Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 64 Bài 1: Tính (theo mẫu).

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập | Kết nối tri thức

Mẫu: 8 l + 6 l = 14 l;        12 l – 7 l = 5 l

a) 5 l + 4 l

   12 l + 20 l

   7 l  + 6 l

b) 9 l – 3 l

   19 l – 10 l

   11 l – 2 l

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép cộng, trừ như thông thường, sau đó ghi thêm đơn vị đo là l vào kết quả phép tính.

Lời giải:

a) 5 l + 4 l = 9 l

  12 l + 20 l = 32 l

  7 l  + 6 l = 13 l

b) 9 l – 3 l = 6 l

   19 l – 10 l = 9 l

   11 l – 2 l= 9 l

Toán lớp 2 trang 64 Bài 2: Tìm số thích hợp.

Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 9)

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, tìm ra phép cộng thích hợp, nhẩm rồi viết kết quả vào ô có dấu “?”.

Lời giải:

Nhẩm:

a) 3 l + 5 l = 8  l ;             5 l + 8 l = 13 l

b) 1 l + 2 l + 5 l = 8 l.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Toán lớp 2 trang 64 Bài 3: Tìm số thích hợp.

Trong can còn lại bao nhiêu lít nước?

Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, tìm ra phép trừ thích hợp (lấy số lít ở can trừ đi số lít nước đã rót ra), nhẩm rồi viết kết quả vào ô có dấu “?”.

Lời giải:

Nhẩm:  10 l –  4 l = 6 l ;   15 l – 5 l = 10 l.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 65 Bài 4: Mỗi đồ vật đựng số lít nước bằng tổng số lít nước ở các ca bên cạnh (như hình vẽ).

Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

a) Tìm số thích hợp.

Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

b) Đồ vật nào đựng nhiều nước nhất? Đồ vật nào đựng ít nước nhất?

Phương pháp giải:

a) Tính tổng số lít nước ở các ca để tìm số lít nước mà mỗi đồ vật đựng được.

b) So sánh các số ở bảng (câu a), từ đó tìm được đồ vật nào đựng nhiều nước nhất, đồ vật nào đựng ít nước nhất.

Lời giải:

a) Nhẩm: 1 l + 1 l + 1 l = 3 l.

                2 l + 2 l + 1 l = 5 l.

                3 l + 2 l + 2 l = 7 l.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

b) Ta có:  2 l < 3 l < 5 l < 7 l.

Do đó, can đựng nhiều nước nhất, bình đựng ít nước nhất.

Toán lớp 2 trang 65 Bài 5: Trong can có 15 l nước mắm. Mẹ đã rót 7 l nước mắm vào các chai. Hỏi trong can còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định bài toán cho biết gì (số lít nước mắm ban đầu có trong can, số lít nước mắm mẹ đã rót vào các chai) và hỏi gì (số lít nước mắm còn lại trong can), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

–  Để tìm số lít nước mắm còn lại trong can ta lấy số lít nước mắm ban đầu có trong can trừ đi số lít nước mắm mẹ đã rót vào các chai.

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 15 l nước mắm

Rót vào cái chai: 7 l nước mắm

Còn lại: … l nước mắm?

Bài giải

Trong can còn lại số lít nước mắm là:

15 – 7 = 8 (l)

Đáp số: 8 l nước mắm.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 63 Hoạt động…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá