Tiểu sử

Tiểu sử Phạm Duy Quyết – Cuộc đời của Phạm Duy Quyết

Phạm Duy Quyết

Phạm Đăng Quyết (1521 – ?), tên lúc nhỏ là Phạm Duy Quyết (chữ Hán: 范維玦), người làng Xác Khê, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, Hải Dương. Ông còn có tên khác là Phạm Duy Áng, có sách chép là Phạm Duy Ưởng hay Phạm Duy Trĩ. Đỗ trạng nguyên khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Thuần Phúc thứ nhất (1562), đời Mạc Mậu Hợp. Làm quan đến Tả thị lang kiêm Đông các Đại học sĩ, tước Xác Khê Hầu.

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Bạn đang xem: Tiểu sử Phạm Duy Quyết – Cuộc đời của Phạm Duy Quyết

Chuyên mục: Tiểu sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *