Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 1 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 1

Toán lớp 2 trang 38 Bài 1: Tìm số thích hợp.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

a) – Áp dụng: Số hạng + Số hạng = Tổng.

– Tính nhẩm các phép tính dựa vào các cách tính đã học (đếm tiếp hoặc tách số).

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 38 Bài 2: Hai quạt nào có chung ổ cắm điện?

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính ghi trên mỗi quạt rồi nối phép tính ghi ở quạt với ổ cắm có ghi số là kết quả của phép tính đó. Từ đó tìm được hai quạt có chung ổ cắm điện.

Lời giải:

Ta có:

7 + 5 = 12 ;  4 + 9 = 13;

6 + 6 = 12 ;  8 + 3 = 11.

Do đó, các quạt nối với ổ cắm điện như sau:

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Quan sát ta thấy quạt ghi 7 + 5 và quạt ghi 6 + 6 có chung ổ cắm điện ghi số 12.

Toán lớp 2 trang 38 Bài 3: a) Toa tàu nào dưới đây ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 5)

b) Những toa tàu nào dưới đây ghi phép tính có kết quả bé hơn 15?

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

a) Tính kết quả của phép tính ở mỗi toa tàu, so sánh kết quả rồi tìm toa ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

b) Tính kết quả của phép tính ở mỗi toa tàu, so sánh kết quả với 15, từ đó tìm được những toa ghi phép tính có kết quả bé hơn 15.

Lời giải:

a) Ta có:

8 + 6 = 14 ;               7 + 6 = 13 ;

9 + 3 = 12 ;               6 + 9 = 15.

Mà: 12 < 13 < 14 < 15.

Vậy toa ghi 6 + 9 có kết quả lớn nhất.

b) Ta có:

6 + 5 = 11 ;       11 < 15.

7 + 8 = 15 ;       15 = 15.

9 + 4 = 13 ;       13 < 15.

8 + 8 = 16 ;       16 > 15.

Vậy các toa ghi 6 + 5 và 9 + 4 có kết quả bé hơn 15.

Toán lớp 2 trang 39 Bài 4: Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C (như hình vẽ).

a) Hình nào có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất?

b) Hình A và B có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ?

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ rồi đếm số khối lập phương nhỏ ở mỗi hình A, B, C, sau đó so sánh để tìm hình có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất.

b) Tính tổng số khối lập phương nhỏ của hình A và hình B ta lấy số khối lập phương nhỏ của hình A cộng với số khối lập phương nhỏ của hình B.

Lời giải:

a) Hình A có 8 khối lập phương nhỏ.

   Hình B có 6 khối lập phương nhỏ.

   Hình C có 4 khối lập phương nhỏ.

Mà: 4 < 6 < 8.

Vậy hình A có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất.

b)

Hình A và B có tất cả khối lập phương nhỏ là:

             8 + 6 = 14 (khối)

               Đáp số: 14 khối lập phương nhỏ.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 39 Luyện tập 2…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *