Học TậpLớp 7

Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo )

Thầy cô xin giới thiệu Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi     hay nhất, ngắn gọn ( chân trời sáng tạo ) giúp học sinh lớp 7 nắm được trọng tâm văn bản từ đó học tốt môn Ngữ văn 7. Mời các bạn đón xem:

Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi   hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo )

Video những kinh nghiệm dân gian về con ngươi


Bạn đang xem: Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo )

Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi

   hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) – Mẫu 1

Văn bản Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về con người, xã hội. Đó là những điều: Sống có đức thì sẽ gặp điều tốt lành, cần biết ơn người đã giúp đỡ ta, cần nhớ ơn thầy cô, học tập bạn bè cũng là điều cần thiết trong cuộc sống, không nản lòng khi gặp khó khăn, cần kiên trì trong cuộc sống.

Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi  hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) (ảnh 2)Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi

   hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) – Mẫu 2

Văn bản: Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về con người, xã hội. Đó là những điều: Sống có đức thì sẽ gặp điều tốt lành, cần biết ơn người đã giúp đỡ ta, cần nhớ ơn thầy cô, học tập bạn bè cũng là điều cần thiết trong cuộc sống, không nản lòng khi gặp khó khăn, cần kiên trì trong cuộc sống.

Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi

   hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) – Mẫu 3

Những điều như: Sống có đức thì sẽ gặp điều tốt lành, cần biết ơn người đã giúp đỡ ta, cần nhớ ơn thầy cô, học tập bạn bè cũng là điều cần thiết trong cuộc sống, không nản lòng khi gặp khó khăn, cần kiên trì trong cuộc sống là những câu tục ngữ mà cha ông ta đã đúc kết để răn dạy con cháu.

 Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi  hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) (ảnh 3)

Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi

   hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) – Mẫu 4

Bằng những câu tục ngữ ngắn gọn, cha ông ta đã đúc kết, truyền cho con cháu sau này bài học về con người, xã hội. Sống có đức thì sẽ gặp điều tốt lành, cần biết ơn người đã giúp đỡ ta. Chúng ta cần nhớ ơn thầy cô, học tập bạn bè cũng là điều cần thiết trong cuộc sống. Hơn nữa, ta không được nản lòng khi gặp khó khăn, cần kiên trì trong cuộc sống thì mới thành công.

Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi

   hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) – Mẫu 5

Văn bản Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về con người, xã hội. Đó là những điều: Sống có đức thì sẽ gặp điều tốt lành, cần biết ơn người đã giúp đỡ ta, cần nhớ ơn thầy cô, học tập bạn bè cũng là điều cần thiết trong cuộc sống, không nản lòng khi gặp khó khăn, cần kiên trì trong cuộc sống.

 Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi  hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) (ảnh 4)

Bố cục

Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội có bố cục gồm 9 phần:

– Phần 1: Câu tục ngữ số 1

– Phần 2: Câu tục ngữ số 2

– Phần 3: Câu tục ngữ số 3

– Phần 4: Câu tục ngữ số 4

– Phần 5: Câu tục ngữ số 5

– Phần 6: Câu tục ngữ số 6

– Phần 7: Câu tục ngữ số 7

– Phần 8: Câu tục ngữ số 8

– Phần 9: Câu tục ngữ số 9

Nội dung chính

– Văn bản: Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về con người, xã hội.

Tác giả  Tác phẩm

I. Tác giả văn bản Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội

Dân gian

II. Tìm hiểu tác phẩm Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội

1. Thể loại: 

Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội thuộc thể loại tục ngữ

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 

– Văn bản Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội được in trong Kho tàng tục ngữ người Việt, Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên), NXB Văn hóa Thông tin, 2002, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, Vũ Ngọc Phan, NXB Văn học, 2016

3. Phương thức biểu đạt:

Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội có phương thức biểu đạt là biểu cảm

 Tóm tắt những kinh nghiệm dân gian về con ngươi  hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo ) (ảnh 5)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *