Học TậpLớp 2

Unit 5: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Thầy cô biên soạn và giới thiệu lời giải Unit 5: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi SGK Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

Unit 5: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Bạn đang xem: Unit 5: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Unit 5: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 1)

Audio script: 

– What’s she doing?

 

– She’s colouring a square.

– What’s he doing?

– He’s doing a quiz.

Dịch:

– Cô ấy đang làm gì?

– Cô ấy đang tô màu một hình vuông.

– Cậu ấy đang làm gì?

– Cậu ấy đang làm một câu đố.

7. Let’s talk (Hãy nói)

Unit 5: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 2)

Hướng dẫn:

Sử dụng cấu trúc: What’s he/she doing? – He’s/She’s + Ving.

Đáp án:

a. What’s she doing? – She’s answering a question.

b. What’s he doing? – He’s doing a quiz.

c. What’s she doing? – She’s colouring a square.

Dịch:

a. Cô ấy đang làm gì? – Cô ấy đang trả lời một câu hỏi.

b. Cậu ấy đang làm gì? – Cậu ấy đang làm một câu đố.

c. Cô ấy đang làm gì? – Cô ấy đang tô màu một hình vuông.

8. Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Unit 5: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 3)

Lời bài hát:

What’s he doing? 

He’s doing a quiz.

What’s he doing? 

He’s colouring a square.

What’s she doing? 

She’s answering a question.

Dịch:

Cậu ấy đang làm gì? 

Cậu ấy đang làm một câu đố.

Cậu ấy đang làm gì? 

Cậu ấy đang tô màu một hình vuông.

Cô ấy đang làm gì?

Cô ấy đang trả lời một câu hỏi.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88