Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 9, 10 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 9, 10 Luyện tập sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 9, 10 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 9 Bài 1: Số?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 9, 10 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 trang 7, 8 Thực hành | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Dãy số 1: Đếm thêm 1 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Dãy số 2: Đếm thêm 2 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Dãy số 3: Đếm thêm 5 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Dãy số 4: Đếm thêm 10 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 7, 8 Thực hành | Chân trời sáng tạo (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 9 Bài 2: Số?

Toán lớp 2 trang 7, 8 Thực hành | Chân trời sáng tạo (ảnh 3)

Có ? bạn tham gia trò chơi.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy 2 bạn xếp thành 1 cặp và có tất cả 9 cặp.

Đếm thêm 2 đơn vị, từ đó ta có số bạn tham gia trò chơi.

Lời giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy 2 bạn xếp thành 1 cặp và có tất cả 9 cặp.

Đếm thêm 2 đơn vị ta có:

              2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18.

Vậy có 18 bạn tham gia trò chơi.

Toán lớp 2 trang 9 Bài 3: Số?

Người ta có thể dùng chai nhựa đã qua sử dụng để làm chậu trồng cây.

Toán lớp 2 trang 7, 8 Thực hành | Chân trời sáng tạo (ảnh 4)

Dưới đây là một số chia, bình bằng nhựa mà bạn Nam đã thu gom được.

Có tất cả bao nhiêu cái?

Toán lớp 2 trang 7, 8 Thực hành | Chân trời sáng tạo (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy 1 nhóm có 5 cái và có tất cả 7 nhóm.

Đếm thêm 5 đơn vị, từ đó ta có số cái chai, bình.

Lời giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy 1 nhóm có 5 cái và có tất cả 7 nhóm.

Đếm thêm 5 đơn vị ta có:

               5; 10; 15; 20; 25; 30; 35.

Vậy có tất cả 35 cái.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 7, 8 Thực hành…

Toán lớp 2 trang 10 Thử thách…

Toán lớp 2 trang 10 Vui học…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *