Học TậpLớp 8

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024)

Thầy cô xin giới thiệu Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) giúp học sinh lớp 8 nắm được trọng tâm văn bản Lòng yêu nước của nhân dân ta từ đó học tốt môn Ngữ văn 8.

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024)

Video Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta

Bạn đang xem: Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024)

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (mẫu 1)

Bài văn nghị luận “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” khẳng định một chân lí: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta” bằng những dẫn chứng, lập luận đầy sức thuyết phục.

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Ngữ văn lớp 7 - Cánh diều (ảnh 1)

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (mẫu 2)

Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài văn đã làm sáng tỏ một chân lí: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”.

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (mẫu 3)

“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là đoạn trích trích trong văn kiện “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trình bày tại Đại hội lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam tháng 2 năm 1951. Khẳng định yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta vô cùng mạnh mẽ, được thể hiện rõ ràng, sâu sắc nhất trong các cuộc chiến đấu chống xâm lăng.

 

 

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (mẫu 4)

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Lòng yêu nước đó dâng trào mãnh liệt và sôi nổi khi có giặc xâm lược. Tinh thần yêu nước được thể hiện hào hùng qua những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước bởi tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền, mọi nghề nghiệp, tuổi tác,.. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (mẫu 5)

Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh đã nhắc đến tình cảm thiêng liêng và cao quý trong mỗi người, đó chính là lòng yêu nước. Đây cũng chính là truyền thống quý báu từ ngàn đời của dân tộc ta. Lòng yêu nước được thể hiện sâu sắc, đặc biệt qua các cuộc kháng chiến chống lại kẻ thù xâm lăng từ xa xưa trong lịch sử. Họ là những người anh hùng tiêu biểu đã chỉ huy trận chiến, góp phần làm nên trang sử vẻ vang cho dân tộc. Đến hôm nay, những người dân được gọi với danh từ chung là các cụ già tóc bạc, các cháu nhi đồng, kiều bào ở nước ngoài, đồng bào vùng tạm chiếm, các chiến sĩ ngoài mặt trận, nam nữ công nhân, nông dân, người phụ nữ, bà mẹ chiến sĩ…. không ai nhớ tên nhớ tuổi của họ nhưng đó là những con người thầm lặng đã không quản ngại gian khổ, hi sinh, đóng góp công sức, mô hôi nước mắt cho chiến đấu. Đó chính là lòng yêu nước nồng nàn, tất cả để giữ trọn vẹn non sông bờ cõi cho đất nước. Truyền thống yêu nước nồng nàn đó được phát huy và tiếp nối từ xưa đế nay, từ tổ tiên ngày trước đến thế hệ con cháu mai sau.

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (mẫu 6)

Văn bản bàn về tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu cảu ta. từ xưa đế nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thi tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một là sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại, chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Đến ngày nay, đồng bào ta cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước, tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, nơi sống đều có một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Tinh thân yêu nước cũng như các thứ của quý và cần được đưa ra trưng bày, để tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (mẫu 7)

Tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” đưa ra nhận định chung về lòng yêu nước. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, nồng nàn, chân thành và luôn sục sôi. Bài văn đưa ra nhiều dẫn chứng gợi sức mạnh và khí thế mạnh mẽ của lòng yêu nước. Trong lịch sử, có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Lòng yêu nước ngày nay của nhân dân ta được biểu hiện ở nhiều khía cạnh, tất cả những việc làm đó đều xuất phát từ lòng yêu nước. Nhiệm vụ của nhân dân phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của mọi người cần phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể.

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (2024) hay, ngắn gọn - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (mẫu 8)

“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là một tác phẩm nghị luận có giá trị sâu sắc bàn về lòng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng là tinh thần ấy lại kết thành một làn sóng mạnh mẽ. Lịch sử dân tộc đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại của Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… Ngày này, đồng bào ta cũng xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Từ các cụ già đến trẻ nhỏ, từ kiều bào nước ngoài đến đồng bào bị tạm chiếm đều chung một lòng yêu nước ghét giặc. Tinh thần yêu nước giống như các thứ của quý, mà bổn phận của nhân dân là phải giữ gìn và phát huy.

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (mẫu 9)

Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng là tinh thần ấy lại kết thành một làn sóng mạnh mẽ. Lịch sử dân tộc đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại của Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… Ngày này, đồng bào ta cũng xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Từ các cụ già đến trẻ nhỏ, từ kiều bào nước ngoài đến đồng bào bị tạm chiếm đều chung một lòng yêu nước ghét giặc. Tinh thần yêu nước giống như các thứ của quý, mà bổn phận của nhân dân là phải làm cho tinh thần ấy đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Ngữ văn lớp 7 - Cánh diều (ảnh 1)

Tóm tắt Lòng yêu nước của nhân dân ta (mẫu 10)

Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” đã khẳng định lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần đó lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong quá khứ, những vị anh hùng như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… đã đứng lên lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi. Đến hiện tại, đồng bào ta cũng xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Lòng yêu nước không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp. Từ các cụ già đến trẻ nhỏ, từ kiều bào nước ngoài đến đồng bào bị tạm chiếm đều chung một lòng yêu nước ghét giặc. Có thể nói tinh thần yêu nước giống như các thứ của quý. Và nhân dân ta phải có trách nhiệm làm cho tinh thần ấy đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

Bố cục Lòng yêu nước của nhân dân ta

Chia văn bản thành 3 phần:

– Phần 1: Từ đầu đến “lũ cướp nước”: Nêu vấn đề nghị luận: Nhận định chung về lòng yêu nước của nhân dân ta.

– Phần 2: Tiếp đến “nơi lòng nồng nàn yêu nước”: Chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta.

– Phần 3: Còn lại: Nhiệm vụ của mọi người.

Nội dung chính Lòng yêu nước của nhân dân ta

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Lòng yêu nước đó dâng trào mãnh liệt và sôi nổi khi có giặc xâm lược. Tinh thần yêu nước được thể hiện hào hùng qua những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước bởi tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền, mọi nghề nghiệp, tuổi tác,.. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

Đôi nét về tác giả, tác phẩm

I. Tác giả Hồ Chí Minh

Tác giả tác phẩm Lòng yêu nước của nhân dân ta - Ngữ văn 8 (Chân trời sáng tạo) (ảnh 1)

1. Tiểu sử

– Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890, trong một gia đình yêu nước ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

– Học ở trường Quốc học Huế rồi dạy học ở Dục Thanh (Phan Thiết).

– Sớm có lòng yêu nước; Năm 1911, ra đi tìm đường cứu nước

– Hoạt động cách mạng ở nhiều nước: Pháp, Trung Quốc, Thái Lan…

– Ngày 3-2-1930, thành lập đảng cộng sản Việt Nam.

– Năm 1941, trở về nước, lãnh đạo phong trào CM trong nước

– Tháng 8-1942, sang TQ để tranh thủ sự viện trợ của quốc tế, bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam đến tháng 9-1943.

– Ra tù, Người trở về nước, lãnh đạo phong trào CM, tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8-1945.

– Ngày 2-9-1945, đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước VNDCCH, giữ chức vụ Chủ tịch nước.

– Lãnh đạo nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ.

– Từ trần ngày 2-9-1969, tại Hà Nội.

→ Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và nhà cách mạng vĩ đại, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào quốc tế

2. Quan điểm sáng tác

+ Hồ Chí Minh coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng: mỗi nhà văn là một nhà chiến sĩ.

+ Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học

+ Khi cầm bút bao giờ Bác cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm.

3. Sự nghiệp sáng tác

+ Văn chính luận: các bài báo đăng trên báo Nhân đạo, Người cùng khổ, Tuyên ngôn độc lập, Bản án chế độ thực dân Pháp, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước.

+ Truyện và kí: truyện ngắn viết bằng tiếng pháp đăng trên các báo ở Pa-ri (Lời than vãn của bà Trưng Trắc, Vi hành, Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu), Nhật kí chìm tàu

+ Thơ ca: Nhật kí trong tù, chùm thơ sáng tác ở Việt Bắc và trong kháng chiến chống Pháp (Ca binh lính ca, Ca sợi chỉ…)

4. Phong cách nghệ thuật

+ Tính đa dạng: Bác viết nhiều thể loại, viết bằng nhiều thứ tiếng và mỗi thể loại đều có những nét độc đáo, hấp dẫn riêng

• Văn chính luận: ngắn gọn, xúc tích, lập luận chặt chẽ, đa dạng về bút pháp.

• Truyện và ký: thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng sắc bén.

• Thơ ca: gồm hai loại, mỗi loại có nét phong cách riêng.

+ Tính thống nhất:

• Cách viết ngắn gọn, trong sáng, giản dị

• Sử dụng linh hoạt các bút pháp nghệ thuật khác nhau

• Hình tượng nghệ thuật vận động hướng về ánh sáng tương lai

→ Văn thơ Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, là một bộ phận gắn bó hữu cơ với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Văn thơ của Người có tác dụng to lớn đối với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, đồng thời có vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử và đời sống tinh thần của dân tộc

II. Tìm hiểu tác phẩm Lòng yêu nước của nhân dân ta

1. Thể loại: Văn bản nghị luận

Tác giả tác phẩm Lòng yêu nước của nhân dân ta - Ngữ văn 8 (Chân trời sáng tạo) (ảnh 2)

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác

– Bài văn trích trong Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam (tên gọi từ năm 1951 đến năm 1976 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay)

– Tên bài do người soạn sách đặt.

3. Phương thức biểu đạt

Văn bản có phương thức biểu đạt chính là nghị luận.

4. Giá trị nội dung

– Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài văn đã làm sáng tỏ một chân lí: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”

5. Giá trị nghệ thuật

– Bố cục chặt chẽ, luận điểm ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc

– Dẫn chứng được chọn lọc, trình bày hợp lí, giàu sức thuyết phục.

– Cách diễn đạt trong sáng, nhiều hình ảnh so sánh độc đáo.

Xem thêm các bài Tóm tắt Ngữ văn lớp 8 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Tóm tắt Bồng chanh đỏ

Tóm tắt Bố của Xi-mông

Tóm tắt Cây sồi mùa đông

Tóm tắt Chuyến du hành về tuổi thơ

Tóm tắt Mẹ vắng nhà – bộ phim tuyệt đẹp về Những đứa trẻ thời chiến tranh

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin