Học TậpLớp 5

Toán lớp 5 trang 20, 21, 22 Bài 6 (Kết nối tri thức): Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số

Thầy cô biên soạn và giới thiệu lời giải Toán lớp 5 trang 20, 21, 22 Bài 6 (Kết nối tri thức): Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi sgk Toán lớp 5 Bài 1 từ đó học tốt môn Toán lớp 5.

Giải sgk Toán lớp 5 trang 20, 21, 22 Bài 6 (Kết nối tri thức): Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số

Câu hỏi 1 phần Hoạt động trang 21 SGK Toán 5 Tập 1:

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 20, 21, 22 Bài 6 (Kết nối tri thức): Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số

Tính.

Lời giải:

a) 17+19=963+763=1663

311+712=36132+77132=113132

135+76=7830+3530=11330

b) 1419=936436=536

2514=820520=320

11758=88563556=5356

Hoạt động Câu 2

Câu hỏi 2 phần Hoạt động trang 21 SGK Toán 5 Tập 1:

Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất chảy được 12 bể, vòi thứ hai chảy được 25 bể. Hỏi cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể nước?

Lời giải:

Tóm tắt

Vòi thứ nhất: 12 bể

Vòi thứ hai: 25 bể

Cả hai vòi: ? bể

Bài giải

Hai vòi chảy được số phần bể nước là:

12+25=910 (bể)

Đáp số: 910 bể nước

Luyện tập Câu 1

Câu hỏi 1 phần Luyện tập trang 21 SGK Toán 5 Tập 1:

Tính.

Lời giải:

a) 611+12=1222+1122=2322                                                                                               

b) 310+521=63210+50210=113210    

c) 11475=55202820=2720                                                           

d) 201825=10925=50451845=3245

Luyện tập Câu 2

Câu hỏi 2 phần Luyện tập trang 21 SGK Toán 5 Tập 1:

Chọn dấu “+”, dấu “ –” thích hợp thay cho dấu “?”.

Lời giải:

Luyện tập Câu 3

Câu hỏi 3 phần Luyện tập trang 22 SGK Toán 5 Tập 1:

Tính.

Lời giải:

a) 7+15=355+15=365                                                  b) 145+1=145+55=195          

c) 3118=248118=138   

d) 31102=31102010=1110

Luyện tập Câu 4

Câu hỏi 4 phần Luyện tập trang 22 SGK Toán 5 Tập 1:

Để chia đều 5 chiếc bánh cho 6 người, hai bạn Nam và Rô-bốt đã đề xuất cách làm như hình dưới đây (phần bánh của mỗi người thể hiện bằng các phần tô màu đỏ).

a) Em hãy mô tả cách chia bánh của mỗi bạn.

b) Em hãy giải thích vì sao với cách chia bánh của Rô-bốt thì mỗi bạn được 56 cái bánh.

Lời giải:

a) Bạn Nam chia mỗi chiếc bánh thành 6 phần bằng nhau. Mỗi người được nhận 1 phần trên mỗi chiếc bánh đó.

Bạn Rô-bốt chia chiếc bánh thứ nhất thành 2 phần, chiếc bánh thứ hai thành 3 phần. Mỗi người được nhận 1 phần trên mỗi chiếc bánh đó.

b) Ta có 12+13=56

Vậy với cách chia bánh của Rô-bốt thì mỗi bạn được 56 cái bánh.

Xem thêm các bài giải sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *