Học TậpLớp 4

35 Bài tập Ki-lô-mét vuông lớp 4

Bài tập Ôn tập Ki-lô-mét vuông Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về ki-lô-mét vuông môn Toán 4.

Bài tập Ki-lô-mét vuông lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Ki-lô-mét vuông lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Ki-lô-mét vuông được kí hiệu là:

A. dm2

B. cm2

C. m2

D. km2

Câu 2: Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh .….km. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm.

A. 2

B. 1

C. 3

D. 5

Câu 3: Một trăm linh năm nghìn ki-lô-mét vuông viết là:

A. 105000km

B. 10500km2

C. 105000km2

D. 10500dm2

Câu 4: Một rừng phòng hộ hình chữ nhật có chiều dài 4km, chiều rộng 5km. Hỏi diện tích khu rừng phòng hộ đó là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

A. 9km2

B. 12km2

C. 15km2

D. 20km2

Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 3km2=.…..m2

A. 300

B. 3000

C. 30000

D. 3000 000

Câu 6: Tính diện tích khu đất hình chữ nhật (ki-lô-mét vuông) biết: chiều rộng 5000m, chiều dài gấp đôi chiều rộng.

A. 25km2

B50km2

C35km2

D. 40km2

Câu 7: Một khu đô thị hình chữ nhật có chiều dài 8km. Chiều rộng bằng 14 chiều dài. Tính diện tích khu đô thị đó.

A. 24km2.

B. 20km2.

C. 14km2.

D. 16km2.

Câu 8: Một mảnh đất hình vuông có diện tích 400km2. Tính chu vi của mảnh đất đó.

A. 60km.

B80km.

C90km.

D. 100km.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

a)2000000m2=.…….km2.b)0,48km2=.……….m2.c)12km2=.………m2.

Câu 2: Một khu vui chơi hình vuông có độ dài cạnh là 4km. Tính diện tích khu vui chơi đó.

Câu 3: Tính diện tích khu đất hình chữ nhật biết:

a) Chiều dài 12km, chiều rộng bằng 13 chiều dài.

b) Chiều rộng 4km, chiều dài 6km.

Câu 4: Một khu đất hình vuông có chu vi 240km. Tính diện tích của khu đất đó.

Câu 5: Sa mạc Sahara nổi tiếng là nơi khô hạn nhất thế giới. Các ốc đảo chiếm 2% diện tích của sa mạc. Tính diện tích các ốc đảo. Biết rằng, sa mạc Sahara có diện tích 9 triệu km2.

Bài tập Ki-lô-mét vuông lớp 4

Câu 1: Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh bao nhiêu Ki-lô-mét?

C. 3

D. 4

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5????????2=…????2

C. 50000

D. 5000

Câu 3: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 1023????2…1????????223????2

C. =

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 6????????2=…????2

Câu 5: Diện tích của một khu dân cư hình chữ nhật là 3????????2, có chiều dài 3????????. Hỏi chiều dài khu dân cư gấp mấy lần chiều rộng?

B. 3

D. 4

Đáp án Bài tập Ki-lô-mét vuông lớp 4

Câu 1: B

Câu 2: B

Câu 3: C

Ta có:1????????23????2=1????????2+23????2=1000000????2+23????2=1000023????2

Mà 1023????2<1000023????2

Do đó 1023????2<1????????223????2.

Câu 4: B

Câu 5: B

Chiều rộng khu dân cư là:3:3=1(????????)Vậy chiều dài gấp chiều rộng số lần là:3:1=3 (lần)Vậy chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
Bài tập Ki-lô-mét vuông lớp 4

Câu 1:

viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

Đọc

Viết

Chin trăm hai mươi mốt ki – lo – mét vuông

 

Hai nghìn ki – lô – mét vuông

 

 

509 km2

 

32000 km2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Dựa theo cách đọc thì ta tìm được cách viết và ngược lại, ta điền được vào bảng như sau:

Đọc

Viết

Chin trăm hai mươi mốt ki – lo – mét vuông

921 km2

Hai nghìn ki – lô – mét vuông

2000 km2

Năm trăm linh chín ki – lô – mét vuông

509 km2

Ba trăm hai chục nghìn ki – lô – mét vuông

32000 km2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1k m2 = …. m2                  1 m2 = ……dm2        

1000000 m2 =  ….km2      5km2 = …… m2        

32m249d m2  = …..dm2

2000000 m2 = …km2

Trả lời:

Gợi ý: Ta có: 1km2 = 1000000m2 và 1 m2 = 100dm2 nên ta điền các số thích hợp vào chỗ trống như sau:

Kết quả:

1km2 = 1000000m2              1 m2 = 100dm2        

1000000 m2 =  1km2             5km2 = 5000000m2         

32m249dm2  =  3249dm2

2000000 m2 = 2km2

Câu 3: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông? 

Trả lời:

Gợi ý : Khu rừng là hình chữ nhật nên diện tích được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng.

Diện tích của khu rừng là:

      3 x 2 = 6 (km2)

         Đáp số : 6km2

Câu 4: Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ

a. Diện tích lớp học : 81cm2; 900dm2; 40m2

b. Diện tích nước Việt Nam: 5000000m2; 324000dm2; 330991km2 

Trả lời:

a. Chọn diện tích lớp học bằng: 40m2

b. Diện tích nước Việt Nam: 330991km2

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *