Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Toán lớp 2 trang 60 Bài 1: Tính:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Trừ các chữ số thẳng cột theo theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Em thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái (trừ các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều (ảnh 6)

Toán lớp 2 trang 60 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

625 – 110     865 – 224       743 – 543      946 – 932

Phương pháp giải:

–   Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

–   Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Em thực hiện đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau (chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm).

Em thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái (trừ các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều Giải bài tập Toán lớp 2 hay nhất

Toán lớp 2 trang 61 Bài 3: Tính (theo mẫu):
Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi trừ từ phải sang trái.

Lời giải:

Em thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái (trừ các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 61 Bài 4: Tính (theo mẫu):

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp:

Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Em thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái (trừ các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 61 Bài 5: Đặt tính rồi tính:

539 – 28      387 – 16       602 – 2         435 – 4

Phương pháp giải:

–   Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

–   Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Giải Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều Giải bài tập Toán lớp 2 hay nhất

Toán lớp 2 trang 61 Bài 6: Ở một đài quan sát thiên văn, ngày thứ nhất có 259 học sinh đến tham quan, ngày thứ hai học sinh tham quan ít hơn ngày thứ nhất 45 học sinh. Hỏi ngày thứ hai có bao nhiêu học sinh đến tham quan?

Toán lớp 2 trang 60, 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Số học sinh đến tham quan ngày thứ hai = Số học sinh tham quan ngày thứ nhất – 45 học sinh.

Lời giải:

Ngày thứ hai có số học sinh đến tham quan là:

259 – 45 = 114 (học sinh)

Đáp số: 114 học sinh

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá