Học TậpLớp 6

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Thầy cô xin giới thiệu Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) giúp học sinh lớp 6 nắm được trọng tâm văn bản Ông lão đánh cá và con cá vàng từ đó học tốt môn Ngữ văn 6.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Bạn đang xem: Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Video Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 1)

Có hai vợ chồng ông lão đánh cá nghèo khổ. Một hôm, người chồng ra biển đánh cá, ông cứ thả lưới rồi kéo lên đều không có gì mãi đến lần thứ ba kéo lưới được một con cá vàng. Nhưng vì lời van xin của cá nên ông thả cá và không yêu cầu trả ơn Về nhà, ông lão bị mụ vợ tham lam bắt ông ra biển đòi cá trả ơn. Mụ vợ bắt ông lão hết đòi cái máng lớn đến ngôi nhà rộng, rồi đòi làm nhất phẩm phu nhân và cả nữ hoàng. Cá đều đáp ứng nhưng đến lần thứ năm mụ muốn làm Long Vương bắt cá vàng hầu hạ. Mong muốn này vượt quá giới hạn đã khiến cá vàng tức giận, lấy lại tất cả. Vợ chồng ông lão trở về túp lều tranh với cái máng lợn sứt mẻ

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 1)

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 2)

Có một ông lão làm nghề đánh cá rất nghèo. Một lần, ông lão ra biển để đánh cá. Kéo lưới đến lần thứ ba thì ông lão kéo được con cá vàng. Con cá vàng kêu than, hứa sẽ trả ơn và ông lão đã thả con cá xuống biển. Về nhà, mụ vợ liền mắng cho lão cho một trận và bắt ông ra biển đòi con cá vàng trả ơn. Thế là, ông lão đã phải năm lần ra biển để đòi cá vàng đáp ứng những yêu cầu của mụ: cái máng lợn mới, cái nhà rộng, làm nhất phẩm phu nhân, làm nữ hoàng, làm Long Vương. Cá vàng vô cùng tức giận nên liền lấy lại tất cả những thứ đã cho và vợ chồng ông lão lại trở về với túp lều rách nát và cái máng lợn cũ sứt mẻ như trước.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 3)

Ngày xưa có ông lão chuyên nghề đánh cá. Một hôm thả lưới, ông bắt được một chú cá vàng, con cá xin ông lão thả nó và hứa sẽ trả ơn. Ông lão ngạc nhiên nhưng rồi cũng thả con cá về với biển mà chẳng đòi hỏi điều gì. Về nhà mụ vợ ông biết chuyện, mắng mỏ và bắt ông lão xin cá vàng mang về một chiếc máng cho lợn ăn. Lão già đành ra khơi gặp cá vàng và thế là nhà lão có chiếc máng lợn mới tinh. Nhưng lão vừa đặt chân về đến cửa, mụ vợ lại bắt lão đi đòi một ngôi nhà rộng. Cá vàng đồng ý cho lão một ngôi nhà rộng. Sống trong nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp được mấy hôm, mụ vợ lão lại dở chứng đòi làm nhất phẩm phu nhân. Lão đánh cá lại phải lóc cóc ra khơi. Thương ông lão nên dù biết đòi hỏi của mụ vợ là quá đáng, cá vàng vẫn bằng lòng. Thế là từ đấy vợ lão thành nhất phẩm phu nhân. Thế nhưng chẳng được bao lâu, vợ lão đã chán, bèn gọi lão đến và đòi phải lên chức nữ hoàng. Lão sợ hãi đành miễn cưỡng nghe theo. Biển xanh nổi sóng dữ dội nhưng cá vàng vẫn bằng lòng. Lão trở về và từ đó vợ lão thành một nữ hoàng sống sung sướng trong nhung gấm. Nhưng lòng tham không hề vơi cạn, một ngày kia, mụ lại sai lão đòi cá vàng cho làm Long Vương ngự trên mặt biển, để sai khiến cá. Dù thương ông lão nhưng cá vàng không thể nghe theo lời mụ vợ. Cá tức giận biến tất cả mọi thứ lại như xưa. Thế là lòng tham của vợ ông lão đã biến tất cả mọi thứ trở về sự nghèo khổ rách nát ban đầu.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 2)

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 4)

Ngày xưa có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển. Hàng ngày, người chồng đi thả lưới, vợ ở nhà kéo sợi. Một hôm người chồng ra biển đánh cá, lần thứ ba, lão kéo được một con cá vàng. Cá vàng kêu van xin thả về biển và hứa trả ơn. Về đến nhà, ông lão kể chuyện cho vợ nghe, mụ vợ mắng ông lão và đòi cá vàng đáp ứng yêu cầu của mụ. Lần thứ nhất, mụ đòi một cái máng lợn ăn mới. Lần thứ hai, mụ đòi một cái nhà rộng. Lần thứ ba, mụ đòi làm một bà nhất phẩm phu nhân. Lần thứ tư, mụ đòi làm nữ hoàng. Tất cả đều được cá vàng đáp ứng. Lần thứ năm, mụ đòi làm Long Vương ngự trên mặt biển. Lần này, cá vàng không nói gì. Khi ông lão trở về, trước mắt lão lại thấy túp lều nát ngày xưa và mụ vợ ngồi trên máng lợn sứt mẻ.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 5)

Ông lão đánh cá nghèo lại ra biển như thường ngày. Hôm nay, lần đầu tiên ông kéo lưới lên chỉ thấy bùn, lần thứ hai kéo lưới thì được cây rong, đến lần thứ ba thì được một con cá vàng. Cá vàng mắc trong lưới ra sức xin van ông lão thả mình về biển và có cũng hứa nếu ông thả nó trở về với biển, nó sẽ báo đáp ông mỗi khi ông gọi nó. Khi trở về nhà, ông lão đem chuyện xảy ra khi đánh cá giữa mình với con cá vàng kể lại với mụ vợ của mình. Bà vợ sau một hồi suy nghĩ thì liền la mắng ông một trận, bắt ông đi ra biển đòi cá vàng đáp ứng những yêu cầu của mụ đề ra. Lần đầu tiên, mụ đòi có cá giúp cho có một cái máng lợn mới. Lần thứ hai, mụ đòi có một cái nhà rộng. Lần thứ ba, mụ mắng ông lão như tát nước vào mắt, đòi cá cho mụ làm một bà nhất phẩm phu nhân. Lần thứ tư, mụ lại muốn làm nữ hoàng. Tất cả đều được cá vàng đáp ứng. Cho đến lần thứ năm, mụ muốn cá biến mình trở thành Long Vương. Cá vàng thấy vậy tức giận, đem tất cả những gì đã biến cho mụ và ông lão trở lại như xưa, không để lại cho hai người bất kỳ thứ gì. Trở về với túp lều lụp xụp, trên bậc cửa, mụ vợ ông lão ngồi trước một cái máng lợn đã sứt mẻ.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 3)

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 6)

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh lão đánh cá nghèo sống với nhau trong một túp lều rách nát. Hằng ngày, người chồng đi thả lưới, vợ ở nhà kéo sợi. Một hôm, ông lão ra biển đánh cá. Lần thứ nhất kéo lưới chỉ thấy có bùn, lần thứ hai thì thấy cây rong biển, lần thứ ba kéo lưới thì bắt được một con cá vàng. Con cá van xin ông lão thả mình ra và hứa sẽ trả ơn. Ông lão thả cá vàng nhưng không yêu cầu bất cứ điều gì. Về đến nhà, ông lão kể cho mụ vợ, bị mụ mắng té tát và quay lại. Lần thứ nhất, mụ đòi một cái máng cho lợn ăn mới. Lần thứ hai, mụ đòi một cái nhà rộng. Lần thứ ba, mụ muốn trở thành nhất phẩm phu nhân. Lần thứ tư, mụ vợ muốn làm một nữ hoàng. Tất cả mong muốn đều được cá vàng đáp ứng. Nhưng chẳng được bao lâu, mụ vợ lại bắt ông lão xin cá vàng cho mụ trở thành Long Vương để có thể ngự trị biển khơi và bắt cá vàng làm mọi thứ mụ yêu cầu. Cá vàng không nói gì cả mà chỉ quẫy đuôi rồi lặn xuống biển biến mất. Ông lão trở về nhà thì thấy túp lều nát năm xưa, còn mụ vợ thì đang ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 7)

Ngày xưa có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát, chồng đi thả lưới, vợ ở nhà kéo sợi. Một hôm người chồng ra biển đánh cá kéo được một con cá vàng. Cá vàng kêu van xin thả về biển và hứa trả ơn. Về đến nhà, ông lão kể chuyện cho vợ nghe, mụ vợ mắng ông lão và đòi cá vàng đáp ứng yêu cầu của mụ. Lần thứ nhất, mụ đòi một cái máng lợn ăn mới. Lần thứ hai, mụ đòi một cái nhà rộng. Lần thứ ba, mụ đòi làm một bà nhất phẩm phu nhân. Lần thứ tư, mụ đòi làm nữ hoàng. Lần thứ năm, mụ đòi làm Long Vương ngự trên mặt biển. Lần thứ năm đòi hỏi, cá vàng không nói gì. Khi ông lão trở về, trước mắt lão lại thấy túp lều nát ngày xưa và mụ vợ ngồi trên máng lợn sứt mẻ.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 8)

Câu chuyện về ông lão hiền lãnh, tốt bụng một lần ra biển kéo lười ông kéo được một chú cá vàng, con cá nói sẽ đền ơn ông nếu ông lão thả nó ra. Ông lão bèn thả cá vàng mà chẳng xin nó điều gì cả. Về nhà ông kể cho mụ vợ nghe thì mụ ta vô cùng tức giận và nói đáng nhẽ nên xin cái máng lợn mới chứ. Ông lão quay trở lại biển xin cá vàng cái máng lợn mới. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn mong muốn của mụ vợ, lòng tham nổi lên. Mụ muốn có một cái nhà rộng, muốn làm nhất phẩm phụ nhân, muốn làm nữ hoàng và cuối cùng mụ muốn làm Long Vương ngự trị trên biển để cá vàng phải phục tùng mệnh lệnh của mụ. Cuối cùng mụ vợ quay trở lại với cái máng lợn vỡ mọi thứ đều đã biến mất, đó là kết cục thích đáng của những người tham lam, độc ác.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 9)

Một ông lão đánh cá nghèo ra biển. Lần thứ nhất kéo lưới chỉ thấy có bùn, lần thứ hai kéo lưới được cây rong, lần thứ ba thì bắt được con cá vàng. Cá vàng kêu van, hứa trả ơn và ông đã thả. Mụ vợ biết chuyện, mắng lão một trận và bắt ông ra biển năm lần, đòi cá vàng đáp ứng những yêu cầu của mụ. Lần thứ nhất mụ đòi cá giúp cho một chiếc máng lợn mới. Lần thứ hai, mụ vợ lại bắt ông lão ra biển đòi cá vàng một cái nhà rộng. Lần thứ ba, mụ vợ muốn trở thành một bà nhất phẩm phu nhân. Lần thứ tư, mụ vợ lại đòi cá cho làm nữ hoàng. Lần thứ năm, mụ muốn làm Long Vương để bắt cá vàng hầu hạ. Cá vàng tức giận, lấy lại tất cả những thứ đã cho. Ông lão trở về lại thấy túp lều nát ngày xưa, và trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 10)

Ngày xưa, có vợ chồng ông lão đánh cá. Một hôm, ông đi ra biển đánh cá. Lần thứ nhất ông kéo lưới, vớt lên ông chỉ thấy có bùn. Lần thứ hai, ông kéo lưới cũng chỉ thấy rong rêu. Đến lần thứ ba, ông lão bắt được một con cá vàng. Nó tha thiết van xin ông lão thả ra và hứa sẽ trả ơn cho ông. Vốn tốt bụng, ông lão thả cá trở lại về với biển. Về đến nhà, ông lão kể lại câu chuyện của mình và chú cá vàng cho mụ vợ nghe. Sau một thôi một hồi mắng ông lão vì tội ngu ngốc, mụ bắt ông lão ra gặp cá vàng để bắt cá vàng trả ơn. Nhưng mụ vợ với lòng tham của mình đã bắt ông lão hết lần này đến lần khác đưa ra những yêu cầu quá đáng. Lần thứ nhất, mụ ta đòi cá vàng cho mình một cái máng lợn mới. Lần thứ hai mụ đòi một ngôi nhà rộng. Lần thứ ba mụ mắng ông lão như tát nước và đòi được trở thành một bà nhất phẩm phu nhân. Nhưng vẫn không vừa lòng, đến lần thứ tư, muốn trở thành mình thành nữ hoàng. Cá vàng đều đồng ý. Đến lần thứ năm, mụ yêu cầu trở thành Long Vương, một yêu cầu không tưởng, mụ muốn cá vàng hậu hạ mụ. Tức giận trước yêu cầu quá đáng đó, cá vàng lấy lại mọi thứ đã ban cho. Khi ông lão từ biển trở về thì thấy trước mắt mình là túp lều tranh rách nát ngày xưa, còn mụ vợ thì đang ngồi trên bậc cửa trước cái máng lợn sứt mẻ.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 11)

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá sống trong một túp lều tranh. Một hôm, ông lão đi đánh cá, kéo được một con cá vàng. Nó xin ông thả đi, hứa sẽ trả ơn. Về đến nhà, ông kể cho mụ vợ nghe. Mụ bắt ông ra biển đòi cá vàng đáp ứng yêu cầu của mụ hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, cá vàng tức giận đòi lại hết tất cả. Khi ông lão quay về thì thấy mụ vợ đang ngồi cạnh chiếc máng lợn cũ.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng (mẫu 12)

Một ông lão nghèo ra biển đánh cá, hai lần thả lưới đầu không được gì đến lần thứ ba, lão kéo được một con cá vàng. Cá vàng kêu van xin thả về biển và hứa trả ơn. Về đến nhà, ông lão kể chuyện cho vợ nghe, mụ vợ mắng ông lão và đòi cá vàng đáp ứng yêu cầu của mụ. Đến lần thứ năm, cá vàng tức giận. Khi ông lão trở về, trước mắt lão lại thấy túp lều nát ngày xưa và mụ vợ ngồi trên máng lợn sứt mẻ.

Bố cục Ông lão đánh cá và con cá vàng

Có thể chia bài thành 3 phần:

– Đoạn 1 (Từ đầu đến …ta cũng chẳng cần gì): Giới thiệu nhân vật và tình huống truyện.

– Đoạn 2 (Tiếp theo đến …ý muốn của tao): Sự đền ơn và lòng tham của mụ vợ.

– Đoạn 3 (Còn lại): Sự trừng trị của cá vàng.

Nội dung chính Ông lão đánh cá và con cá vàng

“Ông lão đánh cá và con cá vàng” là truyện cổ tích dân gian do A.Pu-skin kể lại. Truyện ca ngợi lòng biết ơn đối với những con người nhân hậu và nêu ra bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc.

Đôi nét về tác giả, tác phẩm

I. Tác giả

1. Tiểu sử – Cuộc đời

– A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Puskin (1799 – 1837)

– Xuất thân trong một gia đình quý tộc mê thơ và biết làm thơ từ thuở học sinh.

– Xã hội: sinh ra và lớn lên trong thời đại cả nước Nga đang bị đè nặng bởi ách thống trị của chế độ nông nô chuyên chế

– Là nhà thơ mở đầu, đặt nền móng cho văn học hiện thực Nga thế kỉ XIX.

2. Sự nghiệp văn học

a. Phong cách nghệ thuật

– Đóng góp của Puskin cho nền văn học: Puskin có đóng góp trên nhiều mặt, nhiều thể loại, nhưng cống hiến vĩ đại nhất của ông vẫn là Thơ trữ tình với hơn 800 bài thơ và 13 bản trường ca bất hủ. Vì thế mà Puskin được xem là “Mặt trời của thi ca Nga” (Léc-môn-tốp).

– Về nội dung: thơ của Puskin thể hiện tâm hồn khao khát tự do và tình yêu của nhân dân Nga => Chính vì thế mà Bielinxki đã nhận định Puskin là “bộ bách khoa toàn thư của hiện thực đời sống Nga nửa đầu thế kỉ XIX”.

– Về nghệ thuật: Puskin có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ngôn ngữ văn học Nga hiện đại.

b. Các tác phẩm chính:

– Tiểu thuyết bằng thơ: Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin, 1823-1831;…

– Bi kịch lịch sử: Bô-rít Gô-đu-nốp, 1825;…

– Trường ca: Ru-xlan và Li-út-mi-la, 1820; Người tù Cáp-ca-dơ, 1821;…

– Truyện ngắn: Cô tiểu thư nông dân,1830; Con đầm pích, 1833…

II. Tác phẩm 

1. Thể loại: Cổ tích

2. Xuất xứ

– Truyện được kể lại bằng 205 câu thơ, trên cơ sở truyện dân gian của Nga, Đức.

– Truyện vừa giữ được nét chất phác, dung dị của nghệ thuật dân gian, vừa thể hiện tài năng sáng tạo của Pu-skin.

3. Phương thức biểu đạt: Tự sự

4. Giá trị nội dung

– Ông lão đánh cá và con cá vàng là truyện cổ tích dân gian do A. Puskin kể lại.

– Truyện ngợi ca lòng biết ơn đối với những người nhân hậu và nêu ra bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc.

5. Giá trị nghệ thuật

– Truyện sử dụng những biện pháp nghệ thuật rất tiêu biểu của truyện cổ tích như: sự lặp lại tăng tiến của các tình huống cốt truyện, sự đối lập giữa các nhân vật, sự xuất hiện của các yếu tố tưởng tượng, hoang đường.

Xem thêm các bài Tóm tắt Ngữ văn lớp 6 sách Cánh Diều hay, ngắn gọn khác:

Tóm tắt Giờ Trái Đất

Tóm tắt Bài học đường đời đầu tiên

Tóm tắt Cô bé bán diêm

Tóm tắt Đêm nay Bác không ngủ

Tóm tắt Lượm

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin