Học TậpLớp 7

Top 11 mẫu Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ hay, ngắn gọn (Cánh diều )

Thầy cô xin giới thiệu TOP 11 mẫu Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ hay nhất, ngắn gọn (Cánh diều ) giúp học sinh lớp 7 nắm được trọng tâm văn bản Ghe xuồng Nam Bộ từ đó học tốt môn Ngữ văn 7.

Top 11 mẫu Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (hay nhất)

 Video Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ

Bạn đang xem: Top 11 mẫu Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ hay, ngắn gọn (Cánh diều )

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 1)

– Các loại phổ biến như xuồng ba lá, xuồng năm lá, tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc, xuồng máy…

– Ghe dùng để vận chuyển hàng hóa thường là những chiếc ghe có kích thước lớn, sức chở nặng, đi được đường dài.

– Ngoài ra, ở mỗi địa phương cũng có những loại ghe phù hợp với điều kiện sông nước và nhu cầu sản xuất, đi lại trong vùng. Một số loại ghe có tiếng như:

  – Ghe xuồng ở Nam Bộ vừa là một loại phương tiện giao thông vô cùng hữu hiệu, vừa ẩn chứa bên trong những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo.

– Dù sau này khoa học kĩ thuật phát triển thì ghe, xuồng vẫn giữ vị trí quan trọng ở mảnh đất này.

Top 11 mẫu Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ hay, ngắn gọn (Cánh diều ) (ảnh 1)

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 2)

Văn bản cho thấy sự phong phú về các phương tiện sông nước của vùng Nam Bộ. Ghe xuồng vừa là một loại phương tiện vô cùng hữu hiệu, nó còn gắn bó vô cùng mật thiết với cư dân vùng sông nước, lại vừa ẩn chứa bên trong những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo.

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 3)

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ nói về những giá trị về kinh tế và văn hóa cũng như sự đa dạng của ghe xuồng với người dân Nam Bộ. Ghe xuồng không còn là một phương tiện di chuyển, vận tải mà nó đã trở thành một nét đẹp văn hóa nơi đây.

Top 11 mẫu Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ hay, ngắn gọn (Cánh diều ) (ảnh 2)

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 4)

Văn bản đề cập đến những giá trị và kinh tế và văn hóa của ghe xuồng với người dân Nam Bộ, ghe xuồng không còn chỉ là một phương tiện di chuyển, vận tải mà nó trở thành một nét văn hóa nơi đây.

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 5)

Các nội dung trình bày trong văn bản Ghe xuồng Nam Bộ đã làm sáng tỏ mục đích ấy bằng cách:

– Miêu tả về các loại ghe, xuồng thường được sự dụng.

– Giới thiệu công dụng của các loại ghe xuồng đối với đời sống của người dân Nam Bộ.

– Khẳng định giá trị văn hóa của ghe, xuồng Nam Bộ đối với văn hóa của người Nam Bộ.

Top 11 mẫu Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ hay, ngắn gọn (Cánh diều ) (ảnh 3)

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 6)

Văn bản đã giới thiệu về các loại ghe, xuồng ở Nam Bộ. Các nội dung trình bày trong văn bản đã làm sáng tỏ mục đích ấy từ khái quái đến cụ thể, chi tiết.

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 7)

– Ghe xuồng Nam Bộ rất đa dạng, phong phú với nhiều kiểu loại, tên gọi khác nhau

– Các loại xuồng được sử dụng ở Nam Bộ: xuồng ba lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc, xuồng máy gắn máy

– Các loại ghe được sử dụng ở Nam Bộ: ghe bầu, ghe lồng, ghe chài, ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu, ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rùng Phước Hải, ghe Cửa Đại

– Ghe xuồng Nam Bộ vừa là một loại phương tiện giao thông vô cùng hữu hiệu, gắn bó mật thiết với cư dân vùng sông nước, lại vừa ẩn chứa bên trong những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo.

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 8)

Văn bản đề cập đến những giá trị và kinh tế và văn hóa, sự đa dạng của ghe xuồng với người dân Nam Bộ, ghe xuồng không còn chỉ là một phương tiện di chuyển, vận tải mà nó trở thành một nét văn hóa nơi đây.

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 9)

Văn bản đề cập đến sự đa dạng của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ, tác gải chỉ ra các đặc điểm và tác dụng cụ thể của các loại ghe, xuồng Nam Bộ.

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 10)

– Ghe xuồng Nam Bộ rất đa dạng, phong phú với nhiều kiểu loại, tên gọi khác nhau.

– Các loại xuồng được sử dụng ở Nam Bộ: xuồng ba lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc, xuồng máy gắn máy.

 – Các loại ghe được sử dụng ở Nam Bộ: ghe bầu, ghe lồng, ghe chài, ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu…

– Ngoài ra, mỗi địa phương cũng có những loại ghe phù hợp với điều kiện sông nước và nhu cầu sản xuất, đi lại trong vùng: ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rùng Phước Hải, ghe Cửa Đại…

– Ghe xuồng Nam Bộ vừa là một loại phương tiện giao thông vô cùng hữu hiệu, gắn bó mật thiết với cư dân vùng sông nước, lại vừa ẩn chứa bên trong những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo.

Tóm tắt Ghe xuồng Nam Bộ (mẫu 11)

Văn bản đề cập đến sự đa dạng của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ, tác giả chỉ ra các đặc điểm và tác dụng cụ thể của các loại ghe, xuồng Nam Bộ. Về xuồng, có các loại phổ biến như xuồng lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc, xuồng máy… Về ghe, thường là những chiếc ghe có kích thước lớn, sức chở nặng, đi được đường dài. Ghe xuồng ở Nam Bộ là một loại phương tiện giao thông hữu hiệu, gắn bó mật thiết với cư dân vùng sông nước, lại vừa ẩn chứa bên trong những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo.

Bố cục Ghe xuồng Nam Bộ

Chia văn bản làm 4 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến “chia thành nhiều loại”: Sự đa dạng của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ

+ Đoạn 2: Tiếp theo đến “trong giới thương hồ”: Tác giả giới thiệu các loại xuồng và đặc điểm của từng loại

+ Đoạn 3: Tiếp theo đến “Bình Đại (Bến Tre) đóng: Tác giả giới thiệu các loại ghe và đặc điểm của từng loại

+ Đoạn 4: Còn lại: Giá trị của các loại ghe, xuồng đối với kinh tế và văn hóa của người dân Nam Bộ.

Nội dung chính Ghe xuồng Nam Bộ

Văn bản đề cập đến những giá trị và kinh tế và văn hóa của ghe xuồng với người dân Nam Bộ, ghe xuồng không còn chỉ là một phương tiện di chuyển, vận tải mà nó trở thành một nét văn hóa nơi đây.

Đôi nét về tác giả, tác phẩm

I.Tác giả

– MINH NGUYEN

II. Tác phẩm

1. Thể loại: Văn bản thông tin

2. Xuất xứtheo MINH NGUYEN, chonoicantho.vn

3. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

4. Tóm tắt tác phẩm Ghe xuồng Nam Bộ

Văn bản đề cập đến sự đa dạng của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ, tác gải chỉ ra các đặc điểm và tác dụng cụ thể của các loại ghe, xuồng Nam Bộ

5. Bố cục tác phẩm Ghe xuồng Nam Bộ

Chia văn bản làm 4 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến “chia thành nhiều loại”: Sự đa dạng của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ

+ Đoạn 2: Tiếp theo đến “trong giới thương hồ”: Tác giả giới thiệu các loại xuồng và đặc điểm của từng loại

+ Đoạn 3: Tiếp theo đến “Bình Đại (Bến Tre) đóng: Tác giả giới thiệu các loại ghe và đặc điểm của từng loại

+ Đoạn 4: Còn lại: Giá trị của các loại ghe, xuồng đối với kinh tế và văn hóa của người dân Nam Bộ.

6. Giá trị nội dung tác phẩm Ghe xuồng Nam Bộ

– Văn bản đề cập đến những giá trị và kinh tế và văn hóa của ghe xuồng với người dân Nam Bộ, ghe xuồng không còn chỉ là một phương tiện di chuyển, vận tải mà nó trở thành một nét văn hóa nơi đây.

7. Giá trị nghệ thuật tác phẩm Ghe xuồng Nam Bộ

– Nội dung được trình bày logic, cô đọng, dễ hiểu, cung cấp đầy đủ thông tin.

– Ngôn ngữ phổ thông, trong sáng

Xem thêm các bài Tóm tắt Ngữ văn lớp 7 sách Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá