Học TậpLớp 6

Tóm tắt Giờ Trái Đất hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Thầy cô xin giới thiệu Tóm tắt Giờ Trái Đất hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) giúp học sinh lớp 6 nắm được trọng tâm văn bản Giờ Trái Đất từ đó học tốt môn Ngữ văn 6.

Tóm tắt Giờ Trái Đất hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Bạn đang xem: Tóm tắt Giờ Trái Đất hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Video Tóm tắt Giờ Trái Đất

Tóm tắt Giờ Trái Đất (mẫu 1)

Văn bản “Giờ Trái Đất” giúp mọi người hiểu rõ về giờ trái đất và và hưởng ứng ngày này hơn. Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền. Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia  cùng công ty Lê-ô Bowc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án ” Tiếng tắt lớn”. Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch” giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia. Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người. Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ. Cuối 2009, giờ trái đất triển khai với sự tham gia của 192 nước trong đó có Việt Nam.

Tóm tắt Giờ Trái Đất hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 2)

Tóm tắt Giờ Trái Đất (mẫu 2)

 “Giờ Trái Đất” đã cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên nhân, sự hình thành và phát triển của chiến dịch này. Các quốc gia trên thế giới tắt đèn trong vòng một giờ đồng hồ để biểu thị tinh thần chống biến đổi khí hậu. Các thông tin trong bài được sắp xếp theo trật tự thời gian. Văn bản sử dụng kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh cùng các kiểu chữ khác nhau làm cho văn bản trở nên sinh động hơn, nhấn mạnh được những thông tin, thông điệp quan trọng của văn bản: Góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng năng lượng của người dân, nhằm bảo vệ môi trường nói chung. 

Tóm tắt Giờ Trái Đất (mẫu 3)

Năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp truyền thông hy vọng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với Trái Đất. Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a và Công ti Lê-ô Bớc-nét Xít-ni xây dựng ý tưởng tắt điện được xây dựng gọi là “Tiếng tắt lớn”. Năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét đặt tên cho chiến dịch là “Giờ Trái Đất”, đồng thời kêu gọi tối thứ 7 cuối cùng tháng 3 hàng năm tắt điện một tiếng. Vào ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a). Năm 2008, chiến dịch đã mở rộng tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn. Năm 2009, thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người trong đó có Việt Nam.

Tóm tắt Giờ Trái Đất hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 3)

Tóm tắt Giờ Trái Đất (mẫu 4)

Năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp để mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với Trái Đất. Năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a và Công ti Lê-ô Bớc-nét Xít-ni xây dựng ý tưởng tắt điện được xây dựng gọi là “Tiếng tắt lớn”. Năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét đặt tên cho chiến dịch là “Giờ Trái Đất”, đồng thời kêu gọi tối thứ 7 cuối cùng tháng 3 hàng năm tắt điện một tiếng. Ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a). Năm 2008, chiến dịch được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn. Năm 2009, chiến dịch thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người trong đó có Việt Nam.

Tóm tắt Giờ Trái Đất (mẫu 5)

Năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để từ đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào tuyên truyền. Năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtrây-li-a và Công ty Lê-ô Bớc-nét Xít-ni xây dựng dự án “Tiếng tắt lớn”. Năm 2006, Lê-ô Bớc-nét đã đặt tên cho chiến dịch là “Giờ Trái Đất”. Cùng với đó và tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm các cá nhân và doanh nghiệp cần tắt điện một tiếng đồng hồ. Ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, gồm 2,2 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia. Ngày 29-3-2008, chiến dịch mở rộng ở 371 thành phố. Cuối 2009, Việt Nam đã tham gia hưởng ứng chiến dịch này.

Tóm tắt Giờ Trái Đất hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 4)

Tóm tắt Giờ Trái Đất (mẫu 6)

Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp truyền thông hi vọng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với Trái Đất. Năm 2005, ý tưởng tắt điện được xây dựng. Năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét Xít-ni kêu gọi tối thứ 7 cuối cùng tháng 3 hàng năm tắt điện một tiếng. Vào ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni. Năm 2008, thu hút 371 thành phố và thị trấn. Năm 2009, thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người trong đó có Việt Nam.

Tóm tắt Giờ Trái Đất (mẫu 7)

Văn bản thuật lại quá trình từ hình thành cho đến phát triển của chiến dịch “Giờ Trái Đất” trên thế giới mà khởi đầu là Australia. Năm 2005 Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầu xây dựng ý tưởng dự án  “Tiếng tắt lớn”. Năm 2006 Nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch “Giờ Trái Đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Ngày 31-3-2007 Lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ôxtrâylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia. Ngày 29-3-2008 Mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người. Năm 2009 Hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ. Cuối năm 2009 Giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt Nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Tóm tắt Giờ Trái Đất (mẫu 8)

Tóm tắt ý chính của văn bản Giờ Trái Đất:

– 29/3, 63 tỉnh thành Việt Nam sẽ cùng cả thế giới hàn động trong chiến dịch Giờ Trái Đất, với nhiều hoạt động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu

– Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền

– Năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a và Công ti Lê-ô Bớc-néc bắt đầu xây dựng một ý tưởng tắt điện ở quy mô lớn, dự án có tên gọi “Tiếng tắt lớn”

– 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-néc được giao nhiệm vụ đặt tên cho chiến dịch, từ đó, cái tên “Giờ Trái Đất” ra đời

– 31/7/2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni với sự tham gia của 2,2 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp

– 29/3/2008, chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới

– 2009, chiến dịch Giờ Trái Đất thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người

– Cuối 2009, Việt Nam chính thức tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất

Bố cục Giờ Trái Đất

Có thể chia bài thành 3 đoạn:

– Đoạn 1 (Từ đầu đến …đang sinh sống): Ý tưởng ban đầu của Giờ Trái Đất.

– Đoạn 2 (Tiếp theo đến …một giờ đồng hồ): Sự ra đời và lan rộng của Giờ Trái Đất.

– Đoạn 3 (Còn lại): Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Giờ Trái Đất.

Nội dung chính Giờ Trái Đất

“Giờ Trái Đất” đã cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên nhân, sự hình thành và phát triển của chiến dịch này. Các quốc gia trên thế giới tắt đèn trong vòng một giờ đồng hồ để biểu thị tinh thần chống biến đổi khí hậu. Thông điệp quan trọng của văn bản: Góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng năng lượng của người dân, nhằm bảo vệ môi trường nói chung. 

Đôi nét về tác giả, tác phẩm

1. Thể loại: Văn bản thông tin

2. Xuất xứ: Văn bản in trên trang baodautu.vn

3. Phương thức biểu đạt: Thuyết minh

4. Giá trị nội dung tác

– Văn bản nói lên ý nghĩa của hoạt động Giờ Trái Đất góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên…

5. Giá trị nghệ thuật

– Dẫn chứng rõ ràng.

– Thông tin cụ thể.

Xem thêm các bài Tóm tắt Ngữ văn lớp 6 sách Cánh Diều hay, ngắn gọn khác:

Tóm tắt Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tóm tắt Bài học đường đời đầu tiên

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng

Tóm tắt Cô bé bán diêm

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá