Học TậpLớp 2

Unit 2: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Thầy cô biên soạn và giới thiệu lời giải Unit 2: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi SGK Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

Unit 2: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

Bạn đang xem: Unit 2: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Bài nghe:

 

Unit 2: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 1)

Audio script:

– Is she flying a kite?

– Yes, she is.

– Is he flying a kite?

– No, he isn’t.

Dịch:

– Cô ấy đang thả diều phải không?

– Đúng vậy.

– Cậu ấy đang thả diều phải không?

– Không, cậu ấy không.

7. Let’s talk (Hãy nói)

Unit 2: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 2)

Hướng dẫn:

Sử dụng cấu trúc: 

– Is he/ she + Ving?

– Yes, he/ she is. hoặc No, he/ she isn’t.

Đáp án:

a. 

Is he flying a kite?

Yes, he is.

Cậu ấy đang thả diều phải không?

Đúng vậy.

Is he playing with a kitten?

No, he isn’t.

Cậu ấy đang chơi với mèo con phải không?

Không.

Is he riding a bike?

No, he isn’t.

Cậu ấy đang đạp xe phải không?

Không.

b.

Is she flying a kite?

No, she isn’t.

Cô ấy đang thả diều phải không?

Không.

Is she playing with a kitten?

Yes, she is.

Cô ấy đang chơi với mèo con phải không?

Đúng vậy.

Is she riding a bike?

No, she isn’t.

Cô ấy đang đạp xe phải không?

Không.

c. 

Is he flying a kite?

No, he isn’t.

Cậu ấy đang thả diều phải không?

Không.

Is he playing with a kitten?

No, he isn’t.

Cậu ấy đang chơi với mèo con phải không?

Không. 

Is he riding a bike?

Yes, he is.

Cậu ấy đang đạp xe phải không?

Đúng vậy.

8. Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Unit 2: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 3)

Lời bài hát:

Where’s Kate?

She’s in the yard.

Is she riding a bike?

Yes, she is. Yes, she is.

Where’s Ken?

He’s in the yard.

Is he riding a bike?

No, he isn’t. No, he isn’t.

Dịch:

Kate đâu rồi?

Cô ấy ở trong vườn.

Cô ấy đang đạp xe à?

Đúng vậy, đúng vậy.

Ken đâu rồi?

Cậu ấy ở trong vườn.

Cậu ấy đang đạp xe à?

Không, không.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88