Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập (tiếp theo)

Toán lớp 2 trang 72 Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 9)

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

633825                                      702644

54945                                      30525

Toán lớp 2 trang 72 Bài 2: Tính (theo mẫu):

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 8)

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu và thực hiện trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 7)

Toán lớp 2 trang 72 Bài 3: a) Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 6)

b) Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

a)

1001981                                      1006634

1007525                                      100946

b)

Toán lớp 2 trang 73 Bài 4: a) Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 5)

100 – 7                           100 – 8

100 – 4                           100 – 9

b) Tính nhẩm:

100 – 1              100 – 6              100 – 0

100 – 3              100 – 2              100 – 100

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu và thực hiện trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

a)

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 4)

b)

Toán lớp 2 trang 73 Bài 5: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Quan sát cách đặt tính và kết quả của các phép tính để tìm lỗi sai, sau đó sửa lại cho đúng.

Lời giải:

Quan sát các phé tính đã cho ta thấy:

• Phép tính thứ nhất: số trừ là 6 bị đặt sai, số 6 phải đặt thẳng hàng với chữ số 0 hàng đơn vị của số 100, từ đó kết quả phép tính bị sai.

• Phép tính thứ hai và thứ ba: cách đặt tính đã đúng, tuy nhiên khi tính thì kết quả bị sai.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 73 Bài 6: Buổi sáng cửa hàng bán được 100 chai sữa, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 9 chai. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chai sữa?

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chai sữa buổi sáng cửa hàng bán được, số chai sữa buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng) và hỏi gì (số chai sữa buổi chiều cửa hàng bán được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số chai sữa buổi chiều cửa hàng bán được ta lấy số chai sữa buổi sáng cửa hàng bán được trừ đi số chai sữa buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng.

Lời giải:

Tóm tắt

Buổi sáng bán: 100 chai sữa                  

Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng: 9 chai sữa

Buổi chiều bán:  chai sữa                

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số chai sữa là:

100  –  9 = 91 ( chai)

Đáp số: 91 chai sữa.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *