Học TậpLớp 2

Gải bài tập Toán lớp 2 trang 37, 38, 39 Bài 47: Luyện tập chung | Kết nối tri thức

Thầy cô giới thiệu Giải bài tập Gải bài tập Toán lớp 2 trang 37, 38, 39 Bài 47: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 37, 38, 39 Bài 47: Luyện tập chung

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1

Bạn đang xem: Gải bài tập Toán lớp 2 trang 37, 38, 39 Bài 47: Luyện tập chung | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 37 Bài 1: a) Tìm số thích hợp điền vào ô có dấu “?”.

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trong hình bên có:

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2) khối trụ ;

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2) khối cầu ;

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2) khối hộp chữ nhật.

b) Hãy sử dụng các khối trong bộ đồ dùng học tập để xếp thành hình mà em thích.

Phương pháp giải:

a) Học sinh dựa vào hình vẽ để đếm các hình theo yêu cầu rồi điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

b) Học sinh sử dụng các khối trong bộ đồ dùng học tập, xếp thành hình mà em thích, ví dụ: tòa nhà, chiếc xe, đoàn tàu, … tùy theo trí tưởng tượng của các em.

Lời giải:

a) Trong hình bên có:

• 4 khối trụ (4 khối trụ có màu xanh da trời).

• 1 khối cầu (1 khối cầu màu đỏ)

• 6 khối hộp chữ nhật, được đánh dấu X như sau:

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

b) Học sinh sử dụng các khối trong bộ đồ dùng học tập, xếp thành hình mà em thích, ví dụ: tòa nhà, chiếc xe, đoàn tàu, … tùy theo trí tưởng tượng của các em.

Toán lớp 2 trang 37 Bài 2: Chọn hình thích hợp đặt vào vị trí trên cùng.

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát để tìm ra quy luật của dãy các khối “màu sắc xem kẽ (từ dưới lên trên): xanh, đỏ, xanh, đỏ, … và các hình từ dưới lên trên có dạng các khối trụ thu nhỏ dần”, từ đó tìm được hình thích hợp đặt vào dấu “?”. 

Lời giải:

Quan sát hình đã cho ta có quy luật xếp các hình như sau:

– Màu sắc xem kẽ (từ dưới lên trên): xanh, đỏ, xanh, đỏ, …

– Các hình từ dưới lên trên có dạng các khối trụ thu nhỏ dần.

Do đó hình thích hợp đặt vào vị trí trên cùng là hình B.

Toán lớp 2 trang 37 Bài 3: Chọn hình thích hợp đặt vào dấu “?”.

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát để tìm ra quy luật của dãy các khối “Cứ bốn khối (khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối lập phương) làm thành một nhóm và các nhóm lặp lại giống nhau”, từ đó tìm được hình thích hợp đặt vào dấu “?”.

Lời giải:

Quan sát hình đã cho ta thấy “cứ bốn khối (khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối lập phương) làm thành một nhóm và các nhóm lặp lại giống nhau”.

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Do đó hình thích hợp đặt vào dấu “?” là khối hộp chữ nhật.

Chọn đáp án C.

Toán lớp 2 trang 38 Bài 4: Đi theo các vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu, cá ngựa sẽ đến lối ra nào?

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Phương pháp giải:

– Xem lại hình dạng của khối trụ, khối cầu đã được học rồi xác định đồ vật có dạng khối trụ hay khối cầu.

– Học sinh quan sát hình và tìm một đường đi qua các vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu, từ đó tìm được lỗi ra của cá ngựa.

Lời giải:

Cá ngựa sẽ đi theo đường có mũi tên màu xanh lá cây như sau:

Toán lớp 2 trang 37, 38 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Vậy cá ngựa sẽ đến lối ra C.

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 2

Toán lớp 2 trang 38 Bài 1: Mỗi đồ vật có dạng khối nào?

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Xem lại hình dạng của khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối lập phương đã được học rồi xác định đồ vật có dạng khối gì.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 38 Bài 2: Quan sát tranh rồi chỉ ra hình có dạng khối trụ, hình có dạng khối cầu.

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Xem lại hình dạng của khối trụ, khối cầu đã được học rồi chỉ ra hình có dạng khối trụ, hình có dạng khối cầu ở trong tranh.

Lời giải:

– Các hình có dạng khối trụ:  thân tàu, khúc đầu cánh tay máy.

– Các hình có dạng khối cầu: Mặt trời (phần màu đỏ), Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, thiên thạch và mũ của phi hành gia.

Toán lớp 2 trang 39 Bài 3: Bạn voi cần vận chuyển các khối gỗ như hình sau:

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

a) Khối gỗ nặng nhất có dạng khối gì?

b) Bạn voi kéo một khối gỗ có dạng khối trụ và một khối gỗ có dạng khối lập phương. Hỏi bạn voi đã kéo bao nhiêu ki-lô-gam gỗ?

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh rồi nêu tên khối và đọc cân nặng của từng khối gỗ trong tranh. Sau đó, so sánh các số đo rồi trả lời câu hỏi trong bài.

b) Xác định cân nặng của các khối gỗ theo yêu cầu đề bài, sau đó thực hiện phép cộng hai số đo (với đơn vị ki-lô-gam) rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải:

a) Quan sát ta thấy:

– Khối gỗ dạng khối trụ cân nặng 50 kg (có 2 khối gỗ hình trụ).

– Khối gỗ dạng khối hộp chữ nhật cân nặng 64 kg.

– Khối gỗ dạng khối lập phương cân nặng 48 kg.

Mà: 48 kg < 50 kg < 64 kg.

Vậy khối gỗ nặng nhất có dạng khối hộp chữ nhật.

b) Bạn voi kéo một khối gỗ có dạng khối trụ cân nặng 50 kg và một khối gỗ có dạng khối lập phương cân nặng 48 kg.

Bạn voi đã kéo số ki-lô-gam gỗ là:

           50 + 48 = 98 (kg)

                              Đáp số: 98 kg.

Toán lớp 2 trang 39 Bài 4: Bạn nào nói đúng?

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, xác định hình dạng của các công trình kiến trúc rồi xác định tính đúng, sai trong các câu nói của Việt, Nam và Mai.

Lời giải:

Quan sát ta thấy:

– Tháp nghiêng Pi-sa giống khối trụ.

– Kim tự tháp không giống khối cầu.

– Toàn nhà giống khối cầu.

Do đó, Nam nói đúng, Việt nói sai và Mai nói đúng.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *