Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 96, 97 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 96, 97 Luyện tập 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 96, 97 Luyện tập 2

Toán lớp 2 trang 96 Bài 1: Tính.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 96, 97 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức

25 + 65 – 30                          90 – 40 – 26

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

25 + 65 – 30 = 90 – 30 = 60.

90 – 40 – 26 = 50 – 26 = 24.

Toán lớp 2 trang 96 Bài 2: Chú ong bay về tổ theo đường hình sợi dây dưới đây, xuất phát từ mũi tên.

Toán lớp 2 trang 96, 97 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Tính tổng các số trên ba bông hoa mà chú ong đã gặp.

Phương pháp giải:

Xác định số trên các bông hoa, sau đó tính tổng các số đó.

Lời giải:

Các số trên ba bông hoa mà chú ong đã gặp là 5; 61 và 8.

Tổng các số trên ba bông hoa mà chú ong đã gặp là:

              5 + 61 + 8 = 74

                                 Đáp số: 74.

Toán lớp 2 trang 96 Bài 3: Anh Khoai đốn được hai cây tre. Cây thứ nhất có 43 đốt, cây thứ hai có 50 đốt. Hỏi hai cây tre có tất cả bao nhiêu đốt tre?

Toán lớp 2 trang 96, 97 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số đốt tre của cây tre thứ nhất, số đốt tre của cây tre thứ hai) và hỏi gì (số đốt tre của cả hai cây tre), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số đốt tre của cả hai cây tre ta lấy số đốt tre của cây tre thứ nhất cộng với số đốt tre của cây tre thứ hai.

Lời giải:

Tóm tắt

Cây thứ nhất: 43 đốt tre

Cây thứ hai: 50 đốt tre

Cả hai cây: … đốt tre?

Bài giải

Hai cây tre có tất cả số đốt tre là:

43 + 50 = 93 (đốt tre)

Đáp số: 93 đốt tre.

Toán lớp 2 trang 97 Bài 4: Tìm chữ số thích hợp.

Toán lớp 2 trang 96, 97 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Thực hiện tính kết quả phép tính ở vế trái.

– Dưạ vào kết quả để tìm chữ số cần điền vào dấu “?”.

Lời giải:

a) Ta có: 60 – 9 = 51.

Khi đó ta có: 51  >  5 .

Do đó chữ số thích hợp điền vào dấu “?” là 0.

b) Ta có: 42 – 4 = 38.

Khi đó ta có: 38  <  3 .

Do đó chữ số thích hợp điền vào dấu “?” là 9.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 96, 97 Luyện tập 2…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *