Tiểu sử

Tiểu sử Vũ Công Kỷ – Cuộc đời của Vũ Công Kỷ

Vũ Công Kỷ

Vũ Công Kỷ (?-?) là vị chúa Bầu thứ 3, thế lực cát cứ tại Tuyên Quang thời Nam-Bắc triều trong lịch sử Việt Nam.

Vũ Công Kỷ là con của Vũ Văn Mật, vị chúa Bầu thứ 2 và của cơ nghiệp của họ Vũ ở Tuyên Quang. Sau khi Vũ Văn Mật chết, Vũ Công Kỷ kế vị làm chúa Bầu. Thời Vũ Công Kỷ, nhà họ Vũ ở Tuyên Quang theo Lê chống Mạc, Vũ Công Kỷ được phong làm Thái phó Nhân quốc công.

Năm 1573, Trịnh Tùng cầm quyền ở nhà Hậu Lê lấy Thái phó Vũ công Kỷ làm hữu tướng.

Bạn đang xem: Tiểu sử Vũ Công Kỷ – Cuộc đời của Vũ Công Kỷ

Tháng 10 năm 1573, Trịnh Tùng sai Vũ Công Kỷ đem quân bản bộ về trấn giữ Đại Đồng (trấn lị của trấn Tuyên Quang, nay là khu vực thành phố Tuyên Quang).

Tháng 10 năm 1578, tướng Tây đạo của nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn đem quân xâm lấn các châu huyện ở Tuyên Quang và Hưng Hoá, đến châu Thu và châu Vật (tương đương với huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ngày nay). Thái phó Nhân quận công Vũ Công Kỷ tung quân đánh lớn, quân Mạc thất bại rút về.

Tiền nhiệm:
Gia Quốc Công
Chúa Vũ
?-?
Kế nhiệm:
Hòa Thắng Hầu

Tham khảo

  • Đại Việt sử ký toàn thư

(Nguồn: Wikipedia)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tiểu sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *