Học TậpLớp 2

Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Thầy cô biên soạn và giới thiệu lời giải Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi SGK Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

Bạn đang xem: Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Bài nghe:

Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 1)

Audio script: 

I can see the sea. Let’s look at the sea.

Dịch:

Mình có thể thấy biển. Hãy nhìn biển kìa!

7. Let’s talk (Hãy nói)

Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 2)

Hướng dẫn:

Sử dụng cấu trúc: What can you see? – I can see _________.

Đáp án:

a. What can you see? – I can see the road.

b. What can you see? – I can see the rainbow.

c. What can you see? – I can see the river.

Dịch: 

a. Bạn có thể thấy gì? – Mình có thể thấy con đường.

b. Bạn có thể thấy gì? – Mình có thể thấy cầu vồng.

c. Bạn có thể thấy gì? – Mình có thể thấy con sông.

8. Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 3)

Lời bài hát:

What can you see?  

I can see the rainbow.

A rainbow in the sky.

What can you see? 

I can see a river

A river near the road.

Dịch:

Bạn có thể thấy gì? 

Mình có thể thấy cầu vồng.

Một cái cầu vồng trong mây.

Bạn có thể thấy gì?

Mình có thể thấy một con sông.

Một con sông gần con đường.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88