Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Biểu đồ tranh

Toán lớp 2 trang 80 Bài 1: Quan sát biểu đồ tranh sau:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh | Cánh diều

Số khối lập phương theo màu sắc

Toán lớp 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh | Cánh diều (ảnh 3)

Trả lời câu hỏi:

a) Có bao nhiêu khối lập phương màu xanh?

b) Có bao nhiêu khối lập phương màu tím?

c) Những khối lập phương màu nào có số lượng bằng nhau?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ, đếm số khối lập phương theo màu sắc rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải:

a) Có 6 khối lập phương màu xanh.

b) Có 2 khối lập phương màu tím.

c) Những khối lập phương màu đỏ và màu vàng có số lượng bằng nhau.

Toán lớp 2 trang 81 Bài 2: Quan sát biểu đồ tranh sau:

Số trứng mỗi con gà đẻ được trong một tuần

Toán lớp 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh | Cánh diều (ảnh 2)

Trả lời các câu hỏi:

a) Mỗi con gà đẻ được bao nhiêu quả trứng?

b) Con gà nào đẻ được nhiều trứng nhất? Con gà nào đẻ được ít trứng nhất?

c) Ba con gà đã đẻ được tất cả bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ, đếm số trứng mỗi con gà đẻ được và trả lời câu hỏi.

Lời giải:

a) Trong một tuần, gà mái mơ đẻ 4 quả trứng, gà mái ri đẻ được 6 quả trứng, gà mái đen đẻ 5 quả trứng.

b) Gà mái ri đẻ nhiều trứng nhất, gà mái mơ đẻ ít trứng nhất.

c) Ba con gà đã đẻ được số trứng là 4 + 6 + 5 = 15 (quả trứng)

Toán lớp 2 trang 81 Bài 3: Quan sát biểu đồ tranh sau:

Phương tiện đến trường của học sinh lớp 2A

Toán lớp 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh | Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời các câu hỏi:

a) Có bao nhiêu học sinh đi học bằng xe buýt?

b) Có bao nhiêu học sinh đi học bằng xe đạp?

c) Các học sinh đến trường bằng phương tiện nào nhiều nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ, đếm số học sinh đi học theo mỗi loại phương tiện rồi trả lời các câu hỏi.

Lời giải:

a) Có 9 học sinh đi học bằng xe buýt.

b) Có 6 bạn đi học bằng xe đạp.

c) Các học sinh đến trường bằng xe buýt nhiều nhất.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *