Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1

Toán lớp 2 trang 80 Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức

45 + 6                  81 + 9                 26 + 66

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

+45651                +81990                +266692

Toán lớp 2 trang 80 Bài 2: Con bê cân nặng 47 kg. Con nghé nặng hơn con bê 18 kg. Hỏi con nghé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (cân nặng của con bê, số cân nặng con nghé nặng hơn con bê) và hỏi gì (cân nặng của con nghé), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm cân nặng của con nghé ta lấy cân nặng của con bê cộng với 18 kg.

Lời giải:

Tóm tắt

Con bê: 47 kg

Con nghé nặng hơn con bê: 18 kg

Con nghé: … kg ?

Bài giải

Con nghé cân nặng số ki-lô-gam là:

47 + 28 = 65 (kg)

Đáp số: 65 kg.

Toán lớp 2 trang 80 Bài 3: Con nặng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

Quan sát tranh ta thấy cân thăng bằng, do đó cân nặng của con lợn bằng tổng cân nặng của con ngỗng và con dê, từ đó tìm được cân nặng của con lợn.

Lời giải:

Quan sát tranh ta thấy cân thăng bằng, do đó cân nặng của con lợn bằng tổng cân nặng của con ngỗng và con dê.

Con lợn cân nặng số ki-lô-gam là:

                 5 + 28 = 33 (kg)

                                  Đáp số: 33 kg.

Toán lớp 2 trang 80 Bài 4: Tìm số thích hợp.

Mỗi bạn xách bao nhiêu lít nước?

Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng số lít nước ở hai thùng của mỗi nhân vật, từ đó tìm được số lít nước mỗi bạn xách.

Lời giải:

Ta có:    28 l + 28 l = 56 l.

             27 l + 27 l = 54 l.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Toán lớp 2 trang 80 Bài 5: Tìm số thích hợp.

Chuột túi tham gia một cuộc thi nhảy xa. Lần thứ nhất, từ tảng đá màu đỏ, chuột túi nhảy qua 4 tảng đá và được 25 điểm (như hình vẽ). Lần thứ hai, từ tảng đá màu đỏ, chuột túi nhảy qua 6 tảng đá.

Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

a) Lần thứ hai, chuột túi được  Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 8) điểm. 

b) Cả hai lần nhảy, chuột túi được Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 8) điểm.

Phương pháp giải:

a) Vẽ hình mô tả lần nhảy thứ hai của chuột túi, từ đó tìm được số điểm chuột túi được sau lần nhảy thứ hai.

b) Để tìm số điểm chuột túi được sau cả hai lần nhảy ta lấy số điểm chuột túi được sau lần nhảy thứ nhất cộng với số điểm chuột túi được sau lần nhảy thứ hai.

Lời giải:

a) Lần thứ hai, từ tảng đá màu đỏ, chuột túi nhảy qua 6 tảng đá như sau:

Toán lớp 2 trang 80, 81 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Vậy lần thứ hai, chuột túi được 35 điểm.

b) Cả hai lần nhảy, chuột túi được số điểm là:

                    25 + 35 = 60 (điểm)

Vậy cả hai lần nhảy, chuột túi được 60 điểm.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 81, 82 Luyện tập 2…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *