Học TậpLớp 2

Unit 6: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Thầy cô biên soạn và giới thiệu lời giải Unit 6: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi SGK Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

Unit 6: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Bạn đang xem: Unit 6: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát)

Bài nghe:

Unit 6: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 1)

Lời bài hát:

X, x, a box.

 

I can see a box on the farm.

X, x, a fox.

I can see a fox on the farm.

X, x, an ox.

I can see an ox on the farm.

Dịch:

X, x, a box. (một cái hộp)

Mình có thể thấy một cái hộp trên nông trại.

X, x, a fox (một con cáo).

Mình có thể thấy một con cáo trên nông trại.

X, x, an ox (một con bò)

Mình có thể thấy một con bò trên nông trại.

4. Listen and tick (Hãy nghe và tích)

Bài nghe:

Unit 6: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 2)

Đáp án:

1. b

2. a

Audio script:

1. I can see an ox. 

2. I can see a fox. 

Dịch:

1. Tôi có thể thấy một con bò.

2. Tôi có thể thấy một con cáo.

5. Look and write (Hãy quan sát và viết)

Unit 6: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 3)

Đáp án:

Fox (con cáo)

Ox (con bò)

Box (cái hộp)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *