Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1

Toán lớp 2 trang 73 Bài 1: a) Tìm số thích hợp

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

b) Đặt tính rồi tính.

35 + 5                                       69 + 4

19 + 3                                       29 + 6

Phương pháp giải:

a) Học sinh có thể đặt tính rồi tính rồi tìm số thích hợp với ô có dấu “?” ở mỗi toa tàu.

b) – Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải:

a) Đặt tính rồi tính ta có:

+12820                                       +33740

+65570                                       +84690

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

b)

+35540                                       +69473

+19322                                       +29635

Toán lớp 2 trang 73 Bài 2: Tính rồi tìm lá của mỗi loại quả.

Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Thực hiện đặt tính rồi tính hoặc tính nhẩm các phép tính gắn với các loại quả, sau đó nối với kết quả để tìm lá cây ứng với quả đó.

Lời giải:

Ta có:        19 + 7 = 26 ;

89 + 3 = 92 ;                         69 + 1 = 70.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 74 Bài 3: Trên bàn có 18 vỏ ốc màu trắng và 5 vỏ ốc màu xanh. Hỏi trên bàn có tất cả bao nhiêu vỏ ốc?

Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số vỏ ốc màu trắng, số vỏ ốc màu xanh) và hỏi gì (số vỏ ốc có tất cả), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số vỏ ốc có tất cả ta lấy số vỏ ốc màu trắng cộng với số vỏ ốc màu xanh.

Lời giải:

Tóm tắt

Vỏ ốc màu trắng: 18 vỏ ốc

Vỏ ốc màu xanh: 5 vỏ ốc

Có tất cả: … vỏ ốc?

Bài giải

Trên bàn có tất cả số vỏ ốc là:

18 + 5 = 23 (vỏ ốc)

Đáp số: 23 vỏ ốc.

Toán lớp 2 trang 74 Bài 4: Tìm số thích hợp.

Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

Quan sát các số đã cho ta thấy quy luật của bài này: Số ở trên bằng tổng của hai số ở dưới, từ đó ta tìm được các số còn thiếu để điền vào dấu “?”.

Lời giải:

Quan sát các số đã cho ta có: 4 +5 = 9 ; 5 + 7 = 12.

Do đó quy luật của bài này là : Số ở trên bằng tổng của hai số ở dưới.

Ta tìm số ở dấu “?” ở hàng thứ hai.

Ta có: 7 + 2 = 9. Do đó ta có kết quả:

Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Ta tìm hai số còn lại ở dấu “?” ở hàng thứ nhất.

Ta có: 9 + 12 = 21 ;  12 + 9 = 21.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 73, 74 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 72, 73 Hoạt động…

Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập 2…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *