 5 Hoạt động…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *