Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 76 Hoạt động | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 76 Hoạt động sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 76 Hoạt động

Toán lớp 2 trang 76 Bài 1: Tính:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 76 Hoạt động | Kết nối tri thức

+1724                                 +3736

+4248                                 +5925

Phương pháp giải:

Cộng lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải:

+172441                                       +373673

+424890                                       +592584

Toán lớp 2 trang 76 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

23 + 67                                      46 + 18

59 + 21                                      64 + 19

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải:

+236790                                       +461864

+592180                                       +641983

Toán lớp 2 trang 76 Bài 3: Mỗi hình có 1 que tính đặt sai vị trí. Em hãy đặt lại cho đúng. Biết rằng:

a) Que tính ở kết quả đặt sai.

Toán lớp 2 trang 76 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 4)

b) Que tính ở số hạng thứ hai đặt sai.

Toán lớp 2 trang 76 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

a) Thực hiện đặt tính rồi tính, sau đó dựa vào kết quả tìm được để đặt lại que tính ở kết quả cho đúng.

b) Nhẩm: 74 + 10 = 84, từ đó đặt lại que tính ở số hạng thứ hai cho đúng.

Lời giải:

a) Đặt tính rồi tính ta có:

                    +364581

Vậy ta đặt lại que tính ở kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 76 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 2)

b) Nhẩm: 74 + 10 = 84.  Vậy ta đặt lại que tính ở số hạng thứ hai như sau:

Toán lớp 2 trang 76 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 77, 78 Luyện tập 1…

Toán lớp 2 trang 78 Luyện tập 2…

Toán lớp 2 trang 79 Luyện tập 3…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *