Tiểu sử

Tiểu sử Nguyễn Chấn – Cuộc đời của Nguyễn Chấn

Nguyễn Chấn

Nguyễn Chấn có thể là:

  • Bộ trưởng Nguyễn Chấn, một Bộ trưởng trong chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau là Việt Nam thống nhất.
  • Tướng Nguyễn Chấn (sinh 1931), Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

(Nguồn: Wikipedia)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Bạn đang xem: Tiểu sử Nguyễn Chấn – Cuộc đời của Nguyễn Chấn

Chuyên mục: Tiểu sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *