Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm – Đoạn thẳng | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm – Đoạn thẳng hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng

Toán lớp 2 trang 84 Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng trong hình sau:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm – Đoạn thẳng | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng | Cánh diều (ảnh 9)

Phương pháp giải:

a) Điểm thường được kí hiệu bằng dấu chấm và tên điểm được viết bằng chữ in hoa.

b) Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau. Tên đoạn thẳng được viết bằng chữ in hoa.

Lời giải:

Các điểm có trong hình là: điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm H, điểm I, điểm M, điểm N, điểm P, điểm Q, điểm E, điểm G.

Các đoạn thẳng có trong hình là: đoạn thẳng AB, đoạn thẳng  CD, đoạn thẳng  HI, đoạn thẳng  MN, đoạn thẳng PQ, đoạn thẳng  EG.

Toán lớp 2 trang 84 Bài 2: Đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình sau (theo mẫu):

Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng | Cánh diều (ảnh 8)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ rồi đếm số đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng | Cánh diều (ảnh 7)

Toán lớp 2 trang 85 Bài 3:

Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng | Cánh diều (ảnh 6)

a) Vẽ đoạn thẳng MN.

b) Vẽ đoạn thẳng PQ.

c) Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu):

Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

a) Để vẽ đoạn thẳng MN ta đánh dấu hai điểm M, N, sau đó dùng thước thẳng nối hai điểm M và N.

b) Để vẽ đoạn thẳng PQ ta đánh dấu hai điểm P, Q, sau đó dùng thước thẳng nối hai điểm P và Q.

c) Quan sát kĩ hình vẽ đã cho rồi vẽ hình vào vở ô li theo mẫu.

Lời giải:

a) Ta có thể vẽ như sau:

Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng | Cánh diều (ảnh 4)

b) Ta có thể vẽ như sau:

Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng | Cánh diều (ảnh 3)

c) Học sinh quan sát kĩ hình vẽ đã cho rồi vẽ hình vào vở ô li theo mẫu.

Toán lớp 2 trang 85 Bài 4: Bạn Voi thích dùng các đoạn thẳng để tạo hình các chữ cái và số. Em hãy dùng các đoạn thẳng để tạo hình tên của mình.

Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng | Cánh diều (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát cách bạn Voi dùng các đoạn thẳng để tạo hình các chữ cái và số rồi tự dùng các đoạn thẳng để tạo hình tên của mình.

Lời giải:

Ví dụ mẫu:

Toán lớp 2 trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng | Cánh diều (ảnh 1)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *