Học TậpLớp 4

35 Bài tập Nhân với số có một chữ số. Tính chất giao hoán của phép nhân lớp 4

Bài tập Ôn tập Nhân với số có một chữ số. Tính chất giao hoán của phép nhân Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về nhân với số có một chữ số và tính chất giao hoán của phép nhân môn Toán 4.

Bài tập Nhân với số có một chữ số. Tính chất giao hoán của phép nhân lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Nhân với số có một chữ số. Tính chất giao hoán của phép nhân lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép nhân 17×3=.. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 41                 B. 31

C. 51                 D. 61

Câu 2: Kết quả của phép tính 17489×4 là:

A. 69966

B. 69936

C. 69956

D. 69946

Câu 3: Tích của phép nhân sau 2345×6 là:

A. 24070

B. 14070

C. 14090

D. 14050

Câu 4: Kết quả của phép nhân 4491×8 là:

A. 35928

B. 39828

C. 38928

D. 35918

Câu 5: Một xã có 250 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ có 4 người. Hỏi xã đó có bao nhiêu người?

A. 980                 B. 990

C. 890                 D. 1000

Câu 6: Hằng và Mai sưu tầm tem. Hiện tại Hằng có 235 con tem, Mai đã có gấp 3 lần số con tem của Hằng. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu con tem?

A. 920                B. 940

C. 960                D. 980 

Câu 7: Giá trị của biểu thức: 1295234×5=.….

A. 155                B. 135

C. 120                D. 125 

Câu 8: Tìm x biết: x:92283=2587

A. x=46520

B. x=45530

C. x=46550

D. x=46530

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 1038×3

b) 3221×7

c) 5234×2

d)  282×9

Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 1992×201=         ×1992b) 2×9=         ×2c) 23×49=49×         d) 1282×8=         ×1282

Câu 3: Tìm x biết:

a)x:61290=2314b)x2:3=526

Câu 4: Tính :

a)2367+6720×2b)2019283×5c)125×8200d)212×4+782×5

Câu 5: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng, biết chiều rộng của nó là 214m. Tìm chu vi của khu đất hình chữ nhật đó.

Bài tập Nhân với số có một chữ số. Tính chất giao hoán của phép nhân lớp 4

Câu 1: Tí viết: “ a x b = b x a ”. Bạn Tí viết đúng hay sai?

Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 1)

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Nên : “a×b=b×a”.

Vậy Tí viết đúng.

Câu 2: Sửu viết:  “ 3925 x 8 = 8 x 3925 ”. Sửu viết đúng hay sai?

Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 2)

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Nên : “3925×8=8×3925”.

Vậy Sửu viết đúng.

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 3)      

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Do đó: 1357×4=4×1357

Mà 1357×4=5428 nên 4×1357=5428.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5428.

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

 Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 4)             

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Do đó ta có: 6182×7=7×6182

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 7.

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 5)

Lời giải:

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó nên 972×1=972

Mà: 972×1=1×972

Do đó ta có: 972×1=1×972=972.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải là 1;1.

Câu 6: m x n = n x … . Đáp án đúng điền vào chỗ chấm là:

A. 0

B. 1

C. m

D. n

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Do đó ta có : m×n=n×m

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là m.

Bài tập Nhân với số có một chữ số. Tính chất giao hoán của phép nhân lớp 4

Câu 1: Cho biểu thức: 38756 x 9 . Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng biểu thức đã cho?

Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 6)

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Do đó ta có: 38756×9=9×38756

Vậy biểu thức có giá trị bằng với biểu thức 38756×9 là 9×38756.

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

 Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 7)

Lời giải:

Số nào nhân với  0 đều bằng 0 nên 2020×0=0

Mà: 2020×0=0×2020

Do đó ta có: 2020×0=0×2020=0

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 0;0.

Câu 3: Cho: 2389 x 8 … 8 x 2398. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. < 

B. > 

C. =

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Do đó ta có:   2389×8=8×2389

Lại có 2389<2398 nên 8×2389<8×2398

Vậy 2389×8<8×2398

Câu 4: Ghép nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 8)

Lời giải:

Ta có:

(5+2)×11582=7×11582=11582×7

(2400+51)×5=2451×5=5×2451

(6+2)×(3000+824)=8×3824=3824×8

Vậy ta có kết quả như sau:

Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 9)

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

 Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 10)             

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Do đó 175×99×8=8×175×99

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 99.

Câu 6: 

Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 11)

Đáp án đúng điền vào chỗ chấm là:

Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 12)

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Do đó ta có:  29548×9=29548×3×3=3×29548×3

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 29548×3.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án (ảnh 13)  

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Do đó ta có:   7×81836×98×2=81836×7×2×98

Theo đề bài: 81836×7×2×b=7×81836×98×2

Từ đó suy ra:

81836×7×2×b=81836×7×2×98

Suy ra b=98.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 98.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *