Học TậpLớp 2

Top 10 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 (Kết nối tri thức 2023) có đáp án

Thầy cô biên soạn và giới thiệu Top 10 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 (Kết nối tri thức 2023) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới giúp học sinh làm quen với các dạng đề, ôn luyện để đạt kết quả cao trong bài thi Toán lớp 2 Học kì 2. Mời các bạn cùng đón xem:

Chỉ 100k mua trọn bộ Đề thi Toán lớp 2 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết:

B1: Gửi phí vào tài khoản 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN Ngân hàng Vietcombank (QR)

Bạn đang xem: Top 10 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 (Kết nối tri thức 2023) có đáp án

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Top 10 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 (Kết nối tri thức 2023) có đáp án

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án level 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2- Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304

B. 186

C. 168

D. 286

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 m = ….. cm

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 1

Câu 3. Kết quả của phép tính 18 : 2 là:

A. 0

B. 10

C. 9

D. 4

Câu 4. 30 + 50 [Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1) 20 + 60. Dấu cần điền vào ô trống là:

A. <

B. >

C. =

Câu 5. Chu vi hình tứ giác

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 19cm

B. 20cm

C. 21cm

D. 22cm

II. Phần tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính

465 + 213                 857 – 432                      459 – 19                  234 + 296

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Tính:

a) 10 kg + 36 kg – 21kg =

b) 18 cm : 2 + 45 cm =

Bài 3. Lớp 2B quyên góp được 102 quyển truyện vào thư viện, lớp 2C quyên

góp được ít hơn lớp 2B 16 quyển. Hỏi cả hai lớp góp được mấy quyển truyện?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4.

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hình bên có …………. hình tứ giác

Hình bên có …………. hình tam giác

Bài 5. Một bác thợ may dùng 20 m vải để may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

B

C

C

A

II. Phần tự luận:

Bài 1:

+465213¯    678         459   19¯     440         857432¯     425         +234296¯     530

Bài 2:

a) 10 kg + 36 kg – 21kg = 25kg

b) 18 cm : 2 + 45 cm = 54 cm

Bài 3:

Bài giải

Lớp 2C quyên góp được số quyển truyện là:

102 – 16 = 86 (quyển)

Cả hai lớp quyên góp được số quyển truyện là:

102 + 86 = 188 (quyển)

Đáp số: 188 quyển truyện

Bài 4:

Hình bên có 3 hình tứ giác

Hình bên có 3 hình tam giác

Bài 5:

Bài giải

Cần số mét vải để may một bộ quần áo là:

20 : 5 = 4 (m)

Đáp số: 4 mét vải

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án level 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2- Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 2 x 5 bằng:

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

Câu 2: Số “Ba trăm hai mươi bảy” được viết là:

A. 237

B. 27

C. 300

D. 327

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 728 > ….là:

A. 883

B. 740

C. 702

D. 747

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 45km + 13km = ….km là:

A. 60

B. 58

C. 56

D. 54

Câu 5: Giá trị của X thỏa mãn X – 102 = 234 là:

A. X = 336

B. X = 405

C. X = 318

D. X = 324

Câu 6: Tổng 500 + 20 + 3 biểu thị số:

A. 532

B. 523

C. 235

D. 253

Câu 7: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3dm 4cm = ….cm là:

A. 403

B. 304

C. 340

D. 34

Câu 8: Chu vi của hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 14cm, 6dm, 19cm và 11cm bằng:

A. 208cm

B. 159cm

C. 104cm

D. 310cm

Câu 9: Phép tính 124 + 225 có kết quả bằng:

A. 313

B. 351

C. 327

D. 349

Câu 10: Độ dài của đường gấp khúc ABCD có độ dài AB = 3cm, BC = 2cm và CD = 10cm là:

A. 15cm

B. 12cm

C. 13cm

D. 16cm

Câu 11: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

II. Phần tự luận (3 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

123 + 245              562 – 228

503 – 324            635 – 437

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bài 2: Buổi sáng mẹ thu hoạch được 142 kg dưa hấu, buổi chiều mẹ thu hoạch được ít hơn buổi sáng 27kg. Hỏi buổi chiều mẹ thu hoạch được bao nhiêu kg dưa hấu?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đáp án

A

D

C

B

A

B

D

C

D

A

D

Bài 1:

+123245¯    368         562228¯      334         503324¯     179         635437¯     198            

Bài 2:

Bài giải

Buổi chiều mẹ thu hoạch được số kg dưa hấu là:

142 – 27 = 115 (kg)

Đáp số: 115 kg

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án level 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2- Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm trăm, chục và đơn vị viết là:

A. 186

B. 168

C. 681

D. 861

Câu 2: Số liền trước của số 910 là:

A. 899

B. 900

C. 909

D. 911

Câu 3: Số lớn nhấ có ba chữ số ghép được từ các số 7,3,2,9 là:

A. 973

B. 379

C. 739

D. 297

Câu 4: “Mẹ cắm số hoa vừa mua vào 6 lọ, mỗi lọ 5 bông hoa thì vừa đủ. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu bông hoa?” Phép tính đúng với bài toán là:

A. 6 x 5 = 30

B. 5 x 6 = 30

C. 5 + 6 = 11

D. 6 – 5 = 1

Câu 5: Hình dưới có:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 3 hình tứ giác

B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác

D. 6 hình tứ giác

Câu 6:  An đang nghĩ đến một số có ba chữ số mà khi số chục của số đó giảm đi 2 thì được số tròn trăm nhỏ nhất có ba chữ số. Số An đang nghĩ đến là:

A. 250

B. 102

C. 330

D. 120

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

625 + 155

946 – 581

Bài 2:  Tính:

584 – 39 + 127

525 + 83 – 256

Bài 3: >; <; =?

65 dm – 28 dm …195 cm + 160 cm

525 – 217 …245 + 83

Bài 4:  Số?

5 x 2 + 3 = …

5 x 9 = 345 -… 

Bài 5: Điền vào chỗ trống

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Nhà Kiến cách nhà Sâu…m

Bài 6: Cửa hàng nhà An sau khi bán đi 256 l mật ong thì còn lại 137l. Hỏi lúc đầu của hàng nhà An có bao nhiêu lít mật ong?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7:  Hãy viết các số có tròn chục ba chữ số mà tổng các chữ số của chúng bằng 4.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

A

B

B

D

II. Phần tự luận

Bài 1:

+625155¯      780                        946581¯     365

Bài 2:  Tính:

584 – 39 + 127

= 545 + 127

= 672

525 + 83 – 256

= 608 – 256

= 352

Bài 3: >; <; =?

65 dm – 28 dm < 195 cm + 160 cm

525 – 217 < 245 + 83

Bài 4:  Số?

5 x 2 + 3 = 13

5 x 9 = 345 – 300 

Bài 5: Điền vào chỗ trống

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Nhà Kiến cách nhà Sâu 6m

Bài 6:

Bài giải

Lúc đầu cửa hàng có số lít mật ong là:

256 + 137 = 393 (lít)

Đáp số: 393 lít mật ong

Bài 7:

Các số là: 130; 310; 220; 400

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án level 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2- Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm trăm và đơn vị đọc là:

A. bốn trăm năm mươi

B. bốn trăm linh lăm

C. bốn trăm linh năm

D. bốn năm

Câu 2:  Số liền sau của số 479 là:

A. 480

B. 481

C. 490

D. 460

Câu 3: Từ 300 đến 400  có tất cả bao nhiêu số tròn chục?

A. 9 số

B. 10 số

C. 11 số

D. 12 số

Câu 4: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 342 – 125

B. 151 + 339

C. 825 – 352

D. 185 + 190

Câu 5: Hôm nay là thứ Sáu, ngày 14 tháng 2. Còn một tuần nữa là đến sinh nhật Hoa. Vậy sinh nhật Hoa là thứ mấy?

A. thứ sáu

B. thứ bảy

C. chủ nhật

D. thứ hai

Câu 6: Trong túi có 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Không nhìn vào túi, Bình lấy ra 4 viên bi. Vậy Bình có thể lấy nhiều nhất mấy viên bi đỏ?

A. 1 viên bi

B. 2 viên bi

C. 3 viên bi

D. 4 viên bi

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

598 + 251

925 – 763

Bài 2: Tính:

670 – 348 + 293 =

276 + 308 – 425 =

Bài 3: >;<;=

5m x 2 … 540 cm + 260cm

156 + 524 … 905 – 185

Bài 4 : Quan sát tranh vẽ và viết phép tính thích hợp:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Có tất cả bao nhiêu củ cà rốt?

Bài 5: Điền vào chỗ trống.

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hình trên có:… hình tam giác

Bài 6: Tính.

6 x 3 + 5 = ……….=……..

Bài 7: Buổi chiều quán cô Ba bán được 124 cái bánh mỳ, ít hơn buổi sáng 16 cái. Hỏi buổi sáng quán cô Ba bán được bao nhiêu cái bánh mỳ?

Bải giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm 

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

C

C

A

D

Bài 1:

598 + 251 = 849

925 – 763 = 162

Bài 2:

670 – 348 + 293 = 615

276 + 308 – 425 = 159

Bài 3:

5m x 2 > 540 cm + 260cm

156 + 524 < 905 – 185

Bài 4:

5 x 4 = 20 củ cà rốt

Bài 5:

Hình bên có 3 hình tứ giác

Bài 6:

6 x 3 + 5 = 18 + 5 = 23

Bài 7:

Bài giải

Buổi sáng quán cô Ba bán được số cái bánh mỳ là:

124 + 16 = 140 (cái)

Đáp số: 140 cái bánh mỳ

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án level 5

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2- Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số liền sau của số 679 là:

A. 687

B. 800

C. 690

D. 680

Câu 2: “…cm = 80 dm”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 18

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 3: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 50 : 5

B. 48 : 4

C. 5 x 9

D. 63 – 15

Câu 4: Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Câu 5: An đếm được trong chuồng gà có 18 cái chân gà. Vậy số gà có trong chuồng là:

A. 9 con

B. 8 con

C. 7 con

D. 6 con

Câu 6: Con chó cân nặng là:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 5 kg

B. 10 kg

C. 15 kg

D. 20 kg

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính:

56 + 44 =

82 – 37 =

528 + 365 =

905 – 450 =

Bài 2: Tính

185 + 221 – 326 =

632 – 315 + 256 =

Bài 3: Số?

… : 5 = 2 x 4

130 – ….. = 60

Bài 4: >;<;=

2 m x 10 … 140 dm + 60 dm

755 – 129 … 182 + 463

Bài 5: Số?

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hình trên có:… hình tứ giác

Bài 6: Vì dịch bệnh kéo dài nên gia đình An đành phải rời Thành phố Hồ Chí Minh, trở về quê nhà Quảng Ngãi. Cả gia đình đã đi được 470 km và còn phải đi 280 km nữa mới về đến Quảng Ngãi. Hỏi Thành phố Hồ Chí Minh cách Quảng Ngãi bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

D

C

B

A

C

II. Phần tự luận

Bài 1:

56 + 44 = 100

82 – 37 = 45

528 + 365 = 893

905 – 450 = 455

Bài 2:

185 + 221 – 326 = 80

632 – 315 + 256 = 573

Bài 3:

40 : 5 = 2 x 4

130 – 70 = 60

Bài 4:

2 m x 10 = 140 dm + 60 dm

755 – 129 < 182 + 463

Bài 5:

Hình bên có 3 hình tứ giác

Bài 6:

Bài giải

Thành phố Hồ Chí Minh cách Quãng Ngãi số ki – lô – mét là:

470 + 280 = 750 (km)

Đáp số: 750 km

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án level 6

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2- Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (M1- 1đ)

Thương của phép chia có số bị chia bằng 40 và số chia bằng 5 là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) 

Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998     

B. 997     

C. 999     

D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ)

Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng:

A. 2km       

B. 2m m       

C. 2cm       

D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) 

Phép so sánh nào dưới đây là đúng?

A. 237 > 273         

B. 690 = 609         

C. 310 < 300       

D. 821 < 841

Câu 5. (M2- 1đ) (Bài chắc chắn, có thể, không thể

Trong hộp có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Nam nhắm mắt và lấy ra 2 quả bóng ở trong hộp. Hỏi khả năng cả 2 quả bóng Nam lấy ra đều là bóng màu xanh là có thể, không thể hay chắc chắn xảy ra?

A. Không thể       

B. Có thể       

C. Chắc chắn       

D. Có thể có và có thể không

Câu 6. (M3- 1đ) (BTTN toán 2 tr 53)

Trong hình sau có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 3 hình       

B. 4 hình       

C. 5 hình       

D. 6 hình

II. Phần tự luận

Trình bày bài giải các bài toán sau:

Câu 7. (M1- 1đ) Đặt tính rồi tính 

457+ 452

657+143

543 – 403

619 – 207

Câu 8. (M2- 1đ) Điền số thích hợp vào chỗ trống? 

1 000 m = ……km 8 m =……… dm 9 m = ……. cm 600 cm =……. m

Câu 9 .(M2- 1đ) Tại khu bảo tồn động vật, sư tử con cân nặng 107 kg hổ con cân nặng hơn sư tử con là 32 kg. Hỏi hổ con cân nặng bao nhiêu ki – lô- gam? 

Câu 10. (M3- 1đ) Ghép ba thẻ số dưới đây được các số có ba chữ số nào? Em hãy lập các số đó

3    5     0

Đáp án

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3. (1 điểm) A

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm) A

Cấu 7. Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Hổ con cân nặng số ki – lô- gam là: (0,25 điểm)

107 + 32 = 139 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 139 kg (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

350, 305, 530, 503.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án level 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2- Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I Trắc nghiệm.

Khoanh vào chữa cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1. Số điền vào chỗ chấm 43 < 5 x…< 48 là :

A. 4

B. 6

C.5

D.8

Câu 2. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 16 : 2 ….2 x 3 + 1 là

A. >

B. <

C. =

Câu 3. Bây giờ đang là buổi chiều,15 năm phút nữa thì đến thời gian như đồng hồ bên chỉ. Vậy bây giờ là mấy giờ?

đề thi toán lớp 2 cuối học kì 2

A. 7 giờ

B. 7 giờ 15 phút.

C. 19 giờ.

D. 19 giờ 15 phút.

Câu 4. (Đề thi toán 2 kết nối tri thức kì 2).

Mẹ chia đều 30 quả cam vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả vậy mẹ chia được số đĩa là :

A. 5 đĩa

B. 6 đĩa.

C. 7 đĩa.

D. 8 đĩa.

Câu 5. Chữ số điền vào chỗ chấm để 382 < 3…1 là :

A. 6

B. 9

C. 7

D. 8

Câu 6. Chữ số điền vào chỗ chấm để 800m + …00m = 1km là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Phần II. Tự luận (đề thi toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống).

Câu 7. Đặt tính rồi tính :

a) 632 + 268

b) 432 – 151

Câu 8. Nhà Hùng thu hoạch được 40 quả dưa hấu.

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có mấy quả dưa hấu?

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần mấy rổ để xếp?

Câu 9. Điền dấu > ; < ; =

a) 1km …1000m

b) 9m…100dm

c) 80cm …7dm

d) 90dm …8m

Câu 10. Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số cộng với bao nhiêu để bằng 10 trăm.

Đáp án

Câu 1. 43 < 40 < 48.

5 x 8 = 40 vậy chọn D.

Câu 2.

16 : 2 = 8

2 x 3 + 1 = 6 + 1 = 7

vì 8 > 7 nên 16 : 2 > 2 x 3 + 1. Vậy chọn A.

Câu 3. Bây giờ là buổi chiều nên đồng hồ chỉ 19 giờ 15 phút (7 + 12 = 19) 15 phút nữa mới đến 19 giờ 15 phút. Vậy bây giờ là 19 giờ. Chọn C.

Câu 4. Mẹ chia được số đĩa cam là : 30 : 5 = 6(đĩa). Vậy chọn B.

Câu 5. Để 382 < 3…1 thì số chục 8 <… như vậy chữ số điền vào chỗ chấm chỉ có thể là 9. Chọn B.

Câu 6.

800m + …00m = 1km

1km = 1000m

800m + 200m = 1000m.

Chữ số cần điền vào chỗ chấm là 2. Chọn C.

Câu 7.

a) 632 + 268 = 900

b) 432 – 151 = 281

(Các em tự đặt tính)

Câu 8.

a) Mỗi rổ có số quả dưa hấu là : 40 : 5 = 8(quả)

b) Số rổ cần để xếp dưa hấu là : 40 : 5 = 8(rổ)

Câu 9.

a) 1km = 1000m

b) 9m < 100dm (vì 9m = 90dm < 100dm)

c) 80cm > 7dm (vì 80cm = 8dm > 7dm)

d) 90dm > 8m (vì 90dm = 9m > 8m)

Câu 10. Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là số 990 ;

10 trăm = 1000.

990 + 10 = 1000. Vậy số cần tìm là 10.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án level 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2- Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. (M1- 1đ)

   Thương của phép chia có số bị chia bằng 30 và số chia bằng 5 là : 

A. 4                              B. 5                           C. 6                               D. 7 

Câu 2.  (M1- 1đ)

   Số liền trước của số 680 là số: 

          A. 679                 B. 681                       C. 669                          D. 678 

 Câu 3.  (M1- 1đ)

    Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 

         A. 100   B. 101         C. 102               D. 123

Câu 4.  (M1- 1đ)

     Quãng dường từ nhà em đến trường dài khoảng:

         A. 1cm                   B. 1dm                     C. 1m                   D. 1km

Câu 5.  (M2- 1đ)

     Hôm nay là thứ Tư ngày 15 tháng 3. Thứ Tư tuần sau sinh nhật bạn Núi là ngày nào?

A. Ngày 21 tháng 3        B. Ngày 22 tháng 3       C. Ngày 24 tháng 3         D. Ngày 25 tháng 3

Câu 6.  (M3- 1đ)

   Trong hình sau có bao nhiêu đoạn thẳng? 

  A. 4 đoạn thẳng                  B. 5 đoạn thẳng                        

  C. 6 đoạn thẳng                  D. 7 đoạn thẳng

II. Phần tự luận 

     Trình bày bài giải các bài toán sau: 

Câu 7.  (M1- 1đ) Đặt tính rồi tính

800+ 37

375+622       

569 – 426       

880 – 54

       
       
       
       

Câu 8. (M2- 1đ) Điền số thích hợp vào chỗ trống?

7 dm = ……cm       60 cm =……… dm            600 cm = ……. m             1 km =……….m

Câu 9. (M2- 1đ) Một trường tiểu học có 465 học sinh trong đó có 240 học sinh là nữ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam?

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

     

Câu 10.  (M3- 1đ) Em hãy ghép ba thẻ số 4,0,5 thành các số có ba chữ số?

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

ĐÁP ÁN

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2.  Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3.  (1 điểm) C

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B 

Câu 6. (1 điểm) C

Cấu 7.  Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8.  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9.  (1 điểm)

Bài giải

Trường đó có số học sinh nam là: (0,25 điểm)

         465 – 240 = 225 (học sinh)  (0,5 điểm)

                                   Đáp số: 225 học sinh nam      (0,25 điểm)

Câu 10.  (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

         450, 405, 540, 504.

Để xem trọn bộ Đề thi Toán lớp 2 Kết nối yêu thương có đáp án, Thầy/ cô vui lòng Tải xuống!

Xem thêm đề thi các môn lớp 10 bộ sách Kết nối yêu thương hay, có đáp án chi tiết:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá