Học TậpLớp 4

35 Bài tập Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Bài tập Ôn tập Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện yến, tạ, tấn và bảng đơn vị đo khối lượng môn Toán 4.

Bài tập Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Con bò nặng:

A.2 tấn

B. 2 tạ

C. 2kg

D. 2 yến

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 yến = …kg

A. 200

B. 20

C. 2000

D. 2

Câu 3: 10 tấn bằng bao nhiêu tạ?

A. 1000

B. 500

C. 100

D. 200

Câu 4: Tính 12 yến + 32 yến bằng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 44kg

B. 50kg

C. 4400kg

D. 440kg

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 5 tấn = ….  yến?

A. 50

B. 5000

C. 500

D. 5

Câu 6: So sánh 2000kg với 200 yến, ta được:

A. 2000kg>200 yến

B2000kg<200 yến

C2000kg=200 yến

D. 2000kg200 yến

Câu 7: 5 tấn 2kg = …kg 

A. 250

B. 502

C. 5002

D. 50002

Câu 8: 14 tấn = … kg?

A. 250

B. 400

C. 500

D. 200

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 tấn 3 tạ + 2 tạ = …. tạ.

b) 56 tấn = …. kg.

c) 2 tấn + 1000kg = …. tấn.

d) 416kg:4=...kg

Câu 2: Tính

a) 100hg+2hg=

b) 534dag16dag=

c) 272 tạ ×2 =

d) 78kg+200dag=?dag

Câu 3: Một xe ô tô chuyến trước đã chở được 4 tấn muối, chuyến sau chở được nhiều hơn chuyến trước 2 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Câu 4: Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được 220kg đường, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 1 yến. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Câu 5: Một bà già đi bán trứng. Bà có 200 quả trứng tất cả. Ngày thứ nhất bà bán được 35 số trứng. Ngày thứ hai bà bán được 13 số trứng ngày thứ nhất. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả trứng sau ngày thứ 2.

Bài tập Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

4kg500g = ….g 5hg = ….g 1 yến 6kg = ….kg
2 tấn 3 tạ = ….kg 1kg 5dag = ….g 65hg 17g = ….g

Trả lời:

4kg500g = 4500g 5hg = 500g 1 yến 6kg = 16kg
2 tấn 3 tạ = 2300kg 1kg 5dag = 1050g 65hg 17g = 6517g

Câu 2: Tính:

2hg + 163g 63 yến x 4
3kg – 1773g 3696kg : 16

Trả lời:

2hg + 163g = 200g + 163g = 363g

63 yến x 4 = 252 yến

3kg – 1773g = 3000g – 1773g = 1227g

3696kg : 16 = 231kg

Câu 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chố chấm:

2 tạ 5kg …. 260kg 5hg 3g ……. 500g 2kg 6dag …….. 2060g

Trả lời:

2 tạ 5kg < 260kg 5hg 3g > 500g 2kg 6dag = 2060g

Câu 4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 3 tạ gạo, ngày thứ hai bán được 14 yến 5kg gạo. Hỏi sau hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời:

Tóm tắt:

Ngày thứ nhất: 3 tạ gạo

Ngày thứ hai: 14 yến 5kg gạo

Cả hai ngày:…?kg gạo

Bài làm

Đổi 3 tạ = 300kg, 14 yến 5kg = 145kg

Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

300 + 145 = 445 (kg)

Đáp số: 445kg gạo

Bài tập Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Câu 1: 

Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục tạ người ta có thể dùng đơn vị đo là :

A. Tấn

B. Tạ

C. Yến

Câu 2:

 Điền vào chỗ chấm : 2 yến 7 kg = … kg

A. 27

B. 207

C. 9

Câu 3: 

123 tạ+ 56 tạ= …… yến

A. 179

B. 1790

C. 17900

Câu 4:

 Một chiếc xe tải buổi sáng chở được 136 tạ thóc, buổi chiều chở ít hơn buổi sáng là 79 yến thóc. Hỏi buổi chiều chở được bao nhiêu yến thóc?

A. 215 yến

B. 57 yến

C. 1281 yến

Câu 5:

 Một con voi nặng 2 tạ, và một chiếc xe ô tô nặng 26 yến. Hỏi vật nào nặng hơn?

Yến tạ tấn

A. Con voi

B. Ô tô

C. Bằng nhau

Đáp án Bài tập Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Câu 1: A

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: C

Câu 5: B

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin