Học TậpLớp 6

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Thầy cô xin giới thiệu Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) giúp học sinh lớp 6 nắm được trọng tâm văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ từ đó học tốt môn Ngữ văn 6.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Bạn đang xem: Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Video Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 1)

Qua “Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ”,  Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khao khát tình yêu thường và đồng cảm với phụ nữ, trẻ em, người lao động và người dân nghèo. Sự đồng cảm và tình yêu đặc biệt ấy xuất phát từ chính hoàn cảnh xuất thân và môi trường sống của ông.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 1)

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 2)

Ai từng tiếp xúc với Nguyên Hồng đều thấy rõ ông rất dễ xúc động và cũng dễ khóc. Một trong nhiều lý do bồi đắp nên tính nhạy cảm ấy là vì Nguyên Hồng thiếu tình thương từ nhỏ, luôn khao khát tình thương, dễ thông cảm với những người bất hạnh. Cảnh ngộ ấy đã ném Nguyên Hồng vào môi trường những người cùng khổ nhất trong xã hội cũ. Ngay từ buổi còn cắp sách tới trường, ông đã phải lăn lội với kiếm sống bằng những “nghề nhỏ mọn”. Chất dân nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương, vào thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng. Ông thật sự là nhà văn của nhân dân lao động.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 3)

Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Đầu tiên, Nguyên Hồng rất dễ xúc động. Tiếp đến, ông luôn khao khát tình yêu thương và dễ thông cảm với người bất hạnh. Cuối cùng, ngay từ bé ông đã lăn lội cùng với những người cùng khổ nhất trong xã hội. Chất dân nghèo, chất lao động thấm vào trong cung cách sinh hoạt vô cùng giản dị của ông.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 2)

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 4)

Ai từng tiếp xúc với Nguyên Hồng đều thấy rõ ông rất dễ xúc động và cũng dễ khóc. Một trong nhiều lí do bồi đắp nên tính nhạy cảm ấy là vì Nguyên Hồng thiếu tình thương từ nhỏ, luôn khao khát tình thương, dễ thông cảm với những người bất hạnh. Cảnh ngộ ấy đã ném Nguyên Hồng vào môi trường những người cùng khổ nhất trong xã hội cũ. Chất dân nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương, vào thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng. Ông thật sự là nhà văn của nhân dân lao động. 

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 5)

Văn bản chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Qua những lí do Nguyên Hồng rất dễ xúc động, ông luôn khao khát tình yêu thương và dễ thông cảm với người bất hạnh.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 3)

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 6)

Nguyên Hồng là người thiếu tình thương từ nhỏ, ông luôn khao khát tình thương, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chất dân nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương của ông tạo nên sự khác biệt, đặc sắc.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 7)

Nguyên Hồng rất dễ xúc động và cũng dễ khóc. Một trong nhiều lí do bồi đắp nên tính nhạy cảm ấy là vì Nguyên Hồng thiếu tình thương từ nhỏ, luôn khao khát tình thương, dễ thông cảm với những người bất hạnh. Ngay từ buổi còn cắp sách tới trường, ông đã phải lăn lội với kiếm sống bằng những “nghề nhỏ mọn”, chung đụng với mọi hạng người. Chất dân nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương, vào thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng. Như vậy, ông thực sự là nhà văn của nhân dân lao động.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 8)

Tóm tắt nét chính của văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ:

– Mở đầu văn bản, tác giả giới thiệu Nguyên Hồng là người rất dễ xúc động, rất dễ khóc, mỗi dòng chữ ông viết ra là một dòng nước mắt nóng bỏng tình xót thương ép thẳng ra từ trái tim vô cùng nhạy cảm của mình.

– Một trong nhiều lí do đã bồi đắp nên tính nhạy cảm của Nguyên Hồng: Thiếu tình thương từ nhỏ nên luôn luôn khao khát tình thương và dễ thông cảm với những người bất hạnh.

– Cảnh ngộ ấy đã ném Nguyên Hồng vào môi trường những người cùng khổ nhất trong xã hội cũ.

– Chất dân nghèo, chất lao động thể hiện rất rõ trong cung cách sinh hoạt vô cùng giản dị của ông: từ thói quen ăn mặc, đi đứng, nói năng, thái độ giao tiếp, ứng xử với mọi người đến cả những thích thú riêng trong ăn uống,…

– Chất dân nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương, vào thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 9)

Với văn nghị luận sắc bén, chặt chẽ. Sử dụng một số biện pháp tu từ: liệt kê, so sánh, điệp. Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khao khát tình yêu thường và đồng cảm với phụ nữ, trẻ em, người lao động và người dân nghèo.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 10)

Bài viết lí giải tại sao Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Thứ nhất là vì Nguyên Hồng rất dễ xúc động. Thứ hai là ông luôn khao khát tình yêu thương và dễ thông cảm với người bất hạnh. Thứ ba là từ bé ông đã lăn lội cùng với những người cùng khổ nhất trong xã hội. Năm 16 tuổi rời xa quê hương, ông nhập hẳn và cuộc sống của những người dưới đáy xã hội. Thậm chí chất dân nghèo, chất lao động thấm vào trong cung cách sinh hoạt vô cùng giản dị của ông.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ (mẫu 11)

Nội dung chính của văn bản nhằm nói đến tính cách nhạy cảm và dễ xúc động của nhà văn Nguyên Hồng. Nguyên nhân dẫn đến tính cách nhạy cảm, dễ khóc đó của ông là do con người ấy sống thiếu tình thương từ nhỏ, cha mất sớm mẹ đi bước nữa.  Cảnh ngộ ấy đã ném ông vào cuộc sống bất hạnh ngay từ nhỏ đã phải lặn lộn với đời kiếm sống bằng những nghề tầm thường, hạ đẳng trong xã hội, giao du với những hạng người bần cùng nhất. Từ đó cũng tạo nên cái chất dân nghèo, chất lao động trong các sáng tác của ông. Chính bởi vậy người ta gọi ông là Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ.

Bố cục Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ

Có thể chia bài thành 3 phần:

– Phần 1 (Từ đầu đến …vô cùng nhạy cảm của mình): Trái tim nhạy cảm

– Phần 2 (Tiếp theo đến …vì người ta có phải mẹ tôi đâu): Khát khao tình thương và dễ cảm thông

– Phần 3 (Còn lại): Chất dân nghèo, chất lao động

Nội dung chính Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ

Với nghệ thuật lập luận sắc bén, chặt chẽ; hệ thống lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục kết hợp một số biện pháp tu từ điệp ngữ, liệt kê, so sánh,…văn bản “Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ” của Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khao khát tình yêu thương và đồng cảm với phụ nữ, trẻ em, người lao động và người dân nghèo. Sự đồng cảm và tình yêu đặc biệt ấy xuất phát từ chính hoàn cảnh xuất thân và môi trường sống của ông.

Đôi nét về tác giả, tác phẩm

I. Tác giả

1. Tiểu sử

– Nguyễn Đăng Mạnh (1930-2018), nguyên quán tại Gia Lâm, Hà Nội.

– Thiếu thời, ông theo học ở trường Chu Văn An, Hà Nội. Khi Cách mạng tháng Tám nổ ra, trường ông học sơ tán lên Phú Thọ, rồi trường bị giải tán. Ông theo học trường trung cấp sư phạm ở Tuyên Quang và bước vào nghề giáo.

2. Sự nghiệp

– Năm 1960, Nguyễn Đăng Mạnh được giữ lại trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm cán bộ giảng dạy. Từ đó ông bắt đầu viết nghiên cứu và trở thành nhà nghiên cứu phê bình.

– Ông từng làm chủ nhiệm bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

– Nguyễn Đăng Mạnh là chủ biên sách giáo khoa văn học lớp 11 và 12 chương trình cải cách giáo dục 1980–1992.

– Về già sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian lâm bệnh, GS Nguyễn Đăng Mạnh đã từ trần vào chiều ngày 9/2/2018 tại Bệnh viện hữu nghị Việt –Xô Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi.

3. Phong cách sáng tác

Nguyễn Đăng Mạnh được coi là nhà nghiên cứu đầu ngành về văn học Việt Nam hiện đại và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Ông nổi tiếng gần đây là nhờ quyển hồi ký có viết một vài chi tiết về chủ tịch Hồ Chí Minh (có kể đến cái chết của bà Nông Thị Xuân) và các quan chức trong chính phủ của đảng cộng sản Việt Nam như Tố Hữu; cũng viết về những nhà văn, nhà thơ như Nguyễn Tuân, Xuân Diệu,…

II. Tác phẩm 

1. Thể loại: Văn bản nghị luận

2. Xuất xứ

Trích Tuyển tập Nguyễn Đăng Mạnh, tập 1, 2005.

3. Phương thức biểu đạt: Nghị luận.

4. Giá trị nội dung

– Ca ngợi phẩm chất và tài năng của nhà văn Nguyễn Hồng

– Khẳng định ông là nhà văn luôn gắn chặt cuộc sống của mình với những người nông dân.

5. Giá trị nghệ thuật

– Văn nghị luận sắc bén, chặt chẽ.

– Sử dụng một số biện pháp tu từ: liệt kê, so sánh, điệp.

Xem thêm các bài Tóm tắt Ngữ văn lớp 6 sách Cánh Diều hay, ngắn gọn khác:

Tóm tắt Đồng Tháp mười mùa nước nổi

Tóm tắt Thời thơ ấu của Hon-đa

Tóm tắt Vẻ đẹp của một bài ca dao

Tóm tắt Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

Tóm tắt Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá