Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 87, 88 Hoạt động | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 87, 88 Hoạt động sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 87, 88 Hoạt động

Toán lớp 2 trang 87 Bài 1: Tính.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 87, 88 Hoạt động | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 87, 88 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Từ phải qua trái, lần lượt trừ hai số đơn vị, hai số chục và hai số trăm. 

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 87, 88 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 87 Bài 2: Đặt tính rồi tính.

543 – 403                           619 – 207

758 – 727                           347 – 120

Phương pháp giải:

– Đặt tính theo cột dọc: Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Từ phải qua trái, lần lượt trừ hai số đơn vị, hai số chục và hai số trăm. 

Lời giải:

543403140                                 619207412

758727031                                 347120227

Toán lớp 2 trang 88 Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu:

            600 – 200 = ?

Nhẩm: 6 trăm – 2 trăm = 4 trăm.

            600 – 200 = 400

700 – 300                              800 – 500

600 – 400                              900 – 700

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu và thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải:

•          700 – 300 ?

Nhẩm: 7 trăm – 3 trăm = 4 trăm

            700 – 300 = 400

 •         800 – 500 ?

Nhẩm: 8 trăm – 5 trăm = 3 trăm

            800 – 500 = 300

•          600 – 400 ?

Nhẩm: 6 trăm – 4 trăm = 2 trăm

           600 – 400 = 200

•         900 – 700 ?

Nhẩm: 9 trăm – 7 trăm = 2 trăm

           900 – 700 = 200

Toán lớp 2 trang 88 Bài 4: Bác Sơn thu hoạch được 580 kg thóc nếp. Bác Hùng thu hoạch được ít hơn bác Sơn 40 kg thóc nếp. Hỏi bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc nếp?

Toán lớp 2 trang 87, 88 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số ki-lô-gam thóc nếp bác Sơn thu hoạch được, số ki-lô-gam thóc nếp bác Hùng thu hoạch được ít hơn bác Sơn) và hỏi gì (số ki-lô-gam thóc nếp bác Hùng thu hoạch được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán

– Để tìm số ki-lô-gam thóc nếp bác Hùng thu hoạch được ta lấy số ki-lô-gam thóc nếp bác Sơn thu hoạch được trừ đi số ki-lô-gam thóc nếp bác Hùng thu hoạch được ít hơn bác Sơn.

Lời giải:

Tóm tắt

Bác Sơn: 580 kg

Bác Hùng thu hoạch ít hơn bác Sơn: 40 kg

Bác Hùng: … kg ?

Bài giải

Bác Hùng thu hoạch được số ki-lô-gam thóc nếp là:

580 – 40 = 540 (kg)

Đáp số: 540 kg thóc nếp.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 88, 89 Luyện tập 1…

Toán lớp 2 trang 89, 90 Luyện tập 2…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *