Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 86, 87 Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 86, 87 Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc

Toán lớp 2 trang 86 Bài 1: Chỉ ra đường thẳng, đường cong trong mỗi hình sau:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 86, 87 Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các hình đã cho rồi chỉ ra đường thẳng, đường cong trong mỗi hình.

Lời giải:

a) Đường màu đỏ là đường thẳng, đường màu xanh là đường cong.

b) Đường màu vàng là đường thẳng, đường màu cam là đường cong.

c) Đường màu xanh là đường thẳng, đường màu đen là đường cong.

Toán lớp 2 trang 87 Bài 2: Nêu tên ba điểm thẳng hàng:

Toán lớp 2 trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc | Cánh diều (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ đã cho, nếu ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

Lời giải:

Ba điểm thẳng hàng là có trong hình là:

– B, D, E là ba điểm thẳng hàng.

– A, B, C là ba điểm thẳng hàng.

Toán lớp 2 trang 87 Bài 3: Nêu tên các đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc dưới đây:

Toán lớp 2 trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ đã cho rồi nêu tên các đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc.

Lời giải:

Đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CD.

Đường gấp khúc MNPQ gồm ba đoạn thẳng MN, NP và PQ.

Đường gấp khúc TUVXY gồm bốn đoạn thẳng TU, UV, VX và XY.

Đường gấp khúc EGHIKLM gồm sáu đoạn thẳng EG, GH, HI, IK, KL và LM.

Toán lớp 2 trang 87 Bài 4: Tìm hai hình ảnh tạo bởi đường cong, đường gấp khúc trong bức tranh sau:

Toán lớp 2 trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc | Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ bức tranh đã cho rồi tìm hai hình ảnh tạo bởi đường cong, đường gấp khúc trong bức tranh

Lời giải:

Hai hình ảnh tạo bởi đường cong trong bức tranh là hình ảnh hai đám mây.

Hai hình ảnh tạo bởi đường gấp khúc trong bức tranh là hình ảnh đám cỏ màu xanh và hình ảnh các ngọn núi liền nhau.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá