Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Hình tứ giác

Toán lớp 2 trang 82 Bài 1: Trong các hình sau, hình nào là hình tứ giác?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều (ảnh 9)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các hình vẽ rồi tìm hình tứ giác trong các hình đã cho (hình tứ giác là hình có 4 cạnh).

Lời giải:

Trong các hình đã cho, hình thứ hai là hình tứ giác.

Toán lớp 2 trang 82 Bài 2: Chỉ ra những hình tứ giác em nhìn thấy trong mỗi hình sau:

Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều (ảnh 8)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các hình vẽ rồi tìm hình tứ giác trong các hình đã cho (hình tứ giác là hình có 4 cạnh).

Lời giải:

Các hình tứ giác có trong mỗi hình được đánh dấu X như sau:

Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều (ảnh 7)

Toán lớp 2 trang 83 Bài 3: Hình vuông sau được ghép từ các mảnh bìa nào?

Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều (ảnh 6)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vuông và các mảnh bìa được đánh số từ 1 đến 6, từ đó tìm được các mảnh bìa nào ghép được hình vuông đã cho.

Lời giải:

Quan sát hình vuông và các mảnh bìa được đánh số từ 1 đến 6 ta thấy hình vuông đã cho được ghép từ các mảnh bìa 1, 3, 5, 6.

Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 83 Bài 4: Bạn Voi muốn sơn màu xanh da trời vào các mảnh ghép hình tứ giác. Em hãy chỉ giúp bạn Voi những mảnh ghép hình tứ giác.

Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ, tìm hình tứ giác trong hình đã cho (hình tứ giác là hình có 4 cạnh) rồi tô màu vào các hình tứ giác đó.

Lời giải:

Bạn Voi sẽ tô màu xanh da trời vào các mảnh ghép hình tứ giác như sau:

Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều (ảnh 3)

Toán lớp 2 trang 83 Bài 5: a) Người Mông thường sử dụng đá để làm tường rào xung quanh ngôi nhà của mình. Em có nhìn thấy hình ảnh của hình tứ giác trên bức tường đá trong bức tranh sau không?

Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều (ảnh 2)

b) Tìm một số đồ vật trong thực tế có dạng hình tứ giác.

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ, tìm hình tứ giác trong hình đã cho (hình tứ giác là hình có 4 cạnh) rồi tô màu vào các hình tứ giác đó.

Lời giải:

a) Một số hình ảnh của hình tứ giác trên bức tường đá trong bức tranh được đánh dấu X như sau:

Toán lớp 2 trang 82, 83 Hình tứ giác | Cánh diều (ảnh 1)

b) Một số đồ vật trong thực tế có dạng hình tứ giác là bức tranh, ô cửa sổ, …

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *