Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 80, 81, 82 Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Kết nối tri thức

Thầy cô giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 2 trang 80, 81, 82 Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 80, 81, 82 Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Toán lớp 2 trang 80 Hoạt động

Toán lớp 2 trang 80 Bài 1: Tính:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 80, 81, 82 Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 80 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Từ phải qua trái, lần lượt cộng hai số đơn vị, hai số chục và hai số trăm.

Lời giải:

+247351598                                +703204907

+52632558                                +81560875

Toán lớp 2 trang 80 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 2 trang 80 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

– Đặt tính theo cột dọc: Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Từ phải qua trái, lần lượt cộng hai số đơn vị, hai số chục và hai số trăm.

Lời giải:

+460231691                                    +375622997

+80037837                                    +9236929

Toán lớp 2 trang 80 Bài 3: Mèo và hà mã vớt được những hòm đựng ngọc trai. Số viên ngọc trai được ghi trên mỗi hòm.

Toán lớp 2 trang 80 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

a) Thuyền của mèo vớt được tất cả Toán lớp 2 trang 80 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 1) viên ngọc trai.

b) Thuyền của hà mã vớt được tất cả Toán lớp 2 trang 80 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 1) viên ngọc trai.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, xác định thuyền của mèo (hoặc hà mã) vớt được hai hòm nào dựa vào đường nối từ mỗi chiếc hòm tới thuyền, sau đó thực hiện phép cộng hai số vừa tìm được (ở hòm) rồi điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Lời giải:

a) Thuyền của mèo vớt được hai hòm đựng ngọc trai. Hòm thứ nhất có 2 viên ngọc trai, hòm thứ hai có 233 viên ngọc trai.

Ta có: 245 + 233 = 478.

Vậy: Thuyền của mèo vớt được tất cả 478 viên ngọc trai.

b) Thuyền của mèo vớt được hai hòm đựng ngọc trai. Hòm thứ nhất có 150 viên ngọc trai, hòm thứ hai có 307 viên ngọc trai.

Ta có: 150 + 307 = 457.

Vậy: Thuyền của hà mã vớt được tất cả 457 viên ngọc trai.

Toán lớp 2 trang 81, 82 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 81 Bài 1: Đặt tính rồi tính.

326 + 253                            432 + 261

732 + 55                              643 + 50

Phương pháp giải:

– Đặt tính theo cột dọc: Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Từ phải qua trái, lần lượt cộng hai số đơn vị, hai số chục và hai số trăm. 

Lời giải:

+326253579                               +432261693

+73255787                              +64350693

Toán lớp 2 trang 81 Bài 2: Tìm kết quả của mỗi phép tính.

Toán lớp 2 trang 81, 82 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính ghi trên các thùng hàng, sau đó ghép cặp thùng hàng với cần cẩu khớp theo hai dấu hiệu: kết quả phép tính và đơn vị đo.

Lời giải:

Ta có:

            658 kg + 221 kg = 879 kg

            850 kg + 130 kg = 980 kg

            130 l + 850 l = 980 l

Vậy mỗi thùng hàng được nối với cần cẩu tương ứng như sau:

Toán lớp 2 trang 81, 82 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Toán lớp 2 trang 81 Bài 3: Tại khu bảo tồn động vật, sư tử con cân nặng 107 kg, hổ con nặng hơn sư tử con là 32 kg. Hỏi hổ con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Toán lớp 2 trang 81, 82 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (cân nặng của sư tử con, số ki-lô-gam hổ con nặng hơn sư tử con) và hỏi gì (cân nặng của hổ con), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán

– Để tìm cân nặng của hổ con ta lấy cân nặng của sư tử con cộng với số ki-lô-gam hổ con nặng hơn sư tử con.

Lời giải:

Tóm tắt

Sư tử con nặng: 107 kg

Hổ con nặng hơn sư tử con: 32 kg

Hổ con nặng: … kg ?

Bài giải

Hổ con cân nặng số ki-lô-gam là:

107 + 32 = 139 (kg)

Đáp số: 139 kg.

Toán lớp 2 trang 82 Bài 4: Đức vua trồng một vườn hoa hồng tặng hoàng hậu, trong đó có 424 cây hoa hồng đỏ. Số cây hoa hồng trắng nhiều hơn số cây hoa hồng đỏ là 120 cây. Hỏi có bao nhiêu cây hoa hồng trắng?

Toán lớp 2 trang 81, 82 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số cây hoa hồng đỏ, số cây hoa hồng trắng nhiều hơn số cây hoa hồng đỏ) và hỏi gì (số cây hoa hồng trắng), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán

– Để tìm số cây hoa hồng trắng ta lấy số cây hoa hồng đỏ cộng với số cây hoa hồng trắng nhiều hơn số cây hoa hồng đỏ.

Lời giải:

Tóm tắt

Hoa hồng đỏ: 424 cây

Hoa hồng trắng nhiều hơn hoa hồng đỏ: 120 cây

Hoa hồng trắng: … cây ?

Bài giải

Có số cây hoa hồng trắng là:

424 + 120 = 544 (cây)

Đáp số: 544 cây hoa hồng trắng.

Toán lớp 2 trang 82 Bài 5: Từ vị trí của hải li có ba dòng nước để bơi về tổ như hình vẽ sau:

Toán lớp 2 trang 81, 82 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 6)

a) Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Dòng nước chảy dưới cây cầu dài Toán lớp 2 trang 81, 82 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1) m.

Dòng nước chảy qua bãi đá dài Toán lớp 2 trang 81, 82 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1) m.

b) Hải li về tổ theo dòng nước nào là ngắn nhất?

Phương pháp giải:

a) Đọc đề bài, quan sát tranh và xác định đâu là dòng chảy dưới cây cầu, đâu là dòng chảy qua bải đá. Sau đó viết phép cộng thích hợp để tính độ dài mỗi dòng chảy rồi điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

b) Dựa vào kết quả ở câu a, so sánh các quãng đường, từ đó tìm được dòng nước ngắn nhất để về tổ của hải li.

Lời giải:

a) • Dòng nước chảy dưới cây cầu là dòng nước màu xanh da trời.

Ta có: 778 + 211 = 989.

Vậy: Dòng nước chảy dưới cây cầu dài 989 m.

• Dòng nước chảy qua bãi đá là dòng nước màu xanh lá cây.

Ta có: 481 + 513 = 994.

Vậy: Dòng nước chảy qua bãi đá dài 994 m.

b) So sánh độ dài các quãng đường ta có: 

900 m < 994 m < 989 m.

Vậy: Hải li về tổ theo dòng nước màu xanh lam (dòng nước ở giữa) là ngắn nhất.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *