Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo)

Toán lớp 2 trang 90 Bài 1: Tính nhẩm:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) | Cánh diều

300 + 600                                700 + 300                                400 + 60 + 3

500 – 400                                1000 – 800                              900 – 300 – 50

Phương pháp giải:

Tính nhẩm để tìm kết quả mỗi phép tính trên.

Lời giải:

300 + 600 = 900                      700 + 300 = 1000                    400 + 60 + 3 = 463

500 – 400 = 100                      1000 – 800 = 200                    900 – 300 – 50 = 550

Toán lớp 2 trang 90 Bài 2: Tính nhẩm:

2 x 7                5 x 2                12 : 2               15 : 5

2 x 4                5 x 9                6 : 2                 30 : 5  

2 x 8                5 x 6                20 : 2               50 : 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5, bảng chia 2, bảng chia 5 đã học.

Lời giải:

2 x 7 = 14                    5 x 2 = 10                    12 : 2 = 6                     15 : 5 = 3

2 x 4 = 8                      5 x 9 = 45                    6 : 2 = 3                       30 : 5 = 6        

2 x 8 = 16                    5 x 6 = 30                    20 : 2 = 10                   50 : 5 = 10

Toán lớp 2 trang 90 Bài 3: Xem tranh rồi viết phép nhân và phép chia thích hợp:

Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Ta thấy mỗi cột đèn có 5 bóng đèn, có 4 cột đèn. Vậy có tất cả 20 bóng đèn.

Từ đó em viết phép nhân và phép chia vào ô trống.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 91 Bài 4: Số?

Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Để tính số bánh xe ta lấy số chiếc xe đạp nhân với 2.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 91 Bài 5: Nhà Nam thu hoạch được 20 quả dưa hấu.

Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có mấy quả dưa hấu?

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần mấy rổ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 20 : 5 rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải:

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có số quả dưa hấu là 20 : 5 = 4 (quả).

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì số cái rổ là 20 : 5 = 4 (rổ).

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *