Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 8 Bài 1: Tìm tích, biết:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập | Kết nối tri thức

a) Hai thừa số là 2 và 4.

b) Hai thừa số là 8 và 2.

c) Hai thừa số là 4 và 5.

Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Áp dụng công thức: Thừa số × Thừa số = Tích.

– Viết phép nhân dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

Lời giải:

b) 8 × 2 = 8 + 8 = 16

    8 × 2 = 16

c) 4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 = 20

    4 × 5 = 20

Toán lớp 2 trang 8 Bài 2: Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

– Áp dụng công thức: Thừa số × Thừa số = Tích.

– Có thể viết phép nhân dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Toán lớp 2 trang 8 Bài 3:

Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

a) Để tìm số quả bóng có ở 3 hàng ta lấy số quả bóng có ở mỗi hàng nhân với số hàng, hay ta thực hiện phép tính 5 × 3.

b) Để tìm số quả bóng có ở 5 cột ta lấy số quả bóng có ở mỗi cột nhân với số cột, hay ta thực hiện phép tính 3 × 5.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 8 Bài 4: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép tính ở hai vế (nếu cần) rồi so sánh kết quả với nhau, sau đó điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống.

– Có thể tính phép nhân bằng cách tính tổng của các số hạng bằng nhau.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 8 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 7 Hoạt động…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *