Học TậpLớp 2

Unit 9: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Thầy cô biên soạn và giới thiệu lời giải Unit 9: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi SGK Tiếng Anh lớp 2 Unit 9 từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

Unit 9: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Bạn đang xem: Unit 9: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Unit 9: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 1)

Audio script: 

 

– What do you want?

– I want some yams.

Dịch:

– Cô muốn gì vậy?

– Tôi muốn một ít khoai sọ.

7. Let’s talk (Hãy nói)

Unit 9: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 2)

Hướng dẫn: 

Sử dụng cấu trúc: What do you want? – I want some _____.

Đáp án:

a. What do you want? – I want some yams.

b. What do you want? – I want some yogurt.

c. What do you want? – I want some yo-yos.

Dịch: 

a. Bạn muốn gì? – Tôi muốn một ít khoai sọ.

b. Bạn muốn gì? – Tôi muốn một ít sữa chua.

c. Bạn muốn gì? – Tôi muốn một số cái yo-yo.

8. Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Unit 9: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 3)

Lời bài hát:

Yo-yos and yogurt.

I want some yo-yos.

I want some yogurt.

Yams and apples.

Mum wants some yams.

Mum wants some apples.

Dịch:

Yo-yo và sữa chua.

Con muốn một ít yo-yo.

Con muốn một ít sữa chua.

Khoai sọ và táo.

Mẹ muốn một ít khoai sọ.

Mẹ muốn một ít táo.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *