Học TậpLớp 7

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân hay, ngắn gọn (Cánh diều )

Thầy cô xin giới thiệu Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân hay nhất, ngắn gọn (Cánh diều ) giúp học sinh lớp 7 nắm được trọng tâm văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân từ đó học tốt môn Ngữ văn 7.

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (hay nhất)

Video Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

Bạn đang xem: Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân hay, ngắn gọn (Cánh diều )

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (mẫu 1)

Một ngày đẹp trời, các bộ phận trên cơ thể gồm Tay, Miệng, Răng, Chân ghen tị với Bụng rằng mình phải làm việc cực nhọc nên đã đình công không chịu làm gì để trừng phạt Bụng. Nhưng được mấy ngày thì thấy mệt mỏi rã rời, oặt ẹo, tất cả đều hiểu ra và quay trở lại đoàn kêt với nhau.

Toptailieu.pdf (ảnh 1)

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (mẫu 2)

Một ngày, mấy thành viên cơ thể bỗng thấy mình phải cong lưng làm việc cho anh Bụng đánh chén. Họ bàn bạc rồi quyết định đình công để anh Bụng phải cùng làm. Nhưng chỉ mấy hôm sau, người thì rã rời, Tay oặt ẹo, Miệng khô đắng ngắt, Chân mệt mỏi không mang nổi thân gầy. Cuối cùng họ nhận ra Bụng cũng chẳng được nghỉ ngơi và quay trở lại đoàn kết với nhau.

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (mẫu 3)

Tay, Miệng, Răng so bì với lão Bụng chỉ ăn không làm nên bàn nhau không làm gì để Bụng không có gì ăn. Nhưng mấy ngày sau cả thảy đều mệt mỏi rã rời vì Bụng không ăn thì tất cả đều bị tê liệt, trì trệ. Nhận ra sai lầm, mọi người tới xin lỗi và Bụng Từ đó họ sống hòa thuận với nhau.

Toptailieu.pdf (ảnh 2)

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (mẫu 4)

Các bộ phận trên cơ thể gồm Răng, Miệng, Tay, Chân phải làm việc vất vả. Họ cảm thấy bất công vì Bụng chỉ biết hưởng thụ. Họ quyết định đình công để Bụng cũng phải làm việc. Chỉ vài ngày sau, tất cả đều cảm thấy mệt mỏi, không còn sức lực. Họ nhận ra Bụng cũng phải làm việc, lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, không ai còn ghen tị với ai nữa.

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (mẫu 5)

Truyện mượn các bộ phận của cơ thể người để nói chuyện con người: Bụng, Răng Miệng, Tay Chân họp bàn nhau cùng “đình công” chống lại Bụng Bụng chỉ ngồi không, nhưng sau đó họ đã nhận ra sai lầm, lại thân mật với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả. Từ đó, truyện nêu lên bài học nhân sinh sâu sắc: trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt, mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại; do đó, phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.

Toptailieu.pdf (ảnh 3)

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (mẫu 6)

Các thành viên trong cơ thể đều cho rằng mình phải làm việc vất vả và anh Bụng chỉ việc ăn không ngồi rồi nên họ quyết định đình công và không làm gì cả. Hậu quả là chỉ sau mấy ngày, họ quá mệt mỏi và nhận ra tầm quan trọng của anh Bụng và quyết định tiếp tục chung sống hòa thuận, đoàn kết.

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (mẫu 7)

Truyện thơ ngụ ngôn “Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân” kể về các bộ phận trên cơ thể con người là Bụng, Răng, Miệng, Tay, Chân. Một ngày, các bộ phận ghen tị với anh Bụng chỉ biết ăn còn họ phải làm việc vất vả. Họ rủ nhau bỏ việc và không làm chịu làm lụng. Cuối cùng vì không có gì bỏ vào miệng nên họ trở nên mệt mỏi, rời rạc. Nhận ra được tầm quan trọng của anh Bụng, họ đã quay trở lại sống hòa thuận với nhau.

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (mẫu 8)

Các bộ phận trên cơ thể gồm Răng, Miệng, Tay, Chân phải làm việc suốt ngày. Họ thây Bụng chẳng phải làm việc gì cả mà chỉ cần hưởng thụ. Do thấy không công bằng, họ đã quyết định đình công cho Bụng phải biết góp sức vào làm việc. Nhưng khi họ đình công bằng cách tuyệt thực, không chỉ Bụng mà tất cả các bộ phận của cơ thể đều rã rời, không có sức sống. Đến lúc này, tất cả mới hiểu Bụng không phải chỉ biết hưởng thụ thành quả từ công sức lao động của các bộ phận khác mà chính nó cũng chẳng được ngơi phút nào.

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (mẫu 9)

Vào một ngày đẹp trời, các thành viên trên cơ thể họp nhau lại và đình công bởi lí do là Bụng nhàn nhã không phải làm việc còn các thành viên khác phải làm việc vất vả.  Hành động cụ thể của các nhân vật là Tay bỏ hẳn gắp thịt, Miệng nhất quyết không xơi, Răng ngồi chơi. Và kết quả là các thành viên đều mệt mỏi rã rời và nhận ra hành động sai trái của mình và cùng nhau đoàn kết để có cơ thể khỏe mạnh.

Tóm tắt Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (mẫu 10)

 Ngày nọ, Răng, Miệng, Chân, Tay cảm thấy mình phải làm việc vất vả, còn Bụng chỉ việc hưởng thụ. Tất cả bàn nhau rồi quyết định đình công để Bụng phải lao động. Chỉ mấy ngày sau, Tay oặt ẹo, Miệng khô đắng ngắt, Chân mệt mỏi không mang nổi thân gầy. Họ nhận ra Bụng cũng phải làm việc, và quay trở lại đoàn kết như trước.

Bố cục Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

Chia bài thơ làm 3 đoạn

– Đoạn 1: 3 khổ thơ đầu: Các thành viên Chân, Tay, Miệng, Răng họp bàn nhau “đình công” vì anh Bụng chẳng làm gì.

– Đoạn 2: 2 khổ thơ tiếp: Các thanh viên mệt mỏi, không còn sức lực

  – Đoạn 3: Khổ cuối: Mọi người hiểu ra và đoàn kết trở lại

Nội dung chính Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

Tay, Miệng, Răng so bì với Bụng chỉ “ung dung chén tràn” không làm gì nên bàn nhau không làm gì để anh Bụng phải lao động. Nhưng mấy ngày sau cả thảy đều mệt mỏi rã rời, tất cả đều bị tê liệt. Lúc này họ mới nhận ra anh Bụng cũng không phải chỉ ngồi không. Mọi người đến xin lỗi anh bụng và hòa thuận trở lại.

Đôi nét về tác giả, tác phẩm

1. Tác phẩm

1. Thể loại: Truyện ngụ ngôn

2. Phương thức biểu đạt: Tự sự

3. Tóm tắt tác phẩm Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

Tay, Miệng, Răng đều cho rằng mình phải làm việc vất vả còn Bụng chỉ việc ăn không ngồi rồi nên họ đã quyết định đình công không làm gì nữa. Nhưng chỉ sau mấy ngày, họ nhận ra tầm quan trọng của Bụng và quyết định tiếp tục sống hòa thuận và thân mật, không ai tị ai cả.

4. Bố cục tác phẩm Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

Chia bài thơ làm 3 đoạn

– Đoạn 1: 3 khổ thơ đầu: Các thành viên Chân, Tay, Miệng, Răng họp bàn nhau “đình công” vì anh Bụng chẳng làm gì.

– Đoạn 2: 2 khổ thơ tiếp: Các thanh viên mệt mỏi, không còn sức lực

– Đoạn 4: Khổ cuối: Mọi người hiểu ra và đoàn kết trở lại

5. Giá trị nội dung tác phẩm Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

– Bài học về lối sống tập thể mỗi người cần phải có trách nhiệm với mọi người, cộng sinh để cùng tồn tại, phải biết tôn trọng và cùng nhau xây dựng cuộc sống chung.

6. Giá trị nghệ thuật tác phẩm Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

– Xây dựng tình huống đặc sắc và hình tượng nhân vật ấn tượng.

Xem thêm các bài Tóm tắt Ngữ văn lớp 7 sách Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *