Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung | Kết nối tri thức

Thầy cô giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung

Toán lớp 2 trang 70 Bài 1: Tính.  

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng, trừ hai số như thông thường, sau đó ghi thêm đơn vị đo là kg hoặc l vào kết quả phép tính.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 70 Bài 2: Tìm số thích hợp.

Thỏ, gà, chó chơi cầu thăng bằng. Biết cả hai trường hợp dưới đây cầu đều thăng bằng.

Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung | Kết nối tri thức (ảnh 4)

a) Con thỏ nặng bằng Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung | Kết nối tri thức (ảnh 1) con gà.

b) Con chó nặng bằng Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung | Kết nối tri thức (ảnh 1) con gà.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để trả lời các câu hỏi của bài toán. Cầu thăng bằng nên cân nặng của các con vật ở hai bên cầu bằng nhau.

Lời giải:

a) Con thỏ nặng bằng 2 con gà.

b) Con chó nặng bằng 4 con gà.

Giải thích: 1 con thỏ nặng bằng 2 con gà nên 2 con thỏ nặng bằng 4 con gà (2 + 2 = 4). Mà 1 con chó nặng bằng 2 con thỏ. Vậy con chó nặng bằng 4 con gà.

Toán lớp 2 trang 71 Bài 3: Tại cửa hàng xăng dầu, một người đi ô tô vào mua 25 l xăng, một người đi xe máy vào mua 3 l xăng. Hỏi cả hai người mua bao nhiêu lít xăng?

Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định bài toán cho gì (số lít xăng người đi ô tô mua, số lít xăng người đi xe máy mua) và hỏi gì (số lít xăng cả hai người mua), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số lít xăng cả hai người mua ta lấy số lít xăng người đi ô tô mua cộng với số lít xăng người đi xe máy mua.

Lời giải:

Tóm tắt

Người đi ô tô: 25 l xăng

Người đi xe máy: 3 l xăng

Cả hai người: … l xăng? 

Bài giải

Cả hai người mua số lít xăng là:

25 + 3 = 28 (l)

Đáp số: 28 l xăng.

Toán lớp 2 trang 71 Bài 4: Có năm túi gạo sau:

Toán lớp 2 trang 70, 71 Bài 18: Luyện tập trung | Kết nối tri thức (ảnh 2)

a) Muốn lấy hai túi để được 13 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo nào?

b) Muốn lấy ba túi để được 9 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo nào?

Phương pháp giải:

a) Thử chọn và nhẩm tính hai số nào trong các số ghi ở các túi có tổng là 13, từ đó tìm được hai túi thích hợp để được 13 kg gạo.

b) Thử chọn và nhẩm tính ba số nào trong các số ghi ở các túi có tổng là 9, từ đó tìm được ba túi thích hợp để được 9 kg gạo.

Lời giải:

a) Ta có: 6 kg + 7 kg.

Vậy muốn lấy hai túi để được 13 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo 6 kg và 7 kg.

b) Ta có: 2 kg + 3 kg + 4 kg = 9 kg

Vậy muốn lấy ba túi để được 9 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo 2kg, 3 kg và 4 kg. 

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *