Tiểu sử

Tiểu sử Nguyễn Chương – Cuộc đời của Nguyễn Chương

Nguyễn Chương

Nguyễn Văn Chương (1812-1859), sau đổi tên thành Nguyễn Lập , là một nhà khoa bảng. Văn Chương là người phường Vĩnh Hòa, tổng An Cư, huyện Đăng Xương, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay thuộc huyện Triệu Vân, tỉnh Quảng Trị). Ông đỗ Cử nhân năm Tân Sửu 1841 dưới thời Thiệu Trị, sau đỗ Đình nguyên Hoàng giáp cũng vào đời Thiệu Trị, 1844. Ông từng làm Án sát Hải Dương .

Chú thích

  1. ^ “Quốc triều khoa bảng lục – Wikipedia tiếng Việt”. Truy cập 14 tháng 3 năm 2015. 
  2. ^ “Viện nghiên cứu Hán nôm”. Truy cập 14 tháng 3 năm 2015. 

(Nguồn: Wikipedia)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Bạn đang xem: Tiểu sử Nguyễn Chương – Cuộc đời của Nguyễn Chương

Chuyên mục: Tiểu sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *