Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2

Toán lớp 2 trang 69 Bài 1

: a) Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức

1 km = Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2) m                                      Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)m = 1 km

b) Chọn câu trả lời thích hợp.

Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng:

A. 2 dm                          B. 2 m                           C. 2 km

Phương pháp giải:

a) Áp dụng kiến thức: 1 km = 1000m ; 1000 m = 1 km.

b) Học sinh tự ước lượng khoảng cách từ nhà Mai (nhân vật trong sách) tới trường sao cho hợp lý.

Lời giải:

a) 1 km = 1 000 m                                            1 000 m = 1 km.

b) Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng 2 km.

Chọn đáp án C.

Toán lớp 2 trang 69 Bài 2

Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

8 km + 9 km = Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2) km

32 km – 14 km = Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2) km

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số đo như đối với các số tự nhiên, sau đó ghi thêm đơn vị đo là km vào sau kết quả.

Lời giải:

8 km + 9 km = 17 km                                  32 km – 14 km = 18 km

Toán lớp 2 trang 70 Bài 3: Biết chiều dài đoạn đường bộ từ Hà Nội đến một số tỉnh như sau:

Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

a) Trong các tỉnh trên, tỉnh nào xa Hà Nội nhất, tỉnh nào gần Hà Nội nhất?

b) Trong các tỉnh trên, đường bộ từ Hà Nội đến những tỉnh nào dài hơn 100 km?

Phương pháp giải:

So sánh các số đo độ dài với cùng đơn vị đo là km dựa vào kiến thức về so sánh các số trong phạm vi 100, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải:

a) So sánh các số đo độ dài ta có:

54 km < 106 km < 155 km < 280 km.

Vậy trong các tỉnh trên, tỉnh Cao Bằng xa Hà Nội nhất, tỉnh Hà Nam gần Hà Nội nhất.

b) So sánh các số đo độ dài với 100 km ta có:

54 km < 100 km                                     106 km > 100 km

280 km > 100 km                                    155 km > 100 km   

Vậy trong các tỉnh trên, đường bộ từ Hà Nội đến các tỉnh Thái Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn dài hơn 100 km.

Toán lớp 2 trang 70 Bài 4: Cóc kiện Trời.

Hành trình cóc lên Thiên Đình kiện Trời làm mưa cứu muôn loài được cho như sau:

Toán lớp 2 trang 69, 70 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Cóc đi 28 km thì gặp cua. Cóc và cua đi thêm 36 km nữa thì gặp hổ và gấu. Cóc, cua, hổ và gấu đi thêm 46 km nữa thì gặp ong mật và cáo. Hỏi:

a) Cóc đi bao nhiêu ki-lô-mét thì gặp hổ và gấu?

b) Tính từ chỗ gặp cua, cóc đi bao nhiêu ki-lô-mét thì gặp ong mật và cáo?

Phương pháp giải:

a) Để tìm số ki-lô-mét Cóc đi để gặp hổ và gấu ta lấy số ki-lô-mét Cóc đi để gặp Cua cộng với số ki-lô-mét Cóc đi thêm để gặp hổ và gấu.

b) Để tìm số ki-lô-mét Cóc đi để gặp ong mật và cáo (tính từ chỗ gặp cua) ta lấy khoảng cách từ Cua tới hổ và gấu cộng với khoảng cách từ hổ và gấu tới ong mật và cáo.

Lời giải:

a) Cóc cần đi số ki-lô-mét để gặp hổ và gấu là:

                   28 + 36 = 64 (km)

                               Đáp số: 64 km.

b) Tính từ chỗ gặp Cua, Cóc cần đi số ki-lô-mét để gặp ong mật và cáo là:

                   36 + 46 = 82 (km)

                                 Đáp số: 82 km.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 66 Hoạt động 1…

Toán lớp 2 trang 67 Luyện tập…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *