Học TậpLớp 6

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo )

Thầy cô xin giới thiệu Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) giúp học sinh lớp 6 nắm được trọng tâm văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng từ đó học tốt môn Ngữ văn 6.

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo )

Bạn đang xem: Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo )

Video Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng (mẫu 1)

Thánh Gióng là một người anh hùng phi thường. Điều đó được thể hiện từ sự thụ thai thần kì của mẹ Gióng, ướm thử bàn chân vào vết chân khổng lồ và bà đã mang thai nhưng mười hai tháng sau bà mới sinh ra Gióng… Ở Gióng có cả sức mạnh của thể lực và tinh thần, ý chí. Nhưng Gióng vẫn mang những đặc điểm của một con người trần thế. Nguồn gốc, lai lịch của Gióng rất rõ ràng, cụ thể và xác định. Quá trình ra đời, trưởng thành và chiến thắng ngoại xâm đều gắn với những người dân bình dị. Dù có siêu nhiên kì ảo đến đâu, Gióng vẫn phải “nằm trong bụng mẹ”, “uống nước, ăn cơm với cà”, vẫn mặc quần áo của dân làng Phù Đổng. Ngoài ra, nhân vật Thánh Gióng thể hiện sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước. Ngay cả roi sắt, ngựa sắt, áo giáp sắt cũng do những người thợ rèn tạo ra. Khi chưa có giặc Gióng chỉ là đứa trẻ nằm im không biết nói, không cười. Khi nghe tiếng gọi của non sông, Gióng lớn nhanh như thổi và cất lời nhận nhiệm vụ, đánh tan giặc Ân. Đánh tan giặc, Gióng đã bay về trời.

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) (ảnh 1)

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng (mẫu 2)

Thánh Gióng là một người anh hùng phi thường. Nhân vật này đã thể hiện lí tưởng của nhân dân về người anh hùng đánh giặc cứu nước. Trước hết, điều đó được thể hiện qua sự thụ thai thần kì của mẹ Gióng. Bà đã ướm thử bàn chân vào vết chân khổng lồ và mang thai. Nhưng mười hai tháng sau bà mới sinh ra Gióng. Nhưng Gióng lên ba tuổi vẫn không biết nói, không cười. Khi nghe tiếng gọi của non sông, Gióng lớn nhanh như thổi và cất lời nhận nhiệm vụ, đánh tan giặc Ân. Đánh Thắng trận, Gióng đã bay về trời.

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng (mẫu 3)

Nhân vật Thánh Gióng được xây dựng là một người anh hùng phi thường. Điều đó được thể hiện từ sự thụ thai thần kì của mẹ Gióng. Bà mẹ đã ướm thử bàn chân vào vết chân khổng lồ. Khi trở về nhà, bà đã mang thai nhưng mười hai tháng sau bà mới sinh ra Gióng. Ở nhân vật Gióng có cả sức mạnh của thể lực và tinh thần, ý chí. Gióng vẫn mang những đặc điểm của một con người trần thế. Nguồn gốc, lai lịch của Gióng rất rõ ràng, cụ thể và xác định. Quá trình ra đời, trưởng thành và chiến thắng ngoại xâm đều gắn với nhân dân. Gióng vẫn phải “nằm trong bụng mẹ”, “uống nước, ăn cơm với cà”, vẫn mặc quần áo của dân làng Phù Đổng. Ngoài ra, nhân vật Thánh Gióng thể hiện sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước. Roi sắt, ngựa sắt, áo giáp sắt do chính những người thợ rèn tạo ra. Khi chưa có giặc Gióng chỉ là đứa trẻ nằm im không biết nói, không cười. Đến khi nghe tiếng gọi của non sông, Gióng lớn nhanh như thổi và cất lời nhận nhiệm vụ, đánh tan giặc Ân. Sau khi đánh tan quân giặc, Gióng bay về trời.

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) (ảnh 2)

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng (mẫu 4)

Thánh Gióng là một nhân vật phi thường thể hiện lí tưởng của nhân dân về người anh hùng đánh giặc cứu nước. Điều đó được thể hiện từ sự thụ thai thần kì của mẹ Gióng, ướm thử bàn chân vào vết chân khổng lồ và bà đã mang thai nhưng mười hai tháng sau bà mới sinh ra Gióng. Gióng 3 tuổi vẫn chưa lớn cứ như đứa trẻ một tuổi. Ở Gióng thấy được cả thể lực và ý chí chiến đấu phi thường. Khi chưa có giặc Gióng chỉ là  đứa trẻ nằm im không biết nói, không cười. Khi nghe tiếng gọi của non sông, Gióng lớn nhanh như thổi và cất lời nhận nhiệm vụ, đánh tan giặc Ân. Đánh Thắng trận, Gióng đã bay về trời.

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng (mẫu 5)

Văn bản bàn luận về vẻ đẹp của nhân vật Thánh Gióng. Thứ nhất, Thánh Gióng hội tụ những đặc điểm phi thường, thể hiện lí tưởng của nhân dân về người anh hùng qua những chi tiết thần kì trong truyền thuyết. Thứ hai, Thánh Gióng là một con người trần thế với nguồn gốc, lai lịch rõ ràng, quá trình ra đời, trường thành gắn với người dân bình dị. Đặc biệt, ở Thánh Gióng toát lên sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước.

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) (ảnh 3)

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng (mẫu 6)

Thánh Gióng là một người anh hùng phi thường. Sự phi thường ấy thể hiện không chỉ ở sự ra đời thần kì, mà còn ở sức mạnh thể lực và tinh thần to lớn của Gióng. Người anh hùng phi thường ấy sinh ra ở làng Gióng, lớn lên và chiến đấu vì dân tộc. Vậy nên Gióng chính là người anh hùng của nhân dân, của đất nước. Ở anh, chứa đựng và bộc lộ nguồn sức mạnh khổng lồ của nhân dân ta trong cuộc chiến chống giặc giữa nước. Đó là nguồn sức mạnh tiềm ẩn mà chỉ khi đất nước lâm nguy mới hiện ra một cách mãnh liệt.

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng (mẫu 7)

Bàn về nhân vật Thánh Gióng đã nói về Thánh Gióng – một người anh hùng phi thường. Người anh hùng ấy sinh ra kì lạ, lớn lên nhanh chóng, có sức mạnh to lớn và mạnh mẽ. Bằng sức mạnh ấy, Gióng chiến đấu đánh đuổi giặc ngoại xâm, đem lại hòa bình cho dân tộc. Thế nên, anh ấy chính là người hùng của dân tộc, của nhân dân. Anh sinh ra từ đất nước, lớn lên từ cơm gạo, tình yêu thương của buôn làng. Ở bên trong hình tượng Thánh Gióng chính là nguồn sức mạnh vô tận của người dân đất Việt. Đó là sức mạnh của lòng yêu nước, của sự đoàn kết, của sự kiên cường, bất khuất. Tất cả vẫn luôn chảy như một dòng nước ngầm, chỉ chờ kẻ thù xuất hiện là sẽ bộc phá mạnh mẽ. Giống như Thánh Gióng chỉ chờ đến khi giặc ngoại xâm xuất hiện, mới trưởng thành để thực hiện sứ mệnh của mình.

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng (mẫu 8)

Bàn về nhân vật Thánh Gióng là văn bản bàn về người anh hùng trong truyền thuyết Thánh Gióng. Ở người anh hùng đó hội tụ đầy đủ những đặc điểm phi thường và thể hiện lí tưởng của người dân về người anh hùng đánh giặc cứu nước. Điều đó thể hiện qua sự ra đời kì lạ và sức mạnh thể lực to lớn của Gióng. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể lấn át hết được nét trần thế trong con người Thánh Gióng. Chính những chi tiết về nơi sinh ra, quá trình lớn lên, chiến đấu của Gióng đã góp phần khẳng định rằng đây là người anh hùng của nước Việt, của muôn dân. Từ trong hình tượng người anh hùng Thánh Gióng, chúng ta nhìn thấy được sức mạnh của nhân dân ta trong cuộc chiến giữ nước. Nguồn sức mạnh ấy là kết tinh của tình yêu nước, tình đoàn kết, tinh thần kiên trì, bất khuất. Cũng như Gióng khi đất nước lâm nguy mới trưởng thành và đánh giặc. Thì nguồn sức mạnh thần kì ấy chỉ hiện lên khi đất nước cất lời kêu gọi.

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng (mẫu 9)

Thánh Gióng là đề tài lớn đầu tiên về truyền thống đánh giặc, giữ nước. Hình ảnh Gióng hiện lên vừa phi thường, lí tưởng vừa giản dị gần gũi. Phi thường ở xuất thân hết sức đặc biệt, đầy kì lạ, mang sức mạnh lý tưởng của người anh hùng dân tộc. Gần gũi giản dị ở chỗ, Gióng có lai lịch, nguồn gốc rõ ràng. Dù là anh hùng Gióng vẫn phải “nằm trong bụng mẹ” vẫn phải ăn cơm nhân dân nấu, mặc áo nhân dân may, sử dụng ngựa sắt, doi sắt do những những người thợ rèn giỏi nhất làm ra. Có thể nói Thánh Gióng là một biểu tượng văn hóa đẹp đẽ thể hiện sức mạnh và những mơ ước muôn đời của nhân dân ta về người anh hùng. 

Tóm tắt Bàn về nhân vật Thánh Gióng (mẫu 10)

Truyện Thánh Gióng là tác phẩm lớn đầu tiên về đề tài giữ nước chống xâm lược. Trước hết, Thánh Gióng hội tụ những đặc điểm phi thường, thể hiện lí tưởng của nhân dân về người anh hùng cứu nước. Đó là chi tiết về sự ra đời và lớn lên kì lạ của Gióng. Ở Gióng có cả sức mạnh thể lực, tinh thần và ý chí. Tuy Thánh Gióng có nguồn gốc thần thánh nhưng vẫn có những những cái bình thường của người trần thế: Gióng là một con người của làng Phù Đổng, nước Văn Lang, đời Hùng Vương thứ sáu, Gióng nằm trong bụng mẹ, ăn cơm, mặc quần áo của dân làng. Thánh Gióng chính là biểu tượng cho sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước. 

Bố cục Bàn về nhân vật Thánh Gióng

Có thể chia văn bản thành 4 phần:

– Phần 1 (Từ đầu đến …vẻ đẹp giản dị, gần gũi): Giới thiệu vấn đề.

– Phần 2 (Tiếp theo đến …thần thánh khác thường): Chứng minh luận điểm Thánh Gióng hội tụ những đặc điểm phi thường

– Phần 3 (Tiếp theo đến …trong nước đúc nên): Chứng minh luận điểm Thánh Gióng là một con người trần thế

– Phần 4 (Còn lại): Khẳng định lại vấn đề.

Nội dung chính Bàn về nhân vật Thánh Gióng

Tác phẩm bàn về ý nghĩa lớn lao của nhân vật Thánh Gióng. Một nhân vật vừa có những đặc điểm phi phường vừa mang những cái bình thường của con người trần thế. Đặc biệt là Thánh Gióng thể hiện sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước.

Đôi nét về tác giả, tác phẩm

I. Tác giả

– Hoàng Tiến Tựu (1933 – 1998)

– Quê quán: Thanh Hóa.

– Vị trí: Là nhà nghiên cứu hàng đầu về chuyên ngành Văn học dân gian.

II. Tác phẩm

1. Thể loại:Văn bản nghị luận văn học 

2. Xuất xứ: Trích Bình giảng truyện dân gian, NXB Giáo dục, 2003.

3. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

4. Giá trị nội dung: 

Bàn về nhân vật Thánh Gióng khẳng định Thánh Gióng được xây dựng đặc sắc, vừa là một anh hùng phi thường với vẻ đẹp lí tưởng, vừa là một con người trần thế với những vẻ đẹp giản dị, gần gũi.

5. Giá trị nghệ thuật: 

Bài văn nghị luận với ý kiến xác đáng, lập luận chặt chẽ, lí lẽ và bằng chứng xác thực.

Xem thêm các bài Tóm tắt Ngữ văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Tóm tắt Chị sẽ gọi em bằng tên

Tóm tắt Con là

Tóm tắt Học thầy, học bạn

Tóm tắt Góc nhìn

Tóm tắt Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin