Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2

Toán lớp 2 trang 60 Bài 1: Câu nào đúng, câu nào sai ?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

a) Quả bóng nhẹ hơn 1 kg.         Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

b) Nải chuối nặng hơn 1 kg.        Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

c) Quả bưởi cân nặng 1 kg.        Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

d) Quả bóng nặng bằng quả bưởi.    Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

e) Nải chuối nặng hơn quả bưởi.      Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Quan sát tranh với đĩa cân để trả lời các câu hỏi của bài toán. Nếu đĩa cân ở hai bên thăng bằng thì đồ vật trên đĩa cân nặng 1kg.

Lời giải:

a) Quả bóng nhẹ hơn 1 kg.          Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

b) Nải chuối nặng hơn 1 kg.        Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

c) Quả bưởi cân nặng 1 kg.        Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

d) Quả bóng nặng bằng quả bưởi.     Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Giải thích: Quả bóng nhẹ hơn 1 kg, 1 kg nặng bằng quả bưởi, vậy quả bóng nhẹ hơn quả bưởi. Do đó nói “Quả bóng nặng bằng quả bưởi” là sai.

e) Nải chuối nặng hơn quả bưởi.     Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Giải thích: Nải chuối nặng hơn 1 kg, 1 kg nặng bằng quả bưởi, vậy nải chuối nặng hơn quả bưởi.

Toán lớp 2 trang 60 Bài 2: Đọc cân nặng của mỗi quả hoặc đồ vật dưới đây.

Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

Để đọc cân nặng của mỗi quả hoặc đồ vật ta đọc số đo trước, sau đó đọc tên đơn vị “ki-lô-gam”.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Toán lớp 2 trang 60 Bài 3: Quan sát tranh rồi trả lời.

a) Tìm số thích hợp.

Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Hộp A cân nặng Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 9) kg. Hộp B cân nặng Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 9) kg. Hộp C cân nặng Toán lớp 2 trang 60 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 9) kg. 

b) Hộp nào nặng nhất? Hộp nào nhẹ nhất?

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh với đĩa cân để trả lời các câu hỏi của bài toán. Nếu đĩa cân ở hai bên thăng bằng thì đồ vật trên đĩa cân nặng bằng tổng cân nặng của các quả cân.

b) So sánh số đo cân nặng của mỗi hộp, từ đó tìm ra hộp nặng nhất, hộp nhẹ nhất.

Lời giải:

a) Quan sát tranh ta thấy cân ở mỗi trường hợp đều thăng bằng.

Do đó: Hộp A cân nặng 3 kg. Hộp B cân nặng 4 kg. Hộp C cân nặng 5 kg.

b) Ta có: 3 kg < 4 kg < 5kg.

Do đó, hộp C nặng nhất, hộp A nhẹ nhất.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 58 Hoạt động 1…

Toán lớp 2 trang 61 Luyện tập…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá