Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 60, 61 Ôn tập các số đến 100 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập các số đến 100

Toán lớp 2 trang 60 Bài 1: Tính:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 61 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải:

+37441                                      +29938

+46551                                      +66773

+89695                                      +53861

Toán lớp 2 trang 61 Bài 3: Tìm chữ số bị chú ong che khuất trong mỗi phép tính sau:

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 6)

Lời giải:

+) Phép tính 36 + 7.

Đặt tính rồi tính ta được:  

             +36743

Vậy chữ số bị chú ong che khuất là 4.

+) Phép tính thứ hai:

Ta thấy chữ số hàng chục ở tổng và số hạng thứ nhất đều là 7, do đó phép tính đã cho là phép tính không có nhớ.

Ở hàng đơn vị, ta có 6 + 2 = 8.

Phép tính đầy đủ như sau:

                          +76278

Vậy chữ số bị chú ong che khuất là 6.

+) Phép tính thứ ba:

Ở hàng đơn vị ta có: 6 + 5 = 11, do đó ta viết 1 ở hàng đơn vị, nhớ 1 sang hàng chục.

Quan sát ta thấy chữ số hàng chục ở tổng là 2, từ đó suy ra chữ số hàng chục ở số hạng thứ nhất là 1.

Phép tính đầy đủ như sau:

                         +16521

Vậy chữ số bị chú ong che khuất là 1.

Toán lớp 2 trang 61 Bài 4: Nhi bật xa được 87 cm, Khôi bật xa hơn Nhi 5 cm. Hỏi Khôi bật xa được bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số xăng-ti-mét Nhi bật xa được, số xăng-ti-mét Khôi bật xa hơn Nhi) và hỏi gì (số xăng-ti-mét Khôi bật xa được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số xăng-ti-mét Khôi bật xa được ta lấy số xăng-ti-mét Nhi bật xa được cộng với số xăng-ti-mét Khôi bật xa hơn Nhi.

Lời giải:

Tóm tắt

Nhi: 87 cm                       

Khôi bật xa hơn Nhi: 5 cm

Khôi:  cm                 

Bài giải

Khôi bật xa được số xăng-ti-mét là:

87 + 5 = 92 (cm)

Đáp số: 92 cm.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *