Học TậpLớp 7

Top 30 Đề thi giữa Học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 (Chân trời sáng tạo ) tải nhiều nhất

Thầy cô biên soạn và giới thiệu Top 30 Đề thi giữa Học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 (Chân trời sáng tạo ) tải nhiều nhất gồm các đề thi được tuyển chọn và tổng hợp từ các đề thi môn Lịch sử và Địa lí THCS trên cả nước có hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh làm quen với các dạng đề, ôn luyện để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Top 30 Đề thi giữa Học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 (Chân trời sáng tạo ) tải nhiều nhất

Ma trận đề thi giữa học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 Cánh diều

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Bạn đang xem: Top 30 Đề thi giữa Học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 (Chân trời sáng tạo ) tải nhiều nhất

TT

Chương/

chủ đề

Nội dung/đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Phân môn Địa lí

1

 

Chương 1. Châu Âu

Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu

1

1

1

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

1

1

1

Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

1

1

Khái quát về Liên minh châu Âu

1

1

1

2

Chương 2. Châu Á

Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á

1

1

Tổng số câu hỏi

5

 

5

 

2

 

 

1

Tỉ lệ

12,5%

12,5%

5%

20%

Phân môn Lịch sử

1

Chương 1. Tây Âu rừ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu

1/2 câu

1/2 câu

Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI

2

Bài 3. Phong trào văn hóa phục hưng

1

Bài 4. Phong trào Cải cách tôn giáo

1

Bài 5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại

1

2

Chương 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc

1

Bài 7. Văn hóa Trung Quốc (từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX)

1

1

3

Chương 3. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến

1

Bài 9. Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến

1

4

Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Bài 10. Khái quát lịch sử Đông Nam Á

1

1

Tổng số câu hỏi

6

0

6

0

0

1/2

0

1/2

Tỉ lệ

15%

15%

10%

10%

Tổng hợp chung

27.5%

27.5%

15%

30%

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 Cánh diều (Có đáp án) – Đề số 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Giữa kì 1 – Cánh diều

Năm học –

Môn: Lịch Sử và Địa Lí lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

A/ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)

I. Trắc nghiệm

Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Châu Âu là bộ phận phía tây của lục địa

A. Á-Âu.

B. Phi.

C. Bắc Mĩ.

D. Nam Mĩ.

Câu 2. Người nhập cư đến châu Âu chủ yếu từ

A. châu Mĩ và Bắc Phi.

B. Nam Phi và Nam Mĩ.

C. châu Á và Bắc Phi.

D. châu Phi và Nam Á.

Câu 3. Có bao nhiêu quốc gia tham gia sáng lập Liên minh châu Âu?

A. 5 nước.

B. 6 nước.

C. 7 nước. 

D. 8 nước.

Câu 4. Các dãy núi châu Á chạy theo hướng chính nào sau đây?

A. Tây Bắc – Đông Nam và Bắc – Nam.

B. Vòng cung và Tây Bắc – Đông Nam.

C. Đông – Tây và vòng cung.

D. Đông – Tây và Bắc – Nam.

Câu 5. Dự án “Hợp tác xuyên biên giới” trong quản lí môi trường nước được thực hiện với dòng sông nào sau đây ở châu Âu?

A. Đôn.

B. Đa-nuýp.

C. Rai-nơ.

D. Von-ga.

Câu 6. Ở châu Âu, đới ôn hòa nằm chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. Bắc Âu, Trung Âu.

B. Đông Âu, Bắc Âu.

C. Nam Âu, Đông Âu.

D. Tây Âu, Trung Âu.

Câu 7. Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu dân số theo giới tính ở châu Âu?

A. Tỉ lệ sinh ngày càng giảm và tuổi thọ trung bình của dân cư tăng.

B. Dân cư có trình độ học vấn cao và thuộc nhóm cao trên thế giới.

C. Ở châu Âu có tỉ lệ nữ cao hơn nam và đang có sự thay đổi nhanh.

D. Tuổi thọ trung bình giảm và tỉ lệ nam giới luôn cao hơn nữ giới.

Câu 8. Một trong những biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu là

A. giảm lượng xe lưu thông trong thành phố, ưu tiên giao thông công cộng.

B. sử dụng năng lượng tái tạo để dần thay thế nguồn năng lượng hóa thạch.

C. thành lập khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn thành phần loài, quản lí rừng.

D. đảm bảo việc xử lí rác thải, nước thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp.

Câu 9. Đến năm 2020, có tất cả bao nhiêu quốc gia thành viên sử dụng chung đồng tiền Ơ-rô?

A. 19 quốc gia.

B. 23 quốc gia.

C. 25 quốc gia.

D. 27 quốc gia.

Câu 10. Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các con sông ở Nam Á là

A. nước ao, hồ.

B. nước ngầm.

C. nước mưa.

D. băng tuyết.

Câu 11. Khu vực Bắc Âu dân cư tập trung thưa thớt chủ yếu là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Khí hậu ổn định, nhiều sông lớn.

B. Khí hậu lạnh giá, tuyết rơi nhiều.

C. Ít tài nguyên khoáng sản và rừng.

D. Địa hình hiểm trở, khó định cư.

Câu 12. Hiện nay, Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các tổ chức kinh tế khu vực trên thế giới không phải do

A. sử dụng một đồng tiền chung.

B. tạo khối liên kết quân sự mạnh.

C. tự do lưu thông hàng hóa, vốn.

D. có chung chính sách về kinh tế.

II. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy cho biết châu Âu tiếp giáp với các đại dương và châu lục nào? Giải thích tại sao ở châu Âu càng vào sâu trong nội địa lượng mưa càng giảm và nhiệt độ càng tăng?

B/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)

I. Trắc nghiệm

Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Các cuộc phát kiến địa lí đã có tác động như thế nào đến chế độ phong kiến ở châu Âu?

A. Thúc đẩy quá trình hình thành của chế độ phong kiến.

B. Đẩy nhanh quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ phong kiến.

C. Là dấu mốc đánh dấu sự chấm dứt của chế độ phong kiến ở châu Âu.

D. Đánh dấu chế độ phong kiến ở châu Âu bước vào thời kì phát triển đỉnh cao.

Câu 2. Cuộc phát kiến địa lí nào đã kết nối tất cả các châu lục lại với nhau?

A. Phát kiến của B. Đi-a-xơ.

B. Phát kiến của Va-xcô đơ Ga-ma.

C. Phát kiến của C. Cô-lôm-bô.

D. Phát kiến của Ph. Ma-gien-lăng.

Câu 3. Mục đích chính của giai cấp tư sản Tây Âu khi khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng là để

A. khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp, Rôma cổ đại.

B. lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền dân chủ tư sản.

C. cải biến Ki-tô giáo cho phù hợp với đặc điểm giai cấp mình.

D. xây dựng nền văn hóa mới của mình, chống lại quan điểm Ki-tô giáo.

Câu 4. Cải cách tôn giáo đã làm Thiên Chúa giáo phân chia thành 2 giáo phái là

A. Cựu giáo và Tân giáo.

B. phái ôn hòa và phái cấp tiến.

C. phái bảo thủ và phái Cộng hòa.

D. phái cải cách và phái bạo động.

Câu 5. Giai cấp vô sản không được hình thành từ lực lượng nào dưới đây?

A. Nông dân bị mất ruộng đất.

B. Thợ thủ công bị phá sản.

C. Nô lệ bị bắt, bị bán.

D. Quý tộc và thương nhân.

Câu 6. Sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc dưới thời Đường được phát triển mạnh mẽ nhờ thực hiện chính sách nào sau đây?

A. Khai thông “con đường Tơ lụa”.

B. Đem quân chiếm Nội Mông.

C. Áp dụng chế độ quân điền.

D. Củng cố việc cai trị ở các châu, phủ.

Câu 7. Một trong “tứ đại danh tác” của văn học Trung Quốc thời phong kiến là

A. Tiểu thuyết “Tay du kí”.

B. Bài thơ “Tĩnh dạ tứ”.

C. Vở kịch “Tây Sương Kí”.

D. Vở kịch “Đậu Nga oan”.

Câu 8. Phát minh nào dưới đây không phải là thành tựu của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến?

A. Kĩ thuật làm giấy.

B. Kĩ thuật in.

C. La Bàn.

D. Bê tông.

Câu 9. Người sáng lập ra Vương triều Gúp-ta ở Ấn Độ là

A. A-cơ-ba.               

B. A-sô-ca.      

C. San-đra Gúp-ta I.      

D. Mi-bi-ra-cu-la.

Câu 10. Hai tác phẩm bất hủ: khúc bi ca “Sứ mây” và vở kịch “Sơ-cun-nơ-la” là của tác giả nào?

A. Ca-li-đa-xa.                             

B. San-đra Gup-ta I.

C. A-cơ-ba.                                  

D. Xít-đác-ta Gô-ta-ma.

Câu 11. Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là thành tựu của cư dân Đông Nam Á thời phong kiến?

A. Hoàng thành Thăng Long.

B. Đền tháp Pa-gan.

C. Đại bảo tháp San-chi.

D. Chùa Suê-đa-gon.

Câu 12. Vương quốc Lan Xang là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?

A. Cam-pu-chia.               

B. Lào.           

C. Phi-lip-pin.            

D. Mi-an-ma.

II. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm):

a. Em hãy phân tích vai trò của thành thị đối với sự phát triển của Tây Âu thời trung đại.

b. Liên hệ và kể tên một số trường đại học ở châu Âu hiện nay được ra đời từ thời trung đại.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

A/ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)

I. Trắc nghiệm

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm

1-A

2-C

3-B

4-D

5-C

6-D

7-C

8-C

9-A

10-C

11-B

12-B

II. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm):

– Châu Âu tiếp giáp với 2 đại dương (Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương) và hai châu lục (châu Á và châu Phi).

– Giải thích: Phía Tây châu Âu do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới nên nhiệt độ ấm hơn, lượng mưa lớn. Vào sâu trong lục địa, ảnh hưởng của biển giảm và ảnh hưởng của các khối khí từ lục địa thổi ra nên mùa đông lạnh, mùa hè rất nóng, nhiệt độ tăng lên (tính chất lục địa càng thể hiện rõ) -> Ở châu Âu càng vào sâu trong nội địa lượng mưa càng giảm và nhiệt độ càng tăng do tác động tổng hợp của dòng biển nóng, gió Tây ôn đới, địa hình và các khối khí lục địa.

B/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)

I. Trắc nghiệm

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm

1-B

2-D

3-D

4-A

5-D

6-C

7-A

8-D

9-C

10-A

11-C

12-B

II. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm):

– Yêu cầu a) Vai trò của thành thị đối với châu Âu thời Trung đại:

+ Về kinh tế: thành thị ra đời đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.

+ Về Chính trị: thành thị góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia, dân tộc.

+ Về xã hội: sự ra đời của thành thị đã đưa đến sự xuất hiện của tầng lớp thị dân.

+ Về văn hóa: thành thị mang không khí tự do và mở mang tri thức cho mọi người; tạo cơ sở để xây dựng nền văn hóa mới, nhiều trường đại học được thành lập.

– Yêu cầu b) Các trường đại học: Bô-lô-nha (Italia), O-xphớt (Anh), Xooc-bon (Pháp)….

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 Cánh diều (Có đáp án) – Đề số 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Giữa kì 1 – Cánh diều

Năm học –

Môn: Lịch Sử và Địa Lí lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

A/ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)

I. Trắc nghiệm

Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Châu Âu có diện tích khoảng bao nhiêu triệu km2?

A. 11,5.

B. 12,5.

C. 10,5.

D. 13,5.

Câu 2. Đồng tiền nào sau đây là đồng tiền chung được Liên minh châu Âu?

A. Ơ-rô.

B. Đôla.

C. Rúp.

D. Bảng.

Câu 3. Châu Âu có cơ cấu dân số

A. già.

B. trẻ.

C. ổn định.

D. vàng.

Câu 4. Châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương.

B. Đại Tây Dương.

C. Ấn Độ Dương.

D. Bắc Băng Dương.

Câu 5. Sự đa dạng về nguồn lợi sinh vật biển thúc đẩy ngành kinh tế nào sau đây phát triển?

A. Nông nghiệp.

B. Thủy sản.

C. Lâm nghiệp.

D. Du lịch.

Câu 6. Ở châu Âu, đới lạnh nằm ở khu vực nào sau đây?

A. Bắc Âu.

B. Đông Âu.

C. Nam Âu.

D. Tây Âu.

Câu 7. Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu?

A. Tỉ lệ sinh ngày càng giảm và tuổi thọ trung bình của dân cư tăng.

B. Dân cư có trình độ học vấn cao và thuộc nhóm cao trên thế giới.

C. Ở châu Âu có tỉ lệ nữ cao hơn nam và đang có sự thay đổi nhanh.

D. Tuổi thọ trung bình giảm và tỉ lệ nam giới luôn cao hơn nữ giới.

Câu 8. Nhận định nào sau đây không phải vai trò của rừng ở châu Âu?

A. Điều hòa dòng nước ở trên mặt đất.

B. Điều hòa khí hậu và giữ nước ngầm.

C. Bảo vệ đất, bảo vệ đa dạng sinh học.

D. Cung cấp lâm sản và tinh bột giá trị.

Câu 9. Các quốc gia tham gia sáng lập Liên minh châu Âu là

A. Đức, Pháp, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Lúc-xăm-bua.

B. Đức, Anh, I-ta-li-a, Thụy Sĩ, Bỉ, Lúc-xăm-bua.

C. Đức, Pháp, I-ta-li-a, Hà Lan, Bỉ, Lúc-xăm-bua.

D. Đức, Pháp, I-ta-li-a, Ba Lan, Bỉ, Lúc-xăm-bua.

Câu 10. Ở đới nóng, rừng nhiệt đới gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây của châu Á?

A. Đông Nam Á và Nam Á.

B. Tây Nam Á và Đông Nam Á.

C. Nam Á, Bắc Á và Đông Á.

D. Tây Á, Nam Á và Bắc Á.

Câu 11. Nhận định nào sau đây không đúng với đô thị hóa ở châu Âu?

A. Đô thị hóa ở vùng nông thôn bị hạn chế.

B. Mạng lưới đô thị phát triển rộng khắp nơi.

C. Châu Âu hiện có mức độ đô thị hóa cao.

D. Tây Âu tập trung đông dân cư thành thị.

Câu 12. Tổ chức/hoạt động nào sau đây không thể hiện sự hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của các nước EU?

A. Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu.

B. Cơ quan hàng không vũ trụ NASA.

C. Tổ hợp công nghiệp hàng không E bớt.

D. Đường hầm giao thông biển Măng sơ.

II. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm). Phân tích đặc điểm các đới thiên nhiên ở châu Âu.

B/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)

I. Trắc nghiệm

Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tiền đề để các nhà thám hiểm Tây Âu tiến hành các cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI?

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu.

B. Ước mơ khám phá, chinh phục tự nhiên của con người.

C. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải.

D. Nhu cầu tìm kiếm con đường thương mại mới sang phương Tây.

Câu 2. Nội dung nào dưới đây là hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI?  

A. Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

B. Thúc đẩy sự khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Thị trường thế giới được mở rộng, thương nghiệp phát triển.

D. Là cuộc cách mạng thực sự trên lĩnh vực giao thông và tri thức.

Câu 3. Nội dung nào sau đây nhận xét đúng về phong trào Văn hoá Phục hưng?

A. Phê phán thành tựu khoa học tự nhiên.

B. Diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

C. Chỉ diễn ra trên lĩnh vực nghệ thuật.

D. Để cao Giáo hội Thiên Chúa giáo.

Câu 4. Những đại diện tiêu biểu trong phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu là

A. Mác-tin Lu-thơ và Giăng Can-vanh.

B. Lê-ô-na đờ Vanh-xi và Mi-ken-lăng-giơ.

C. Ga-li-lê và Cô-péc-ních.

D. Pi-e Giôn-sát và Xéc-van-téc.

Câu 5. Những giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. tư sản và vô sản.

B. nông dân và địa chủ.

C. lãnh chúa và nông nô.

D. nông nô và nô lệ.

Câu 6. Nội dung nào sau đây là điểm mới về sản xuất thủ công nghiệp của Trung Quốc dưới thời Minh, Thanh?

A. Có nhiều loại hình sản phẩm, do nhân dân làm ra.

B. Được chuyên môn hoá và sử dụng nhiều nhân công.

C. Sản phẩm làm ra được nhân dân trao đổi ở nhiều nơi.

D. Xuất hiện các nghề thủ công truyền thống ở nhiều nơi.

Câu 7. Hệ tư tưởng thống trị trong đời sống chính trị, xã hội Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX là

A. Nho giáo.

B. Đạo giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

D. Phật giáo.

Câu 8. Tác phẩm văn học nào của Trung Quốc thời phong kiến gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt Nam?

A. Tiểu thuyết “Tay du kí”.

B. Bài thơ “Tĩnh dạ tứ”.

C. Vở kịch “Tây Sương Kí”.

D. Vở kịch “Đậu Nga oan”.

Câu 9. Vương triều nào sau đây có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ vào thế kỉ IV?

A. Vương triều Đê-li.

B. Vương triều Gúp-ta.

C. Vương triều Mô-gôn.

D. Vương triều của Hác-sa.

Câu 10. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học Ấn Độ thời phong kiến là

A. vở kịch “Sơ-cun-tơ-la”.

B. sử thi “Đăm-săn”.

C. sử thi “I-li-át”.

D. Tiểu thuyết “Hồng lâu mộng”.

Câu 11. Quá trình xâm nhập của Hồi giáo vào khu vực Đông Nam Á đã đưa đến sự ra đời của quốc gia nào dưới đây?

A. Lan Xang.

B. A-chê.

C. Xu-khô-thay-a.

D. Chăm-pa.

Câu 12. Thời phong kiến, văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ nền văn hóa nào?

A. La Mã.

B. Nhật Bản.                

C. Ấn Độ.          

D. Ai Cập.

II. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm):

a. Hoàn thành bảng so sánh dưới đây về đặc điểm của lãnh địa phong kiến và thành thị Tây Âu thời Trung đại

Nội dung

Lãnh địa phong kiến

Thành thị trung đại

Thời gian xuất hiện

Hoạt động kinh tế

Thành phần dân cư

b. Liên hệ và kể tên một số trường đại học ở châu Âu hiện nay được ra đời từ thời trung đại.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

A/ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)

I. Trắc nghiệm

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm

1-C

2-A

3-A

4-B

5-B

6-A

7-A

8-D

9-C

10-A

11-A

12-B

II. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm)

Thiên nhiên châu Âu phân hóa theo hai đới rõ rệt:

* Đới lạnh

– Bao gồm một phần nhỏ ở Bắc Âu và các đảo, quần đảo ở Bắc Băng Dương.

– Thực vật chủ yếu có rêu và địa y. Động vật rất nghèo về thành phần loài, thường gặp nhất là chuột Len-mút, chó sói, chồn, cú bắc cực,…

* Đới ôn hòa chiếm phần lớn lãnh thổ châu Âu. Khí hậu theo hướng tây – đông nên thực vật cũng thay đổi theo.

– Thực vật

+ Vùng ven biển phía tây có rừng lá rộng, rừng hỗn hợp.

+ Vào sâu trong nội địa là rừng lá kim, thảo nguyên.

+ Về phía đông nam, mùa đông ngắn dần, mùa hạ nóng, lượng mưa giảm, cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên mà bán hoang mạc.

+ Về phía nam, do ảnh hưởng của khí hậu cận nhiệt địa trung hải nên thực vật phổ biến là kiểu rừng lá cứng địa trung hải như: sồi, nguyệt quế, ô liu, thông, tuyết tùng….

– Động vật đa dạng, một số loài tiêu biểu như: nai sừng tấm, sóc, gấu nâu, linh miêu, thằn lằn, tắc kè, rùa, rắn,…

B/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)

I. Trắc nghiệm

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm

1-D

2-A

3-B

4-A

5-A

6-B

7-A

8-A

9-B

10-A

11-B

12-C

II. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm):

– Yêu cầu a)

Nội dung

Lãnh địa phong kiến

Thành thị trung đại

Thời gian xuất hiện

– Thế kỷ IX

– Thế kỷ XI

Hoạt động kinh tế

– Kinh tế mang tính tự cung tự cấp, đóng kín.

– Hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa diễn ra nhộn nhịp

Thành phần cư dân

– Lãnh chúa.

– Nông nô

– Thợ thủ công.

– Thương nhân

– Yêu cầu b) Các trường đại học: Bô-lô-nha (Italia), O-xphớt (Anh), Xooc-bon (Pháp)…

Xem thêm các đề thi giữa học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 hay, chi tiết khác:

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 Kết nối tri thức (Có đáp án)…

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo (Có đáp án)…

Xem thêm các đề thi giữa học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 hay, chi tiết khác:

Đề thi Học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 Kết nối tri thức (Có đáp án)…

Đề thi Học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo (Có đáp án)…

Đề thi Học kì 1 Lịch sử và Địa lí lớp 7 Cánh diều (Có đáp án)…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá